Quyết định 2942/QĐ-BCT 2019 chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

------------

Số: 2942/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2019

 

                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp chổng bán phá giá chính thức đối với một số sản
phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;      

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BCT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm nhập khẩu vào Việt Nam và được phân loại theo mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90, có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AD05), với nội dung chi tiết nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được ban hành.

Điều 3. Quyết định số 1480/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2019 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: CA, XD, TC, NG, TTTT;

- Các Thứ trưởng;

- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;

- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);

- Các Cục: CN, XNK;

- Các Vụ: AP, ĐB, PC;

- Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;

- Lưu: VT, PVTM (08).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 

 

THÔNG BÁO

Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm
có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

(Kèm theo Quyết định Số 2942/QĐ-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương)

--------------

 

1. Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm; hợp kim hoặc không hợp kim; ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm. Các sản phẩm này có một dạng thù hình, có mạng lập phương, có thể thiết kế theo nhiều hình dạng và mặt cắt khác nhau, có thể tạo ra nhiều màu sắc khác nhau trên bề mặt, có thể tái chế lại.

b) Mục đích sử dụng

Dùng làm cửa nhôm, vách nhôm, tủ nhôm, trang trí nội ngoại thất, kết cấu trong xây dựng nhà cửa và các công trình xây dựng khác; dùng làm các chi tiết máy móc, kết cấu trong lĩnh vực công nghiệp; và các mục đích khác.

c) Mã số hàng hóa (mã HS) và mức thuế nhập khẩu hiện hành

Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức được phân loại theo các mã HS sau: 7604.10.10; 7604.10.90; 7604.21.90; 7604.29.10; 7604.29.90.

 

Mã s

Mô hình hàng hóa

Thuế ưu đãi

 

ACFTA1

Phần XV

KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN

Chương 76

Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm                                                                                       

 

7604                           

Nhôm ở dạng thanh, que và hình.

 

 

760410

- Bằng nhôm, không hợp kim:

 

 

 

76041010

- Dạng thanh và que

5

0

76041090

- Loại khác

10

0

760421

- Dạng hình rỗng:

 

 

 

- Bằng hợp kim nhôm:

 

 

76042190

- Lọại khác

10

0

760429

- Loại khác:

 

 

76042910

- Dạng thanh và que được đùn ép

 5

0

76042990

- Loại khác

10

0

 

1 Do Bên yêu cầu chỉ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm thanh định hình nhập khẩu từ Trung Quốc, vì vậy Cơ quan điều tra chỉ sử dụng biểu thuế ACFTA làm tham chiếu.
             Bộ Công Thương có thể sửa đổi, bổ sung danh sách các mã HS của hàng hoá bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức để phù hợp với mô tả hàng hoá bị điều tra và các thay đổi khác (nếu có).

2. Nước sản xuất/xuất khẩu hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là hàng hóa có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).

3. Kết luận điều tra cuối cùng

Cơ quan điều tra kết luận rằng có tồn tại: (i) hành vi bán phá giá, (ii) thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước và (iii) mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bán phá giá với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

4. Mức thuế và danh sách các công ty bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

STT

Tên công ty sản xuất, xuất khẩu

Tên công ty thương mại liên quan

Mức thuế chống bán phá giá chính thức

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1

Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

Foshan Xingfa Trading Co., Ltd

2,49%

Xingfa Aluminium (Chengdu) Co., Ltd

Guangxi Forde Imp. &Exp. Co., Ltd

 

Guangzhou Kaili Import&Export Trading Co., Ltd

 

Pingxiang City Hefa Trade Co., Ltd

2

Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd

Foshan JMA Aluminium Co., Ltd

JMA (HK) Company Limited

8,41%

3

Guangxi Baoxin Aluminium Co., Ltd

Pingxiang Huashao Import&Export Trade Co., Ltd

35,58%

4

Goomax Metal Co., Ltd Fujian

Quanzhou

Shengchuang Trading Company

18,16%

5

Linqu Hengxin Aluminium Co., Ltd

Linqu Linqu Lude Industry and Trade Co., Ltd

-

24,87%

6

Guangxi Aomei Aluminum Industry Co., Ltd

-

25,62%

7

Guangxi Yangli Aluminium Co., Ltd

-

22,00%

8

Foshan Sanshui Fenglu

Aluminium Company Limited

-

35,58%

9

Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd

-

35,58%

10

Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd

-

20,35%

11

Nanning City Weiweihai Construction Doors and Windows Co., Ltd

-

23,47%

12

Alnan Aluminium Co., Ltd

-

35,58%

13

Guangxi Yalong Aluminium Industry Co., Ltd

-

35,39%

14

Pingguo Jianfeng Aluminium Company Limited

-

31,22%

15

Huachang Aluminum Factory Co., Ltd.

Weichang Aluminum (Hong Kong) Co., Ltd.

35,58%

16

Các công ty khác

35,58%

 

 

5. Hiệu lực và thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

a) Hiệu lực

Thuế chống bán phá giá chính thức có hiệu lực kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức có hiệu lực.

b) Thời hạn áp dụng

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là không quá 05 (năm) năm kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức có hiệu lực (trừ khi được gia hạn theo quy định tại Điều 82 của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14).

6. Thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức

Bước 1: Kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)

- Trường hợp 1: Nếu không xuất trình được C/O thì áp dụng mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

- Trường hợp 2: Nếu xuất trình được C/O từ các nước, vùng lãnh thổ khác không phải Trung Quốc thì không phải nộp thuế chống bán phá giá chính thức.

- Trường hợp 3: Nếu xuất trình được C/O từ Trung Quốc thì chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng (bản gốc) của công ty sản xuất (mill-test certificate) hoặc các giấy tờ tương đương (bản gốc) chứng minh tên nhà sản xuất (sau đây gội chung là Giấy chứng nhận công ty sản xuất)

- Trường hợp 1: Nếu không xuất trình được Giấy chứng nhận công ty sản xuất trùng với tên công ty nêu tại Cột 1 Điều 4 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

- Trường hợp 2: Nếu xuất trình được Giấy chứng nhận công ty sản xuất nhưng không trùng với tên của các công ty sản xuất tại Cột 1 Điều 4 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

- Trường hợp 3: Nếu xuất trình được Giấy chứng nhận công ty sản xuất trùng với tên của các công ty nêu tại Cột 1 Điều 4 của Thông báo này thì chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra tên công ty xuất khẩu

- Trường hợp 1: Nếu tên công ty xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán và hóa đơn thương mại) trùng với tên các công ty sản xuất, xuất khẩu tại Cột 1 hoặc công ty thương mại liên quan tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 thì nộp mức thuế tương ứng theo hàng ngang tại Cột 3 Điều 4 của Thông báo này.

- Trường hợp 2: Nếu tên công ty xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán hàng hóa và hóa đơn thương mại) không trùng với tên các công ty sản xuất, xuất khẩu tại Cột 1 hoặc các công ty thương mại liên quan tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 Điều 4 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

7. Mức chênh lệch thuế chống bán phá giá

Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức thấp hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, khoản chênh lệch thuế đã nộp sẽ được hoàn trả theo quy định tại khoản 5 Điều 68 của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14. Chênh lệch mức thuế chống bán phá giá chính thức và tạm thời cụ thể như sau:

Bảng 7.1. Chênh lệch mức thuế chống bán phả giá chỉnh thức và tạm thời

STT

Tên công ty sản xuất,

xuất khẩu

Tên công ty thương mại liên quan

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời

Mức thuế chống bán phá giá chính thức

Mức chênh lệch thuế chổng bán phá giá

 

 

 

(1)

(2)

(3)=(2)+(1)

1

Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

 

Xingfa Aluminium (Chengdu) Co., Ltd

Foshan Xingfa Trading Co., Ltd

2,46%

2,49%

0,03%

Guangxi Forde

Imp. &Exp. Co., Ltd

Guangzhou Kaili Import&Export Trading Co., Ltd

Pingxiang City

Hefa Trade Co., Ltd

2

Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd

Foshan JMA Aluminium Co., Ltd

JMA(HK) Company Limited

8,40%

8,41%

0,01%

3

Guangxi Baoxin Aluminium Co., Ltd

Pingxiang Huashao Import&Export Trade Co., Ltd

35,58%

35,58%

0%

4

Goomax Metal

Co., Ltd Fujian

Quanzhou Shengchuang Trading Company

18,48%

18,16%

-0,32%

5

Linqu Hengxin Aluminium Co., Ltd

-

19,07%

24,87%

5,80%

Linqu Lude Industry and

Trade Co., Ltd

-

20,59%

4,28%

6

Guangxi Aomei Aluminum

Industry Co., Ltd

-

12,65%

25,62%

12,97%

7

Guangxi Yangli Aluminium Co., Ltd

-

20,06%

22,00%

1,94%

8

Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Company Limited

-

35,58%

35,58%

0%

9

Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd

-

35,58%

35,58%

0%

10

Guangdong Weiye Aluminium

Factory Group Co., Ltd

-

11,82%

20,35%

8,53%

11

Nanning City Weiweihai

Construction Doors and

Windows Co., Ltd

-

18,09%

23,47%

5,38%

12

Alnan Aluminium Co., Ltd

-

35,58%

35,58%

0%

13

Guangxi Yalong Aluminium

Industry Co., Ltd

-

26,74%

35,39%

8,65%

14

Pingguo Jianfeng Aluminium Company Limited

-

34,15%

31,22%

-2,93%

15

Huachang Aluminum Factory Co., Ltd.

Weichang Aluminum (Hong Kong) Co., Ltd.

35,58%

35,58%

0%

16

Các công ty khác

35,58%

35,58%

0%

 

- Trong trường hợp mức chênh lệch thuế chống bán phá giá tại Cột (3) Bảng 7.1 nhỏ hơn 0 (không), doanh nghiệp được hoàn lại khoản chênh lệch thuế chống bán phá giá đã nộp.

- Trong trường hợp mức chênh lệch thuế chống bán phá giá tại Cột (3) Bảng 7.1 lớn hơn hoặc bằng 0 (không), doanh nghiệp không bị truy thu khoản chênh lệch thuế chống bán phá giá.

8. Trình tự thủ tục tiếp theo của vụ việc

Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không thuộc phạm vi hàng hóa theo mô tả tại Điều 1 của Thông báo này, doanh nghiệp có thể đề nghị rà soát phạm vi hàng hóa theo quy định của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại hoặc nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ theo quy định của Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trường Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

9 Thông tin liên hệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 (24) 22 20 53 04

Thư điện tử:

- ducpg@moit.gov.vn (Cán bộ điều tra Phùng Gia Đức)

- maitrh@moit.gov.vn (Cán bộ điều tra Trần Hoàng Mai)

Quyết định và Thông báo áp dụng biện pháp chổng bán phá giá chính thức có thể truy cập và tải xuống tại trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn; hoặc Cục Phòng vệ thương mại: www.trav.gov.vn hoặc www.pvtm.gov.vn.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi