Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 2019/1997/QĐ-BKHCNMT NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 1997
BAN HÀNH QUY ĐỊNH NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT
ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP KHẨU CÁC THIẾT BỊ Đà QUA SỬ DỤNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng".

 

Điều 2: Quyết định này không áp dụng đối với những thiết bị, phương tiện có quy định riêng của Chính phủ.

 

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định 1762/QĐ-PTCN ngày 17-10-1995 và Quyết định 2183/QĐ-PTCN ngày 16-12-1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-02-1998. Mọi tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY ĐỊNH

NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP KHẨU
CÁC THIẾT BỊ Đà QUA SỬ DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT
ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

 

1. Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam khi nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải tuân theo Quy định này.

2. Đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này là các máy móc (đơn chiếc hoặc trong dây chuyền) để sản xuất tư liệu sản xuất, hàng hoá; các phương tiện vận tải, bốc xếp, xe, máy phục vụ thi công xây dựng các công trình và các thiết bị chuyên dùng khác đã qua sử dụng.

Các thiết bị đã qua sử dụng tạm nhập, tái xuất để thực hiện các hợp đồng gia công hàng hoá xuất khẩu và để thi công các công trình do các chủ thầu trúng thầu thực hiện không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

3. Chủ đầu tư là người quyết định và chịu trách nhiệm về hậu quả kinh tế - kỹ thuật và mọi hậu quả của việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng.

Việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải được thực hiện thông qua hợp đồng nhập khẩu hàng hoá theo quy định của Bộ Thương mại và có sự phê duyệt của Bộ, Ngành hoặc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Trên cơ sở các chính sách định hướng phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của Nhà nước; Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thoả thuận với các Bộ, Ngành, từng thời kỳ công bố danh mục thiết bị đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Trước mắt, danh mục này được liệt kê tại phụ lục kèm theo Quy định này.

5. Thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu chung về kỹ thuật sau đây:

1. Có chất lượng còn lại lớn hơn hoặc bằng 80% so với nguyên thuỷ,

2. Mức tăng tiêu hao nguyên liệu, năng lượng không vượt quá 10% so với nguyên thuỷ;

3. Phải đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và không gây ô nhiễm môi trường.

6. Các yêu cầu chung về kỹ thuật nói trên phải được tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị giải trình trong Giấy xin phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng.

Việc xác nhận sự phù hợp chất lượng của thiết bị đã qua sử dụng với các yêu cầu chung về kỹ thuật nêu trong mục 5 được thực hiện bởi một Tổ chức giám định của nước ngoài hoặc Việt Nam có đầy đủ tư cách pháp nhân. Tổ chức giám định đó chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các cơ quan Việt Nam trong trường hợp kết quả giám định không đúng sự thực.

Khi có khiếu nại về sự khác nhau của kết quả giám định thì Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan có ý kiến quyết định cuối cùng.

7. Trong trường hợp cần thiết, đối với các thiết bị có tính đặc thù chuyên ngành, các Bộ, Ngành có thể ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể thêm, có sự thoả thuận của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

8. Đối với những trường hợp đặc biệt, trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Bộ, Ngành hoặc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ xem xét và quyết định riêng.

9. Khi nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng, ngoài việc đảm bảo các thủ tục nhập khẩu hàng hoá, thủ tục hải quan theo quy định, tổ chức và cá nhân nhập khẩu phải nộp chứng thư giám định chất lượng hàng hoá của Tổ chức giám định như đã nêu tại mục 6 của Quy định này và văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của tổ chức giám định chất lượng đó do cơ quan chức năng của nước sở tại cấp cho phép hành nghề giám định kỹ thuật (nếu là bản sao phải có công chứng).

10. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tự mình hoặc phối hợp với các Bộ, Ngành, Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra Nhà nước việc chấp hành Quy định này.

Việc kiểm tra sẽ được tiến hành sau khi lắp đặt, vận hành các thiết bị đã qua sử dụng theo các dạng sau đây:

- Kiểm tra bắt buộc đối với các thiết bị, dây chuyền, xí nghiệp lớn, tổng giá hợp đồng mua từ 1 triệu USD trở lên;

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm;

- Kiểm tra xác suất theo yêu cầu quản lý.

11. Việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng vi phạm quy định của văn bản này thì tuỳ theo mức độ vi phạm, các thiết bị đã qua sử dụng đó sẽ bị xử lý theo một trong ba hình thức sau:

- Buộc phải tái xuất; - Đình chỉ hoạt động;

- Yêu cầu nâng cấp.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng đó phải xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức và cá nhân nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải chịu trách nhiệm thi hành các quyết định xử lý nêu trên.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ Đà QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT
ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

 

- Thiết bị trong các ngành công nghiệp dầu khí, điện lực, dây chuyền sản xuất xi măng, tuyển quặng, nấu luyện kim loại. Thiết bị trong các ngành sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón, thuốc trừ sâu.

- Thiết bị ở các công đoạn quyết định đến chất lượng sản phẩm trong công nghiệp, chế biến thực phẩm.

- Thiết bị trong các ngành sản xuất yêu cầu độ chính xác cao như các thiết bị đo lường, thí nghiệm, kiểm tra, các thiết bị sử dụng trên mạng lưới bưu chính - viễn thông.

- Các thiết bị yêu cầu độ an toàn cao như nồi hơi, thang máy, điều khiển phản ứng hạt nhân, các thiết bị kiểm tra, điều khiển các hệ thống an toàn.

- Các thiết bị có ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn như các thiết bị xử lý chất thải, cửa đập nước, thiết bị trong dây chuyền sản xuất ở công đoạn dễ có sự cố gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường.

 

thuộc tính Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2019/1997/QĐ-BKHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành:01/12/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No. 2019/1997/QD-BKHCNMT
Hanoi, December 01, 1997
 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE IMPORT OF USED EQUIPMENT
THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Pursuant to Decree No.22-CP of May 22, 1993 of the Government on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
At the proposal of the Head of the Department for the Management of Technologies,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the "Regulation on general technical requirements for the import of used equipment".
Article 2.- This Decision shall not apply to equipment and means which are subject to separate stipulations of the Government.
Article 3.- This Decision shall replace Decision No.1762/QD-PTCN of October 17, 1995 and Decision No.2183/QD-PTCN of December 16, 1995 of the Minister of Science, Technology and Environment.
Article 4.- This Decision takes effect from February 1st, 1998. All organizations and individuals engaged in the import of used equipment shall have to implement this Decision.
 

 
THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Chu Tuan Nha
 
REGULATION
ON GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE IMPORT OF USED EQUIPMENT
(Issued together with Decision No.2019/1997/QD-BKHCNMT of December 1st, 1997 of the Minister of Science, Technology and Environment)
1. All organizations and individuals engaged in production, business and service activities on the Vietnamese territory, when importing used equipment, shall have to comply with this Regulation.
2. Subject to this Regulation are machines (single units or in complete lines) for the manufacture of production means and goods; transport means, loading and unloading means, vehicles and machines in service of the construction of projects and other specialized equipment, which have been used.
Used equipment temporarily imported for re-export for the performance of goods production sub-contracts and for the construction of projects by bid-winning contractors shall not be subject to this Regulation.
3. Project owners shall decide and take responsibility for economic-technical efficiency and all consequences of the import of used equipment.
The import of used equipment must be carried out through goods import contracts under the stipulations of the Ministry of Trade and with the approval of the involved ministry, branch or People's Committee of the province or city directly under the Central Government.
4. Basing itself on the State's policies and orientations for economic, scientific, technological development and environmental protection, the Ministry of Science, Technology and Environment shall consult other ministries and branches to periodically promulgate the list of used equipment to be banned from import. For the immediate future, the list made in the appendix attached to this Regulation shall apply.
5. The used equipment to be imported must meet the following general technical requirements:
5.1. Their remaining quality must represent 80% or more of the original one,
5.2. Their present fuel and energy consumption level must not exceed 10% of the original level;
5.3. They must ensure labor safety and hygiene and must not pollute the environment.
6. The above-said general technical requirements must be explained by organizations and individuals importing used equipment in their applications for the import permits.
The certification of the used equipment's quality conformity with the general technical requirements as mentioned in Item 5 above shall be made by a foreign or Vietnamese expertizing organization with full legal person status. Such expertizing organization shall take responsibility before Vietnamese agencies for any untruthful expertise results.
In case of any complaint about differences of the expertise results, the Ministry of Science, Technology and Environment shall be the agency to issue final decision.
7. In case of necessity, for equipment with specialized peculiarities, the ministries and branches may issue more detailed guidances, after consulting the Ministry of Science, Technology and Environment.
8. For exceptional cases, the Ministry of Science, Technology and Environment, basing itself on the written proposals of the ministries, branches or People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government, shall consider and make separate decisions.
9. When importing used equipment, apart from filling the prescribed import procedures and customs procedures, the importing organizations and individuals shall have to submit certificates of goods expertise granted by the expertizing organization mentioned in Item 6 of this Regulation and documents certifying the legal person status of such expertizing organization, issued by the functional agency of its native country, allowing it to practice technical expertise (copies of such documents must be notarized).
10. The Ministry of Science, Technology and Environment shall conduct by itself or in coordination with the ministries, branches, People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the State examination and inspection of the observance of this Regulation.
The inspection shall be conducted after the installation and operation of the used equipment in one of the following forms:
- Compulsory inspection with regard to big equipment, lines and enterprises with the total value of a goods purchase contract being 1 million USD or more;
- Inspection when there are signs of violations;
- Probability inspection according to the management requirements.
11. The import of used equipment that breaches the provisions of this document shall, depending on the seriousness of the violation, be dealt with in one of the three following forms:
- Forcible re-export;
- Suspension of operations;
- Requirement for upgrading.
For serious violations, the organizations and/or individuals importing used equipment shall be handled in accordance with the current provisions of law.
Organizations and individuals importing used equipment shall have to implement the above-said handling decisions.
 
APPENDIX I
LIST OF USED EQUIPMENT TO BE BANNED FROM IMPORT
(Issued together with Decision No.2019/1997/QD-BKHCNMT of December 1st, 1997 of the Minister of Science, Technology and Environment)
- Equipment used in oil and gas industry, electricity industry, cement production lines, ore sorting and metallurgy. Equipment used in the production of basic chemicals, fertilizers and insecticides.
- Equipment used in phases decisive to products' quality in industry or food processing.
- Equipment used in production branches that require high preciseness, such as measuring equipment, equipment used for experiments and inspection and on post and telecommunications networks.
- Equipment requiring high level of safety, such as boilers, elevators, nuclear reaction controllers, and equipment for safety system inspection and control.
- Equipment affecting a large area, such as waste treatment equipment, sluice gates, production line equipment used in phases where accidents may occur, causing serious pollution to the environment.-
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 2019/1997/QD-BKHCNMT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi