Thông tư 15/2014/TT-BGTVT về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 15/2014/TT-BGTVT

Thông tư 15/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:15/2014/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:13/05/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Ngày 13/05/2014, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.
Theo đó, việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua 22 cửa khẩu nhập hoặc xuất trên lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện theo các tuyến đường và cặp cửa khẩu nhất định. Cụ thể, đối với hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu nhập (hoặc xuất) là cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), việc vận chuyển phải được thực hiện theo lộ trình Quốc lộ 18 - Quốc lộ 10 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 217 qua cửa khẩu xuất (hoặc nhập) là cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa); nếu hàng hóa vận chuyển theo lộ trình QL18 - QL10 - QL1 - QL91, phải được xuất (hoặc nhập) qua cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp)...
Tương tự, đối với hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu nhập (hoặc xuất) là cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), hàng hóa phải được xuất (hoặc nhập) qua Cảng biển ở Hải Phòng, theo lộ trình QL1-QL217; hoặc xuất (nhập) qua cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An) theo lộ trình QL1 - QL7 hay QL1 - Đường đô thị - Đường Hồ Chí Minh - QL7...
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014.

Xem chi tiết Thông tư 15/2014/TT-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------
Số: 15/2014/TT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 
 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VỀ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN
QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn tuyến đường vận chuyển và các cặp cửa khẩu của Việt Nam để vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.
Trong trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến quá cảnh hàng hóa mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài.
Điều 3. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa
Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo các tuyến đường và cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBATGTQG;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Nguyên 15b).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 
PHỤ LỤC
TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
 

STT
Cửa khẩu nhập hoặc xuất
L trình
Cửa khẩu xuất hoặc nhập
1
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL18-QL10-QL1-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
QL18-QL10-QL1-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
QL18-QL10-QL1-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
QL18-QL10-QL1-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
QL18-QL10-QL1-QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
QL18-QL10-QL1-QL22A
Mộc Bài (Tây Ninh)
QL18-QL10-QL1-QL91
Tịnh Biên (An Giang)
QL18-QL10-QL1-QL80
Hà Tiên (Kiên Giang)
QL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B
Xa Mát (Tây Ninh)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
Lệ Thanh (Gia Lai)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
Hoa Lư (Bình Phước)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL14C
Bu Prăng (Đắk Nông)
QL18-QL10-QL1-QL91
Vĩnh Xương (An Giang)
QL18-QL10-QL1-QL30
Dinh Bà (Đồng Tháp)
QL18-QL10-QL1-QL30-TL841
Thường Phước (Đồng Tháp)
QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
QL18-QL10-QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
QL18-QL10-QL5
Cảng biển (Hải Phòng)
2
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL1-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
QL1-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
QL1-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
QL1-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
Cảng biển (Hải Phòng)
 
 
QL1-QL10-QL5
Cảng biển (Hải Phòng)
 
 
QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
 
 
QL1-QL14B-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
 
 
QL1-QL22A
Mộc Bài (Tây Ninh)
 
 
QL1-QL91
Tịnh Biên (An Giang)
 
 
QL1-QL80
Hà Tiên (Kiên Giang)
 
 
QL1-QL22A-QL22B
Xa Mát (Tây Ninh)
 
 
QL1-QL14B-QL14-QL19
Lệ Thanh (Gia Lai)
 
 
QL1-QL14B-QL14-QL13
Hoa Lư (Bình Phước)
 
 
QL1-QL14B-QL14-QL14C
Bu Prăng (Đắk Nông)
 
 
QL1-QL91
Vĩnh Xương (An Giang)
 
 
QL1-QL30
Dinh Bà (Đồng Tháp)
 
 
QL1-QL30-TL841
Thường Phước (Đồng Tháp)
3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL3-QL1-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
QL3-QL1-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
QL3-QL1-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
QL3-QL1-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
QL3-QL1-QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
 
 
QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
 
 
QL3-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
Cảng biển (Hải Phòng)
 
 
QL3-QL1-QL10-QL5
Cảng biển (Hải Phòng)
 
 
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
 
 
QL3-QL1-QL22A
Mộc Bài (Tây Ninh)
 
 
QL3-QL1-QL91
Tịnh Biên (An Giang)
 
 
QL3-QL1-QL80
Hà Tiên (Kiên Giang)
 
 
QL3-QL1-QL22A-QL22B
Xa Mát (Tây Ninh)
 
 
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL19
Lệ Thanh (Gia Lai)
 
 
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL13
Hoa Lư (Bình Phước)
 
 
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL14C
Bu Prăng (Đăk Nông)
 
 
QL3-QL1-QL91
Vĩnh Xương (An Giang)
 
 
QL3-QL1-QL30
Dinh Bà (Đồng Tháp)
 
 
QL3-QL1-QL30-TL841
Thường Phước (Đồng Tháp)
4
Lào Cai (Lào Cai)
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL22A
Mộc Bài (Tây Ninh)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL91
Tịnh Biên (An Giang)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL80
Hà Tiên (Kiên Giang)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL22A-QL22B
Xa Mát (Tây Ninh)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14-QL19
Lệ Thanh (Gia Lai)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14B-QL14-QL13
Hoa Lư (Bình Phước)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14-QL14C
Bu Prăng (Đăk Nông)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL91
Vĩnh Xương (An Giang)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL30
Dinh Bà (Đồng Tháp)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL30-TL841
Thường Phước (Đồng Tháp)
 
 
Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
Cảng (Hải Phòng)
 
 
QL70-QL2-QL3-Hà Nội-Hải Phòng
Cảng biển (Hải Phòng)
5
Tây Trang (Điện Biên)
QL279-QL12-QL4D-QL70
Lào Cai (Lào Cai)
QL279-QL6-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL279-QL6-QL1-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL279-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL279-QL6-QL1-QL10-QL5
Cảng biển (Hải Phòng)
QL279-QL6-Đường Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
Cảng biển (Hải Phòng)
6
Na Mèo (Thanh Hóa)
QL217-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL217-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL217-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL217-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL217-Đường Hồ Chí Minh-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL217-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL217-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL217-QL1-QL10-QL5
Cảng biển (Hải Phòng)
QL217-QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành
Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa)
QL217-QL1-Đường đô thị
Cảng biển Thanh Hóa (Thanh Hóa)
7
Nậm Cắn (Nghệ An)
QL7-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL7-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL7-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL7-Đường Hồ Chí Minh-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL7-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL7- QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành
Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa)
QL7- QL1-QL12C
Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL1 -QL12A-QL15-QL7
Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)
QL7-QL1-QL10-QL5
Cảng biển (Hải Phòng)
QL7-QL1A-TL536-QL46
Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
QL8-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL8- QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL8- QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL8-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL8-QL1-QL12C
Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL8-QL1-QL10-QL5
Cảng biển (Hải Phòng)
QL8- Đường Hồ Chí Minh-QL12C
Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL8A-QL1A-TL536-QL46
Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
9
Cha Lo (Quảng Bình)
QL12A - Đường Hồ Chí Minh-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL12A - Đường Hồ Chí Minh-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL12A-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL12A- Đường Hồ Chí Minh-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL12A-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài - Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL12A- Đường HCM-QL1-QL12C
Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL12-QL1
Cảng Hòn La (Quảng Bình)
QL12-QL1
Cảng Gianh (Quảng Bình)
QL12A-QL1-QL10-QL5
Cảng biển (Hải Phòng)
QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)
10
Lao Bảo (Quảng Trị)
QL9-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
 
 
QL9-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
 
 
QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
 
 
QL9-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
 
 
QL9-Đường Hồ Chí Minh-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
 
 
QL9-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
 
 
QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
 
 
QL1-QL9
Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)
 
 
QL9-QL1-Đường đô thị
Cảng biển Đà Nẵng (Đà Nẵng)
 
 
QL9-QL1-QL10-QL5
Cảng biển (Hải Phòng)
 
 
QL9- QL1-QL14B-QL14-QL27-QL20-QL22A
Mộc Bài (Tây Ninh)
11
Bờ Y (Kon Tum)
QL40-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL40-QL14-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL40-QL14-QL14B-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL40-QL14-QL19-Đường đô thị
Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định)
QL40-QL14-QL19
Lệ Thanh (Gia Lai)
QL40-QL14-QL13
Hoa Lư (Bình Phước)
QL40-QL14-QL27-QL20-QL22A
Mộc Bài (Tây Ninh)
QL 40-QL14-QL13-QL1- Đường đô thị
Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL 40-QL14-QL13-QL1
Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
QL 40-QL14-QL1-QL51- Đường đô thị
Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu)
QL1-QL24
Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)
QL 40-QL14-QL14B-QL1- Đường đô thị
Cảng biển Đà Nẵng (Đà Nẵng)
12
Lệ Thanh (Gia Lai)
QL19-QL14-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL19-QL14-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL19-QL14-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL19-QL14-QL1 -Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL19-Đường đô thị
Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định)
QL19-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
13
Bu Prăng (Đắc Nông)
QL14C-QL14-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
 
 
QL14C-QL14-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
 
 
QL14C-QL14-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
 
 
QL14C-QL14-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
 
 
QL14C-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
 
 
QL14C-QL14-QL19-Đường đô thị
Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định)
 
 
QL14C-QL14-QL13-QL1-Đường đô thị
Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
 
 
QL14C-QL14-QL13-QL1-QL51-Đường đô thị
Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu)
 
 
QL14C-QL14-QL13-QL1
Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
14
Hoa Lư (Bình Phước)
QL13-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL13-QL14-QL14B-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL13-QL14-QL14B-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL13-QL14-QL14B-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL13-QL1-Đường đô thị
Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL13-QL1-QL51-Đường đô thị
Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu)
QL13-QL1-Đường đô thị
Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
QL13-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
15
Mộc Bài (Tây Ninh)
QL22A-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL22A-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL22A-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL22A-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL22A-QL1-Đường đô thị
Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị
Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu)
QL22A-QL1
Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
QL22A-QL20-QL27-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
QL22A-QL20-QL27-QL14-QL1-QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
16
Xa Mát (Tây Ninh)
QL22B-QL22A-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL22B-QL22A-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL22B-QL22A-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL22B-QL22A-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL22B-QL22A-QL1-Đường đô thị
Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL22B-QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị
Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu)
QL22B-QL22A-QL1
Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
17
Thường Phước (Đồng Tháp)
TL841-QL30-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
TL841-QL30-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
TL841-QL30-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
TL841-QL30-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
TL841-QL30-QL1-Đường đô thị
Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
18
Tịnh Biên (An Giang)
QL91-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL91-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL91-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL91-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL91-QL1-Đường đô thị
Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
19
Vĩnh Xương (An Giang)
QL91-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL91-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL91-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL91-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL91-QL1-Đường đô thị
Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
20
Hà Tiên (Kiên Giang)
QL80-QL1-QL10-QL18
Móng Cái (Quảng Ninh)
QL80-QL1
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL80-QL1-QL3
Tà Lùng (Cao Bằng)
QL80-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Lào Cai (Lào Cai)
QL80-QL1-Đường đô thị
Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
21
Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn)
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội- QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
Cảng biển (Hải Phòng)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-Ga Hải Phòng
Cảng biển (Hải Phòng)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL22A
Mộc Bài (Tây Ninh)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL91
Tịnh Biên (An Giang)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL80
Hà Tiên (Kiên Giang)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL22A-QL22B
Xa Mát (Tây Ninh)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14-QL19
Lệ Thanh (Gia Lai)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14B-QL14-QL13
Hoa Lư (Bình Phước)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14-QL14C
Bu Prăng (Đắk Nông)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL91
Vĩnh Xương (An Giang)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL30
Dinh Bà (Đồng Tháp)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL30-TL841
Thường Phước (Đồng Tháp)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
Cảng biển (Hải Phòng)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL14- QL40
Bờ Y (Kon Tum)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL22A
Mộc Bài (Tây Ninh)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL91
Tịnh Biên (An Giang)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL80
Hà Tiên (Kiên Giang)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL22A-QL22B
Xa Mát (Tây Ninh)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL14-QL19
Lệ Thanh (Gia Lai)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL14B-QL14-QL13
Hoa Lư (Bình Phước)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL14-QL14C
Bu Prăng (Đắk Nông)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL91
Vĩnh Xương (An Giang)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL30
Dinh Bà (Đồng Tháp)
 
 
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL30-TL841
Thường Phước (Đồng Tháp)
22
Ga Lào Cai (Lào Cai)
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên)-QL1-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - Đường Hồ Chí Minh-QL217
Na Mèo (Thanh Hóa)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - Đường Hồ Chí Minh-QL7
Nậm Cắn (Nghệ An)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - Đường Hồ Chí Minh-QL8
Cầu Treo (Hà Tĩnh)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Cha Lo (Quảng Bình)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - Đường Hồ Chí Minh-QL9
Lao Bảo (Quảng Trị)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội - Ga Hà Nội (ga Yên Viên) -QL1-QL14-QL40
Bờ Y (Kon Tum)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL22A
Mộc Bài (Tây Ninh)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL91
Tịnh Biên (An Giang)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL80
Hà Tiên (Kiên Giang)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL22A-QL22B
Xa Mát (Tây Ninh)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL14-QL19
Lệ Thanh (Gia Lai)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1- QL14B-QL14-QL13
Hoa Lư (Bình Phước)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL14-QL14C
Bu Prăng (Đắk Nông)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL91
Vĩnh Xương (An Giang)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL30
Dinh Bà (Đồng Tháp)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - QL1-QL30-TL841
Thường Phước (Đồng Tháp)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên)- Ga Hải Phòng
Cảng biển (Hải Phòng)
 
 
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) - Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
Cảng biển (Hải Phòng)

Ghi chú: QL - viết tắt của từ “Quốc lộ”; TL - viết tắt của từ “Tỉnh lộ”.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi