Quyết định 1010/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1010/QĐ-BTC

Quyết định 1010/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1010/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:15/05/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

TÓM TẮT VĂN BẢN

 Quy định mới về mẫu tem xì gà nhập khẩu
Ngày 15/05/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-BTC về việc sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu, trong đó quy định từ ngày 01/07/2014, tem xì gà nhập khẩu được đồng loạt áp dụng mẫu mới như sau:
Kích thước của tem là 22 x 45mm; tem được in trên giấy có nền hoa văn màu xanh cô ban, các cụm hoa văn được in đan xen nhau. Trên tem có in 04 dòng chữ màu đen, dòng chữ trên cùng là “BỘ TÀI CHÍNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”, cỡ Vni-Helve Bold - 4,5pt; dòng chữ thứ 2 là “TỔNG CỤC HẢI QUAN”, cỡ chữ Vni-Helve Bold - 4,5pt; dòng chữ thứ 3 là “TEM XÌ GÀ NHẬP KHẨU”, cỡ chữ Vni-Helve Bold - 10pt và dòng chữ cuối cùng là “IMPORTED CIGAR STAMP”  nhỏ hơn chữ tiếng Việt giáp trên, cỡ chữ Vni-Centur Bold - 7,5pt.
Số seri, ký hiệu năm phát hành: AA/20…; cỡ chữ Arial Bold - 7pt; mỗi con tem đước đánh số thứ tự liên tục từ 000.000.0001, in mực màu đỏ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 và thay thế Quyết định 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009.

Xem chi tiết Quyết định 1010/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 1010/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MẪU TEM XÌ GÀ NHẬP KHẨU

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa, quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá;

Căn cứ Thông tư 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu;

Theo Quyết định số 2000/QĐ-BTC ngày 19/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành một số loại ấn chỉ thuế cho Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu tem xì gà nhập khẩu (sau đây gọi là tem), cụ thể như sau:

- Kích thước tem: (22 x 45)mm

- Kỹ thuật in: Tem được in trên giấy có nền hoa văn màu xanh cô ban, các cụm hoa văn được in đan xen nhau. Trên tem có in 04 dòng chữ màu đen, ba dòng tiếng Việt và một dòng chữ tiếng Anh theo thứ tự và nội dung như sau:

Dòng chữ trên cùng: "BỘ TÀI CHÍNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM", cỡ chữ Vni-Helve Bold - 4,5pt.

Dòng chữ thứ 2: "TỔNG CỤC HẢI QUAN", cỡ chữ Vni-Helve Bold - 4,5pt

Dòng chữ thứ 3: "TEM XÌ GÀ NHẬP KHẨU", cỡ chữ Vni-Helve Bold - 10pt

Dòng chữ dưới cùng "IMPORTED CIGAR STAMP" nhỏ hơn chữ tiếng Việt ngay trên, cỡ chữ Vni-Centur Bold - 7,5pt

Số seri, ký hiệu năm phát hành: AA/20.... ; cỡ chữ Arial Bold - 7pt

Mỗi con tem được đánh số thứ tự liên tục từ 000.000.001, in mực màu đỏ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, bãi bỏ mẫu tem xì gà nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Điều 3. Giao Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn việc in ấn, phát hành, quản lý, cấp phát và sử dụng đối với mẫu tem mới này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam;
- UBND, Sở Tài chính vật giá, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCHQ (420).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

MẪU TEM XÌ GÀ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2014

 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

- Kích thước 22mm x 45mm

- In giấy bóng nước, không dán keo mặt sau

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi