Quyết định 3062/QÐ-BVHTTDL tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

_____________

Số: 3062/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 ngày 7 tháng 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương.

Điều 3. Kinh phí tổ chức thực hiện tuyên truyền trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Lưu: VT, GĐ. L.A.10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương

(Kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________________

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em đến người dân trên cả nước, các thành viên trong gia đình và đặc biệt là đối tượng trẻ em.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề liên quan đến kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng, chống xâm hại trẻ em; vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Các bài viết tuyên truyền trên báo, tạp chí cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; được biên soạn và trình bày phù hợp với trẻ em, đặc biệt là trẻ em lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học.

- Hình ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn, ấn tượng với trẻ em.

- Việc tuyên truyền đảm bảo về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên trang thông tin điện tử giadinh.bvhttdl.gov.vn

1.1. Nội dung:

Đăng tải các tin, bài và ảnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; các hoạt động của địa phương về phòng, chống xâm hại trẻ em; kiến thức, kỹ năng dành cho các thành viên trong gia đình và trẻ em để phòng, chống xâm hại trẻ em; kinh nghiệm hay của các quốc gia trong khu vực (có văn hóa tương đồng với Việt Nam) và trên thế giới về phòng, chống xâm hại trẻ em...

1.2. Thời gian: từ tháng 11 - trước ngày 20 tháng 12 năm 2020.

2. Tuyên truyền trên Ấn phẩm Cầu Vồng

2.1. Nội dung

Tuyên truyền về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại cho trẻ em như: các hình thức, thủ đoạn, đối tượng xâm hại trẻ em; nhận biết nguy cơ bị xâm hại; những điều cần nhớ để phòng, chống xâm hại khi ở nhà, ở trường học, khi tham gia các hoạt động ngoài xã hội; quy tắc phòng, chống xâm hại trẻ em cần nhớ như quy tắc 5 ngón tay, quy tắc đồ bơi...

2.2. Hình thức

- Các nội dung tuyên truyền được thể hiện dưới hình thức các bài viết, câu chuyện bằng hình ảnh, hỏi - đáp; có tranh, ảnh minh họa phù hợp.

- Trên đầu mỗi trang tuyên truyền có in logo Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện”.

2.3. Thời gian thực hiện

Tuyên truyền trên Ấn phẩm Cầu Vồng số tháng 11 và tháng 12 năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin nội dung tuyên truyền; đặt bài, đăng tải các bài viết trên trang thông tin điện tử giadinh.bvhttdl.gov.vn.

- Phối hợp với Công ty cổ phần Truyền thông và giáo dục Cầu Vồng xây dựng danh mục các bài tuyên truyền; thẩm định nội dung các bài viết, hình ảnh tuyên truyền.

2. Văn phòng Bộ

Hướng dẫn kinh phí thực hiện Kế hoạch và các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan

Phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu cụ thể công việc.

Căn cứ, nội dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức, triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để xem xét, giải quyết./.

thuộc tính Quyết định 3062/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3062/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3062/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:27/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí

Ngày 27/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 3062/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương.

Theo đó, nội dung của Kế hoạch như sau: Tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên trang thông tin điện tử giadinh.bvhttdl.gov.vn gồm đăng tải các tin, bài và ảnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; các hoạt động của địa phương về phòng, chống xâm hại trẻ em; kiến thức, kỹ năng dành cho các thành viên trong gia đình và trẻ em để phòng, chống xâm hại trẻ em;…Thời gian thực hiện từ tháng 11 - trước ngày 20/12/2020.

Bên cạnh đó, tuyên truyền trên Ấn phẩm Cầu Vồng về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại cho trẻ em như: các hình thức, thủ đoạn, đối tượng xâm hại trẻ em; nhận biết nguy cơ bị xâm hại; những điều cần nhớ để phòng, chống xâm hại khi ở nhà, ở trường học, khi tham gia các hoạt động ngoài xã hội; quy tắc phòng, chống xâm hại trẻ em cần nhớ như quy tắc 5 ngón tay, quy tắc đồ bơi,...dưới hình thức các bài viết, câu chuyện bằng hình ảnh, hỏi - đáp; có tranh, ảnh minh họa phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3062/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi