Thông tư 08/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 08/1998/TT-BTM NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU ĐỘNG CƠ Ô TÔ Đà QUA SỬ DỤNG

 

Căn cứ Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành xuất nhập khẩu năm 1998.

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 1140/GTVT-PCVT ngày 22/4/1998), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Công văn số 1010/BKHCNMT-CN ngày 28/4/1998), Bộ Tài chính (Công văn số 1185/TC-TCT ngày 14/4/1998), Tổng cục Hải quan (Công văn số 1060/TCHQ-GSQL ngày 3/4/1998) và sau khi trao đổi với các Bộ, ngành hữu quan;

Tiếp theo Thông tư số 01/1998/TM-XNK ngày 14/2/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng như sau:

 

I. QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG:

 

- Các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu ngành hàng phù hợp được làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan các loại động cơ ô tô đã qua sử dụng (được hiểu là động cơ xăng, động cơ diesel và nửa diesel dùng cho các loại ô tô và xe đầu kéo thuộc nhóm 8701, 8702, 8703, 8704 và 8705 của Biểu thuế nhập khẩu).

- Việc nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng phải tuân thủ Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01/12/1997 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

- Động cơ ô tô nhập khẩu chỉ được sử dụng để thay thế cho động cơ của các loại ô tô và xe đầu kéo đang lưu hành hợp pháp hoặc sử dụng để làm máy nông ngư cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp theo quy định có liên quan của các bộ, ngành. Các doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan cần đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng hàng nhập khẩu như đã nêu trên, không được nhập khẩu về sử dụng vào mục đích khác.

- Thuế nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước trên cơ sở bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước.

 

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo nội dung Thông tư này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết và phối hợp với Bộ Thương mại cùng các Bộ, Ngành liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu, sử dụng có hiệu quả, tránh các hiện tượng tiêu cực, gian lận thương mại. Đồng thời trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời cho Bộ Thương mại để tổng hợp điều chỉnh phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký đến 31/3/1999.

thuộc tính Thông tư 08/1998/TT-BTM

Thông tư 08/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mạiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/1998/TT-BTMNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Mai Văn Dâu
Ngày ban hành:28/04/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 08/1998/TT-BTM

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF TRADE
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 08/1998/TT-BTM
Hanoi, April 28, 1998
 
CIRCULAR
GUIDING THE IMPORT OF USED AUTOMOBILE ENGINES
Pursuant to Decision No.11/1998/QD-TTg of January 23, 1998 of the Prime Minister on the 1998 export and import management mechanism;
Proceeding from the opinions of the Ministry of Communication and Transport (in Official Dispatch No.1140/GTVT-PCVT of April 22, 1998), the Ministry of Science, Technology and Environment (in Official Dispatch No.1010/BKHCNMT-CN of April 28, 1998), the Ministry of Finance (in Official Dispatch No.1185/TC-TCT of April 14, 1998) and the General Department of Customs (in Official Dispatch No.1060/TCHQ-GSQL of April 3, 1998), and after consulting the concerned ministries and branches;
Following Circular No.01/1998/TM-XNK of February 14, 1998 of the Ministry of Trade guiding the implementation of Decision No.11/1998/QD-TTg of January 23, 1998 of the Prime Minister;
The Ministry of Trade hereby guides the import of used automobile engines as follows
:
I. PROVISIONS ON THE IMPORT AND USE:
- The enterprises having appropriate export and import business licenses shall be entitled to fill in the procedures at the customs offices for the import of used automobile engines of various kinds (construed as gasoline engines, diesel engines and semi-diesel engines used for automobiles and tractors of headings No.8701, 8702, 8703, 8704 and 8705 of the Import Tariff).
- The import of used automobile engines shall comply with Decision No.2019/1997/QD-BKHCNMT of December 1st, 1997 of the Ministry of Science, Technology and Environment.
- The imported automobile engines shall only be used to replace those of assorted automobiles and tractors which are lawfully circulated or used as agricultural and fishery mechanical machines in service of agricultural and fishery production according to the relevant regulations of the concerned ministries and branches. The concerned enterprises and agencies shall have to pay special attention to the use of imported goods for the above-said purposes, not for other purposes.
- The import tax on used automobile engines shall be imposed according to the current regulations of the State on the basis of reasonable protection of domestic production.
II. IMPLEMENTATION PROVISIONS:
The Ministry of Trade requests the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the central bodies of the mass organizations, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government to inform the content of this Circular to the enterprises under their respective management and coordinate with the Ministry of Trade and the concerned ministries and branches in directing the enterprises to make efficient import and use, thus avoiding negative phenomena and trade frauds. Any problems arising in the course of implementation must be promptly reported to the Ministry of Trade for sum-up review and appropriate readjustments.
This Circular takes effect from the date of its signing to March 31, 1999.
 

 
THE MINISTRY OF TRADE
VICE MINISTER
Mai Van Dau
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 08/1998/TT-BTM DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi