Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan về dán tem hàng nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI - NỘI VỤ - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC DÁN TEM HÀNG NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 35/CP ngày 25-4-1994 của Chính phủ về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu và Quyết định số 96/TTg ngày 18-02-1995 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép;

Căn cứ Điểm 4 Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11-10-1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới, giao Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai sớm biện pháp dán tem để quản lý một số mặt hàng trọng điểm;

Căn cứ Công văn số 5422/KTTH ngày 28-10-1997 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc dán tem hàng nhập khẩu;

Liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG PHẢI DÁN TEM HÀNG NHẬP KHẨU
1. Kể từ ngày 01-12-1997, những mặt hàng Rượu chai (bao gồm cả hũ, bình), Xe đạp nguyên chiếc, Quạt điện các loại do các tổ chức và cá nhân kinh doanh nhập khẩu hoặc lưu thông trên thị trường bao gồm hàng đang trong kho, đang bày bán, đang vận chuyển trên đường đều phải được dán tem hàng nhập khẩu theo đúng quy định.
1.1. Việc dán tem hàng nhập khẩu vào rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện nhập khẩu do cơ quan Hải quan thực hiện tại nơi kiểm tra hàng hoá và phải dán xong trước khi hoàn thành thủ tục hải quan. Các tổ chức và cá nhân kinh doanh nhập khẩu phải tạo mọi điều kiện cho cơ quan Hải quan tiến hành các thủ tục dán tem được thuận lợi, nhanh chóng, an toàn đúng các quy định tại Thông tư này.
nhayQuy định “Cơ quan Hải quan thực hiện việc dán tem hàng nhập khẩu" bị bãi bỏ theo nội dung Thông tư số 91/2003/TT-BTC.
Do đó, nội dung "Các tổ chức và cá nhân kinh doanh nhập khẩu phải tạo mọi điều kiện cho cơ quan Hải quan tiến hành các thủ tục dán tem được thuận lợi, nhanh chóng, an toàn đúng các quy định tại Thông tư này" cũng không còn phù hợp
nhay
1.2. Tổ chức và cá nhân kinh doanh các mặt hàng rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện các loại nhập khẩu còn tồn lại đến trước ngày 01-12-1997 phải kiểm kê, lập tờ khai (theo mẫu kèm theo) gửi cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được dán tem hàng nhập khẩu theo quy định như sau:
- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp tờ khai tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, HTX nộp tờ khai tại chi cục thuế quận, huyện, thị xã.
- Hộ kinh doanh cá thể nộp tờ khai tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn.
Cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Thuế cử cán bộ có mặt thường xuyên tại nơi nhận tờ khai để tiếp nhận kịp thời các tờ khai của cơ sở kinh doanh đến nộp.
Thời hạn nộp tờ khai bắt đầu từ 8 giờ ngày 15-11-1997 và chậm nhất là 16 giờ ngày 30-11-1997 phải tổ chức dán tem xong đối với hàng còn tồn lại.
Cơ quan Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra tờ khai với hàng hoá thực tế còn tồn lại. Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm dán tem. Nếu kê khai thấp hơn số thực tế thì chỉ dán tem bằng số kê khai. Số hàng hoá không kê khai phải lập biên bản để xử lý tịch thu. Nếu số lượng kê khai cao hơn số thực tế còn tồn lại thì cũng lập biên bản xác định số thực có và phạt vi phạm hành chính. Tổ chức và cá nhân kinh doanh phải chủ động kiểm kê, kê khai và đề nghị cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra, cơ quan Thuế dán tem để không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh.
1.3. Rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện các loại nhập khẩu sau khi bị tịch thu phải dán tem. Cơ quan ra quyết định tịch thu phải thông báo với cơ quan Thuế về số hàng tịch thu để được cơ quan Thuế dán tem trước khi đưa đi tiêu thụ trong nội địa.
2. Rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện các loại nhập khẩu không phải dán tem trong các trường hợp sau:
2.1. Tổ chức và cá nhân nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nếu đem bán thì phải khai báo với cơ quan Hải quan để nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và phải dán tem trước khi bán.
2.2. Bán tại các cửa hàng miễn thuế.
2.3. Vận chuyển quá cảnh, hoặc do Hải quan di lý từ cửa khẩu đầu tiên đến địa điểm kiểm tra phải kèm theo quyết định của thủ trưởng cơ quan Hải quan và hàng hoá vận chuyển phải được niêm phong kẹp chì hải quan hoặc có cán bộ hải quan áp tải.
3. Để phân biệt rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện sản xuất trong nước với hàng nhập khẩu, các tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng để sản xuất, lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh phải thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 636/TN-QLCL ngày 26-7-1996 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về quy chế nhãn sản phẩm đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.
B. TEM HÀNG NHẬP KHẨU VÀ DÁN TEM
1. Quy định về dán tem:
Các mặt hàng rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện các loại nhập khẩu được quy định dán tem như sau:
1.1. Rượu chai (bao gồm cả hũ, bình): vị trí dán tem vắt qua nút chai.
1.2. Xe đạp nguyên chiếc: vị trí dán tại phía trên gióng xiên, cách mép nối (rắc co) khoảng 0,5 cm.
1.3. Quạt điện các loại: vị trí dán tem là phía trên của bầu quạt. Đối với những quạt sản xuất theo dạng hộp (như quạt thông gió) vị trí dán tem là mặt trước góc trái phía trên.
2. Phát hành và quản lý tem:
2.1. Tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất phát hành. Tổng cục thuế có trách nhiệm in, cấp phát đầy đủ, kịp thời tem hàng nhập khẩu cho ngành Hải quan để tổ chức dán tem theo quy định.
Mọi trường hợp in ấn, phát hành và tiêu thụ tem giả, sử dụng tem giả đều bị xử lý theo pháp luật.
2.2. Tem hàng nhập khẩu được quản lý và sử dụng theo Quyết định số 529 TC/TCT ngày 22-12-1992 về chế độ quản lý ấn chỉ thuế và Quyết định số 839a TC/QĐ/TCT ngày 31-10-1997 về ban hành, in ấn, quản lý, sử dụng tem hàng nhập khẩu của Bộ Tài chính. Nghiêm cấm việc giao tem cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự dán.
2.3. Các tổ chức và cá nhân kinh doanh có nhập khẩu hàng hoá theo quy định tại điểm 1.1. phần A Thông tư này phải nộp một khoản chi phí dán tem. Mức cụ thể do Bộ Tài chính quy định.
C. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG
1. Xử lý vi phạm:
1.1. Kể từ ngày 1-12-1997 trở đi, rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm hàng tồn kho, đang bầy bán, đang vận chuyển không có tem dán theo quy định đều bị coi là hàng nhập lậu và bị tịch thu.
1.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định dán tem hoặc tiếp tay cho tổ chức và cá nhân tiêu thụ, hợp thức hoá rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện các loại nhập khẩu không dán tem sẽ bị xử lý theo pháp luật.
1.3. Thẩm quyền xử lý vi phạm do cơ quan chủ trì kiểm tra phát hiện ra quyết định xử lý.
2. Khen thưởng:
Tổ chức và cá nhân phát hiện hoặc giúp các lực lượng kiểm tra, kiểm soát phát hiện, truy bắt rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện không dán tem được khen thưởng theo chế độ hiện hành.
3. Đối với hàng tịch thu:
Rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện nhập khẩu vi phạm quy định dán tem bị tịch thu. Việc quản lý hàng hoá tịch thu và sử dụng nguồn thu này thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện việc dán tem đối với hàng còn tồn lại; kiểm tra việc lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn quản lý những mặt hàng quy định phải dán tem hàng nhập khẩu.
2. Tổng cục Hải quan hướng dẫn và chỉ đạo việc dán tem những mặt hàng theo quy định của Thông tư này.
3. Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện Thông tư này.
4. Bộ Thương mại (Cục Quản lý thị trường) chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), Bộ Nội vụ (Tổng cục CSND) kiểm tra, kiểm soát những mặt hàng nhập khẩu quy định phải dán tem lưu thông trên thị trường nội địa.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện, các ngành, các địa phương theo dõi và tổng hợp ý kiến phản ảnh về Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan để rút kinh nghiệm triển khai việc dán tem hàng nhập khẩu một số mặt hàng khác.
6. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU PHẢI DÁN TEM CÒN TỒN LẠI ĐẾN NGÀY...../11/1997


Tên đơn vị (hoặc cá nhân) kinh doanh:.............
Địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh:...........

S TT

 

Mặt hàng

 

Số lượng hàng còn tồn

 

Ghi chú

 

1

 

Rượu (chai, hũ, binh)

 

(chai)

 

 

 

2

 

Xe đạp nguyên chiếc

 

(chiếc)

 

 

 

3

 

Quạt điện các loại

 

(chiếc)

 

 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý thị trường

 

...ngày...tháng 11 năm 1997

 

Số lượng thực tế

 

Thủ trưởng đơn vị

 

Rượu (chai, hũ, bình):

 

(hoặc chủ hộ KD)

 

Xe đạp nguyên chiếc:

 

(Ký tên)

 

Quạt điện các loại:

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan về dán tem hàng nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Thương mại; Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đỗ Như Đính; Nguyễn Đức Minh; Võ Thái Hoà; Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 01/11/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI - NỘI VỤ - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC DÁN TEM HÀNG NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Nghị định số 35/CP ngày 25-4-1994 của Chính phủ về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu và Quyết định số 96/TTg ngày 18-02-1995 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép;

Căn cứ Điểm 4 Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11-10-1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới, giao Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai sớm biện pháp dán tem để quản lý một số mặt hàng trọng điểm;

Căn cứ Công văn số 5422/KTTH ngày 28-10-1997 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc dán tem hàng nhập khẩu;

Liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

 

A. ĐỐI TƯỢNG PHẢI DÁN TEM HÀNG NHẬP KHẨU

 

1. Kể từ ngày 01-12-1997, những mặt hàng Rượu chai (bao gồm cả hũ, bình), Xe đạp nguyên chiếc, Quạt điện các loại do các tổ chức và cá nhân kinh doanh nhập khẩu hoặc lưu thông trên thị trường bao gồm hàng đang trong kho, đang bày bán, đang vận chuyển trên đường đều phải được dán tem hàng nhập khẩu theo đúng quy định.

1.1. Việc dán tem hàng nhập khẩu vào rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện nhập khẩu do cơ quan Hải quan thực hiện tại nơi kiểm tra hàng hoá và phải dán xong trước khi hoàn thành thủ tục hải quan. Các tổ chức và cá nhân kinh doanh nhập khẩu phải tạo mọi điều kiện cho cơ quan Hải quan tiến hành các thủ tục dán tem được thuận lợi, nhanh chóng, an toàn đúng các quy định tại Thông tư này.

1.2. Tổ chức và cá nhân kinh doanh các mặt hàng rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện các loại nhập khẩu còn tồn lại đến trước ngày 01-12-1997 phải kiểm kê, lập tờ khai (theo mẫu kèm theo) gửi cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được dán tem hàng nhập khẩu theo quy định như sau:

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp tờ khai tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, HTX nộp tờ khai tại chi cục thuế quận, huyện, thị xã.

- Hộ kinh doanh cá thể nộp tờ khai tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn.

Cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Thuế cử cán bộ có mặt thường xuyên tại nơi nhận tờ khai để tiếp nhận kịp thời các tờ khai của cơ sở kinh doanh đến nộp.

Thời hạn nộp tờ khai bắt đầu từ 8 giờ ngày 15-11-1997 và chậm nhất là 16 giờ ngày 30-11-1997 phải tổ chức dán tem xong đối với hàng còn tồn lại.

Cơ quan Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra tờ khai với hàng hoá thực tế còn tồn lại. Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm dán tem. Nếu kê khai thấp hơn số thực tế thì chỉ dán tem bằng số kê khai. Số hàng hoá không kê khai phải lập biên bản để xử lý tịch thu. Nếu số lượng kê khai cao hơn số thực tế còn tồn lại thì cũng lập biên bản xác định số thực có và phạt vi phạm hành chính. Tổ chức và cá nhân kinh doanh phải chủ động kiểm kê, kê khai và đề nghị cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra, cơ quan Thuế dán tem để không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh.

1.3. Rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện các loại nhập khẩu sau khi bị tịch thu phải dán tem. Cơ quan ra quyết định tịch thu phải thông báo với cơ quan Thuế về số hàng tịch thu để được cơ quan Thuế dán tem trước khi đưa đi tiêu thụ trong nội địa.

2. Rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện các loại nhập khẩu không phải dán tem trong các trường hợp sau:

2.1. Tổ chức và cá nhân nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nếu đem bán thì phải khai báo với cơ quan Hải quan để nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và phải dán tem trước khi bán.

2.2. Bán tại các cửa hàng miễn thuế.

2.3. Vận chuyển quá cảnh, hoặc do Hải quan di lý từ cửa khẩu đầu tiên đến địa điểm kiểm tra phải kèm theo quyết định của thủ trưởng cơ quan Hải quan và hàng hoá vận chuyển phải được niêm phong kẹp chì hải quan hoặc có cán bộ hải quan áp tải.

3. Để phân biệt rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện sản xuất trong nước với hàng nhập khẩu, các tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng để sản xuất, lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh phải thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 636/TN-QLCL ngày 26-7-1996 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về quy chế nhãn sản phẩm đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

 

B. TEM HÀNG NHẬP KHẨU VÀ DÁN TEM

 

1. Quy định về dán tem:

Các mặt hàng rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện các loại nhập khẩu được quy định dán tem như sau:

1.1. Rượu chai (bao gồm cả hũ, bình): vị trí dán tem vắt qua nút chai.

1.2. Xe đạp nguyên chiếc: vị trí dán tại phía trên gióng xiên, cách mép nối (rắc co) khoảng 0,5 cm.

1.3. Quạt điện các loại: vị trí dán tem là phía trên của bầu quạt. Đối với những quạt sản xuất theo dạng hộp (như quạt thông gió) vị trí dán tem là mặt trước góc trái phía trên.

2. Phát hành và quản lý tem:

2.1. Tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất phát hành. Tổng cục thuế có trách nhiệm in, cấp phát đầy đủ, kịp thời tem hàng nhập khẩu cho ngành Hải quan để tổ chức dán tem theo quy định.

Mọi trường hợp in ấn, phát hành và tiêu thụ tem giả, sử dụng tem giả đều bị xử lý theo pháp luật.

2.2. Tem hàng nhập khẩu được quản lý và sử dụng theo Quyết định số 529 TC/TCT ngày 22-12-1992 về chế độ quản lý ấn chỉ thuế và Quyết định số 839a TC/QĐ/TCT ngày 31-10-1997 về ban hành, in ấn, quản lý, sử dụng tem hàng nhập khẩu của Bộ Tài chính. Nghiêm cấm việc giao tem cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự dán.

2.3. Các tổ chức và cá nhân kinh doanh có nhập khẩu hàng hoá theo quy định tại điểm 1.1. phần A Thông tư này phải nộp một khoản chi phí dán tem. Mức cụ thể do Bộ Tài chính quy định.

 

C. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG

 

1. Xử lý vi phạm:

1.1. Kể từ ngày 1-12-1997 trở đi, rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm hàng tồn kho, đang bầy bán, đang vận chuyển không có tem dán theo quy định đều bị coi là hàng nhập lậu và bị tịch thu.

1.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định dán tem hoặc tiếp tay cho tổ chức và cá nhân tiêu thụ, hợp thức hoá rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện các loại nhập khẩu không dán tem sẽ bị xử lý theo pháp luật.

1.3. Thẩm quyền xử lý vi phạm do cơ quan chủ trì kiểm tra phát hiện ra quyết định xử lý.

2. Khen thưởng:

Tổ chức và cá nhân phát hiện hoặc giúp các lực lượng kiểm tra, kiểm soát phát hiện, truy bắt rượu chai, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện không dán tem được khen thưởng theo chế độ hiện hành.

3. Đối với hàng tịch thu:

Rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện nhập khẩu vi phạm quy định dán tem bị tịch thu. Việc quản lý hàng hoá tịch thu và sử dụng nguồn thu này thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện việc dán tem đối với hàng còn tồn lại; kiểm tra việc lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn quản lý những mặt hàng quy định phải dán tem hàng nhập khẩu.

2. Tổng cục Hải quan hướng dẫn và chỉ đạo việc dán tem những mặt hàng theo quy định của Thông tư này.

3. Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện Thông tư này.

4. Bộ Thương mại (Cục Quản lý thị trường) chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), Bộ Nội vụ (Tổng cục CSND) kiểm tra, kiểm soát những mặt hàng nhập khẩu quy định phải dán tem lưu thông trên thị trường nội địa.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, các ngành, các địa phương theo dõi và tổng hợp ý kiến phản ảnh về Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan để rút kinh nghiệm triển khai việc dán tem hàng nhập khẩu một số mặt hàng khác.

6. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỜ KHAI

HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU PHẢI DÁN TEM CÒN TỒN LẠI
ĐẾN NGÀY...../11/1997

 

Tên đơn vị (hoặc cá nhân) kinh doanh:.............

Địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh:...........

 

S TT

Mặt hàng

Số lượng hàng còn tồn

Ghi chú

1

Rượu (chai, hũ, binh)

(chai)

 

2

Xe đạp nguyên chiếc

(chiếc)

 

3

Quạt điện các loại

(chiếc)

 

Xác nhận của cơ quan quản lý thị trường

...ngày...tháng 11 năm 1997

Số lượng thực tế

Thủ trưởng đơn vị

Rượu (chai, hũ, bình):

(hoặc chủ hộ KD)

Xe đạp nguyên chiếc:

(Ký tên)

Quạt điện các loại:

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE THE MINISTRY OF TRADE THE MINISTRY OF THE INTERIOR THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 77/1997/TTLT/BTC-BTM-BNV-TCHQ
Hanoi, November 01, 1997

 
INTER-MINISTERIAL CIRCULAR
ON AFFIXING TAX STAMPS TO IMPORT GOODS
Pursuant to Decree No. 35-CP of April 25, 1994 of the Government on the reorganization of the steering of the market management and the fight against speculation and smuggling and Decision No. 96-TTg of February 18, 1995 of the Prime Minister issuing the Regulation on the coordination of activities among the State management agencies in the management of the market and the fight against smuggling and other illicit trading acts;
Proceeding from Point 4, Directive No. 853/1997/CT-TTg of October 11, 1997 of the Prime Minister on the fight against smuggling in the new situation, assigning the Ministry of Finance to coordinate with the concerned ministries and branches in applying soon the stamp-affixing measure to manage a number of key goods items;
Proceeding from Official Dispatch No. 5422/KTTH of October 28, 1997 of the Office of the Government notifying Deputy Prime Minister Nguyen Tan Dung’s direction on affixing tax stamps to import goods ;
The Ministry of Finance, the Ministry of Trade, the Ministry of the Interior and the General Department of Customs jointly provide the following guidance:
A. IMPORT GOODS SUBJECT TO TAX STAMP AFFIXTURE
1. As from December 1, 1997, bottled alcohol (including alcohol in jars and flasks), assembled bicycles and assorted electric fans imported by business organizations and individuals or circulated on the market, including goods being left in stock, displayed for sale or transported en route must be sticked with import goods tax stamps as prescribed.
1.1. The sticking of import goods tax stamps on imported bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans shall be done by the customs offices at the place of goods inspection and must be finished before the customs procedures are completed. The organizations and individuals engaged in the import business shall have to create favorable conditions for the customs office to safely and smoothly complete the stamping procedures in accordance with the provisions of this Circular.
1.2. Organizations and individuals trading in imported bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans which are still in stock shall have to inventory them, fill and send the declaration forms to the market control agency and the tax agency that directly manage them before December 1st, 1997 so as to have their goods sticked with import duty stamps according to the following stipulations:
- State enterprises and foreign invested enterprises shall submit their declaration forms to the taxation departments of the provinces or cities directly under the Central Government.
- Limited liability companies, private enterprises, joint-stock companies and cooperatives shall submit their declaration forms to the tax bureaus of the districts or provincial cities.
- Individual business households shall submit their declaration forms to the People’s Committees of the wards, communes or district towns.
The market control agency and the tax agency shall assign their cadres to be constantly present at the places of receipt of declaration forms to promptly receive the declaration forms submitted by business units.
The time limit for submission of declaration forms starts from 8:00 hrs on November 15, 1997 and the stamping of goods left in stock must be finished not later than 16:00 hrs on November 30, 1997.
The market control agency shall have to check the data in the declaration forms against the quantities of goods actually left in stock. The tax agency shall be responsible for the stamp affixture. If the declared quantity of goods is lower than the real one, only the declared goods shall be affixed with stamps. The quantity of undeclared goods shall be written down in a record and be confiscated. If the quantity of declared goods is higher than the quantity of goods actually in stock, a written report shall be made to determine the real quantity and an administrative sanction shall be imposed thereon. Trading organizations and individuals shall inventory and declare their goods by themselves and request the market control agency to check and the tax agency to stamp their goods without affecting the business operations.
1.3. Imported bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans which are confiscated must be stamped. The agency deciding the confiscation must notify the tax agency of the quantity of confiscated goods so that the latter can affix stamps to such goods before selling them on the domestic market.
2. Imported bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans shall not be stamped in the following cases:
2.1. Goods imported by organizations and individuals that are eligible for the exemption of import tax and special consumption tax (if any) in service of their daily life’s needs, if they wish to sell such goods, they must make a declaration to the customs agency for payment of import tax and special consumption tax (if any) and such goods must be affixed with tax stamps before sale.
2.2. Goods on sale at duty-free shops.
2.3. Goods on transit, or brought by the customs office from the first entry border gate to the place of inspection. These goods must be accompanied with a decision of the head of the customs office and must be lead-sealed up by the customs office or escorted by a customs officer.
3. To distinguish bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans made in the country from imported ones, the organizations and individuals permitted to import materials and raw materials, components and details for the production and/or assembly of finished products shall have to strictly abide by Decision No. 636/TN-QLCL of July 26, 1996 of the Minister of Trade on the Regulation on the product labels of goods circulated on the market.
B. IMPORT GOODS TAX STAMPS AND STAMPING
1. Stamping:
The stamping of imported bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans is stipulated as follows:
1.1. Bottled alcohol (including alcohol in jars and flasks): the stamp shall be sticked or the bottle cap.
1.2. Assembled bicycles: the stamp shall be sticked on the upper part of the down tube, about 0.5 cm away from the joint edge.
1.3. Electric fans: the stamp shall be sticked onto the cover of the fan body . For electric fans in the square shape (like ventilators) the stamp shall be sticked onto the upper left corner .
2. Distribution and management of stamps:
2.1. Import goods tax stamps shall be uniformly distributed by the Ministry of Finance. The General Department of Taxation shall be responsible for printing and distributing promptly and fully import goods tax stamps to the customs service for organizing the stamping as prescribed.
All cases of printing, distributing, selling or using fake stamps shall be handled according to law.
2.2. Import goods tax stamps shall be managed and used according to the Finance Ministry’s Decision No. 529-TC/TCT OF December 22, 1992 on the management of tax-related stamps and seals and Decision No. 839a-TC/QD/TCT of October 31, 1997 on the issue, printing, management and use of import goods tax stamps The delivery of stamps to business organizations and individuals for stamping goods on their own shall be strictly forbidden.
2.3. The business organizations and individuals that import goods according to the provision in Point 1.1, Part A of this Circular shall pay a stamping cost which shall be specified by the Ministry of Finance.
C. HANDLING OF VIOLATIONS AND COMMENDATION:
1. Handling of violations:
1.1. As from December 1, 1997 all imported bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans circulated on the market, including goods in stock, on sale, being transported en route without stamps prescribed shall be considered as smuggled goods and confiscated.
1.2. Organizations and individuals that violate the provisions on stamping or abet other organizations and individuals in selling or legalizing unstamped imported bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans shall be handled in accordance with law.
1.3. The agencies assuming the inspection responsibility that discover violations shall have the competence to handle them.
2. Commendation:
Any organization or individual that discovers or assists the supervision and control force in detecting and seizing unstamped bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans shall be commended according to current regulations.
3. Dealing with confiscated goods:
Imported bottled alcohol, assembled bicycles and electric fans in violation of the stamping regulations shall be confiscated. The management and use of confiscated goods shall comply with the stipulations of the Government and the guidance of the Ministry of Finance.
D. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. The presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall direct the stamping of goods in stock; supervise the circulation of the goods subject to tax stamp affixture in their localities.
2. The General Department of Customs shall guide and direct the stamping of goods according to the provisions in this Circular.
3. The Ministry of Finance, the Ministry of Trade and the Ministry of the Interior shall have to coordinate with the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in guiding and directing the implementation of this Circular.
4. The Ministry of Trade (the Market Control Department) shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance (the General Department of Taxation) and the Ministry of the Interior (the General Department of the People’s Police) in checking and supervising imported goods subject to tax stamp affixture circulated on the domestic market.
5. In the course of implementation, the branches and localities shall monitor, sum up and report their opinions to the Ministry of Finance and the concerned ministries so as to draw experiences for the stamping of other goods items.
6. This Circular takes effect 15 days after its signing.
 

FOR THE MINISTER OF TRADEVICE MINISTER
Do Nhu Dinh
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Mong Giao
FOR THE GENERAL DIRECTOR OF THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Nguyen Duc Minh
FOR THE MINISTER OF THE INTERIOR
 VICE MINISTER
Vo Thai Hoa

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!