Quyết định 96/TM-XNK của Bộ Thương mại ban hành Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, nhập khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA Bộ THươNG MạI Số 96/TM-XNK NGàY 14 THáNG 2 NăM 1995

 

Bộ TRưởNG Bộ THươNG MạI

 

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 752/TTg ngày 10 tháng 12 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất - nhập khẩu năm 1995;

Căn cứ ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 294/KTTH ngày 19 tháng 1 năm 1995,

QUYếT địNH:

Điều 1.- Nay công bố kèm theo Quyết định này:

Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

 

Điều 2.- Danh mục hàng hoá này được áp dụng cho mọi hình thức xuất khẩu, nhập khẩu và có giá trị từ ngày 1 tháng 4 năm 1995.

 

Điều 3.- Các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thương mại và các pháp nhân, các thể nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4.- Danh mục này thay thế " Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu" ban hành kèm theo Quyết định số 238/TM-XNK ngày 24 tháng 3 năm 1994 của Bộ Thương mại./.

 

DANH MụC HàNG HOá CấM XUấT KHẩU, CấM NHậP KHẩU

(ban hành kèm theo Quyết định số 96/TM-XNK ngày 14 tháng 02 năm 1995

của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

 

I- MẶT HÀNG CẤM XUẤT KHẨU:

 

1- Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

2- Đồ cổ.

3- Các loại ma tuý.

4- Hoá chất độc.

5- Gỗ tròn, gỗ xẻ, các loại sản phẩm gỗ sơ chế, song nguyên liệu.

6- Các loại động vật hoang và động vật, thực vật quy hiếm.

 

II- MẶT HÀNG CẤM NHẬP KHẨU:

 

1- Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

2- Các loại ma tuý.

3- Hoá chất độc.

4- Các loại văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động.

5- Pháo nổ. Đồ chơi trẻ em có ảnh hưởng xấu đến giáo dục nhân cách, đến trật tự, an toàn xã hội.

6- Thuốc lá điếu (trừ hành lý cá nhân theo định lượng).

7- Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (trừ ôtô dưới 12 chỗ ngồi, xe 2 bánh gắn máy. Tài sản di chuyển và hành lý cá nhân theo định lượng).

8- Ôtô và các loại phương tiện tự hành khác có tay lái nghịch (kể cả dạng tháo rời và phụ tùng).

 

Ghi chú:

1- Việc xuất, nhập khẩu hàng thuộc danh mục nói trên, trong trường hợp có nhu cầu cho an ninh quốc phòng hoặc nhu cầu khác, sẽ do Thủ tướng cho phép bằng văn bản.

2- Việc cấm xuất khẩu động vật hoang theo yêu cầu bảo vệ môi sinh do Bộ Lâm nghiệp cùng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn trong văn bản riêng.

3- Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ quản lý sản xuất và Bộ Thương mại, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường chủ trì công bố văn bản hướng dẫn việc nhập khẩu thiết bị toàn bộ và các loại máy lẻ đã qua sử dụng.

4- Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao, Tổng cục Hải quan chủ trì công bố văn bản hướng dẫn thi hành mục "tài sản di chuyển" nói trong phần cuối của điểm II/7.

thuộc tính Quyết định 96/TM-XNK

Quyết định 96/TM-XNK của Bộ Thương mại ban hành Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mạiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:96/TM-XNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Triết
Ngày ban hành:14/02/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 96/TM-XNK

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 96-TM/XNK
Hanoi, February 14, 1995
 
DECISION
PUBLICIZING THE LIST OF COMMODITIES BANNED FROM EXPORT AND IMPORT
THE MINISTER OF TRADE
Pursuant to Decree No.95-CP on the 4th of December 1993 of the Government on the functions, tasks, powers and organization of the apparatus of the Ministry of Trade;
Pursuant to Article 5 of Decision No.752-TTg on the 10th of December 1994 of the Prime Minister on the commodity policy and the running of import-export operations in 1995;
Proceeding from the opinion of the Prime Minister in official dispatch No.294/KTTH on the 19th of January 1995.
DECIDES:
Article 1.- To publicize together with this Decision:
The list of commodities banned from export and import.
Article 2.- This list of commodities shall apply to all forms of export and import, and takes effect as from the 1st of April 1995.
Article 3.- The specialized agencies under the Ministry of Trade and the juridical persons, and those engaged in export and import activities shall have to implement this Decision.
Article 4.- This list replaces "The list of commodities banned from export and import" issued together with Decision No.238-TM/XNK on the 24th of March 1994 by the Ministry of Trade.
 

 
MINISTER OF TRADE
Le Van Triet
 
LIST
OF COMMODITIES BANNED FROM EXPORT AND IMPORT
(Issued together with Decision No.96-TM/XNK on the 14th of February 1995 of the Minister of Trade)
I. COMMODITIES BANNED FROM EXPORT:
1. Weapons, ammunition, explosive, military technical equipment.
2. Antiques.
3. Narcotics of all kinds.
4. Toxic chemicals.
5. Logs, sawn timber, semi-finished wood products, unprocessed rattan.
6. Wild animals, and rare and precious animals and plants.
II. COMMODITIES BANNED FROM IMPORT:
1. Weapons, ammunition, explosive, military technical equipment.
2. Narcotics of all kinds.
3. Toxic chemicals.
4. Depraved and reactionary cultural products.
5. Firecrackers. Children's toys which might adversely affect their ethical education, or social order and safety.
6. Cigarettes (exclusive of the allowed quantity for each personal baggage).
7. Used consumer goods (except for cars of less than 12 seats, mopeds and motorcycles, property on transfer and personal baggage according to allowed amount).
8. Vehicles and other self-propelled means with right-handed drive (including disassembled cars and accessories).
Notes:
1. When security, defense or other needs arise, the exportation and importation of goods listed above shall be allowed in writing by the Prime Minister.
2. The ban on the export of wild animals as required by the protection of the ecology shall be guided by the Ministry of Forestry together with the Ministry of Science, Technology and Environment in separate documents.
3. After consulting the Ministries managing the production and the Ministry of Trade, the Ministry of Science, Technology and Environment shall compile and publish the document guiding the importation of used complete equipment as well as of used individual machines.
4. After consulting the Ministry of Trade and the Ministry of Foreign Affairs, the General Customs Department shall publish the document to guide the implementation of the Item "property on transfer" plementation of the Item "property on transfer" mentioned in the last part of Point II/7).-

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 96/TM-XNK DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi