Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 2019/1997/QĐ-BKHCNMT NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 1997
BAN HÀNH QUY ĐỊNH NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT
ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP KHẨU CÁC THIẾT BỊ Đà QUA SỬ DỤNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng".

 

Điều 2: Quyết định này không áp dụng đối với những thiết bị, phương tiện có quy định riêng của Chính phủ.

 

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định 1762/QĐ-PTCN ngày 17-10-1995 và Quyết định 2183/QĐ-PTCN ngày 16-12-1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-02-1998. Mọi tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY ĐỊNH

NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP KHẨU
CÁC THIẾT BỊ Đà QUA SỬ DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT
ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

 

1. Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam khi nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải tuân theo Quy định này.

2. Đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này là các máy móc (đơn chiếc hoặc trong dây chuyền) để sản xuất tư liệu sản xuất, hàng hoá; các phương tiện vận tải, bốc xếp, xe, máy phục vụ thi công xây dựng các công trình và các thiết bị chuyên dùng khác đã qua sử dụng.

Các thiết bị đã qua sử dụng tạm nhập, tái xuất để thực hiện các hợp đồng gia công hàng hoá xuất khẩu và để thi công các công trình do các chủ thầu trúng thầu thực hiện không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

3. Chủ đầu tư là người quyết định và chịu trách nhiệm về hậu quả kinh tế - kỹ thuật và mọi hậu quả của việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng.

Việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải được thực hiện thông qua hợp đồng nhập khẩu hàng hoá theo quy định của Bộ Thương mại và có sự phê duyệt của Bộ, Ngành hoặc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Trên cơ sở các chính sách định hướng phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của Nhà nước; Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thoả thuận với các Bộ, Ngành, từng thời kỳ công bố danh mục thiết bị đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Trước mắt, danh mục này được liệt kê tại phụ lục kèm theo Quy định này.

5. Thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu chung về kỹ thuật sau đây:

1. Có chất lượng còn lại lớn hơn hoặc bằng 80% so với nguyên thuỷ,

2. Mức tăng tiêu hao nguyên liệu, năng lượng không vượt quá 10% so với nguyên thuỷ;

3. Phải đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và không gây ô nhiễm môi trường.

6. Các yêu cầu chung về kỹ thuật nói trên phải được tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị giải trình trong Giấy xin phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng.

Việc xác nhận sự phù hợp chất lượng của thiết bị đã qua sử dụng với các yêu cầu chung về kỹ thuật nêu trong mục 5 được thực hiện bởi một Tổ chức giám định của nước ngoài hoặc Việt Nam có đầy đủ tư cách pháp nhân. Tổ chức giám định đó chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các cơ quan Việt Nam trong trường hợp kết quả giám định không đúng sự thực.

Khi có khiếu nại về sự khác nhau của kết quả giám định thì Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan có ý kiến quyết định cuối cùng.

7. Trong trường hợp cần thiết, đối với các thiết bị có tính đặc thù chuyên ngành, các Bộ, Ngành có thể ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể thêm, có sự thoả thuận của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

8. Đối với những trường hợp đặc biệt, trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Bộ, Ngành hoặc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ xem xét và quyết định riêng.

9. Khi nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng, ngoài việc đảm bảo các thủ tục nhập khẩu hàng hoá, thủ tục hải quan theo quy định, tổ chức và cá nhân nhập khẩu phải nộp chứng thư giám định chất lượng hàng hoá của Tổ chức giám định như đã nêu tại mục 6 của Quy định này và văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của tổ chức giám định chất lượng đó do cơ quan chức năng của nước sở tại cấp cho phép hành nghề giám định kỹ thuật (nếu là bản sao phải có công chứng).

10. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tự mình hoặc phối hợp với các Bộ, Ngành, Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra Nhà nước việc chấp hành Quy định này.

Việc kiểm tra sẽ được tiến hành sau khi lắp đặt, vận hành các thiết bị đã qua sử dụng theo các dạng sau đây:

- Kiểm tra bắt buộc đối với các thiết bị, dây chuyền, xí nghiệp lớn, tổng giá hợp đồng mua từ 1 triệu USD trở lên;

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm;

- Kiểm tra xác suất theo yêu cầu quản lý.

11. Việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng vi phạm quy định của văn bản này thì tuỳ theo mức độ vi phạm, các thiết bị đã qua sử dụng đó sẽ bị xử lý theo một trong ba hình thức sau:

- Buộc phải tái xuất; - Đình chỉ hoạt động;

- Yêu cầu nâng cấp.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng đó phải xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức và cá nhân nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải chịu trách nhiệm thi hành các quyết định xử lý nêu trên.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ Đà QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT
ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

 

- Thiết bị trong các ngành công nghiệp dầu khí, điện lực, dây chuyền sản xuất xi măng, tuyển quặng, nấu luyện kim loại. Thiết bị trong các ngành sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón, thuốc trừ sâu.

- Thiết bị ở các công đoạn quyết định đến chất lượng sản phẩm trong công nghiệp, chế biến thực phẩm.

- Thiết bị trong các ngành sản xuất yêu cầu độ chính xác cao như các thiết bị đo lường, thí nghiệm, kiểm tra, các thiết bị sử dụng trên mạng lưới bưu chính - viễn thông.

- Các thiết bị yêu cầu độ an toàn cao như nồi hơi, thang máy, điều khiển phản ứng hạt nhân, các thiết bị kiểm tra, điều khiển các hệ thống an toàn.

- Các thiết bị có ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn như các thiết bị xử lý chất thải, cửa đập nước, thiết bị trong dây chuyền sản xuất ở công đoạn dễ có sự cố gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 2019/1997/QD-BKHCNMT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi