Quyết định 0602/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0602/2001/QĐ-BTM
NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
QUY CHẾ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT XĂNG DẦU
BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 0123/1999/QĐ-BTM
NGÀY 4/2/1999 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;

Nhằm tăng cường quản lý nguồn cung ứng xăng dầu và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Điều chỉnh bổ sung một số quy định tại Quy chế Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại như sau:

1. Bổ sung thêm Khoản 4 vào Điều 2 Mục I Quy chế Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu như sau: "4. Các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng kinh doanh dịch vụ cung ứng tầu biển để cung ứng cho tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam."

2. Điều chỉnh lại Khoản 3 Điều 4 Mục II Quy chế Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu như sau: "Hợp đồng bán xăng dầu ký với doanh nghiệp (nếu bán cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2) hoặc dự kiến kế hoạch bán hàng do Giám đốc doanh nghiệp đề nghị (trường hợp bán cho các đối tượng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2)".

3. Bổ sung thêm Điều 8(b) vào Phần III Quy chế Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu như sau: "8(b). Toàn bộ khối lượng xăng dầu các doanh nghiệp cung ứng tầu biển mua của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo quy chế này chỉ được sử dụng để cung ứng cho các tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam, tuyệt đối không sử dụng vào các mục đích khác".

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2001.

 

Điều 3: Các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu, các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ cung ứng tầu biển, Vụ trưởng các Vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 0602/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 0602/2001/QĐ-BTM Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành: 12/06/2001 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 602/2001/QD-BTM

Hanoi, June 12, 2001

 

DECISION

ADJUSTING AND SUPPLEMENTING THE REGULATION ON THE BUSINESS OF TEMPORARY IMPORT FOR RE-EXPORT OF PETROL AND OIL, ISSUED TOGETHER WITH THE TRADE MINISTRY’S DECISION No. 123/1999/QD-BTM OF FEBRUARY 4, 1999

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/CP of December 4, 1993 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 57/1998/ND-CP of July 31, 1998 detailing the implementation of the Commercial Law regarding activities of goods export, import, processing and sale/purchase agency with foreign countries;

In order to enhance the management over the sources of petrol and oil supply and create favorable conditions for the business of temporary import for re-export of petrol and oil;

After reaching consensus with the Ministry of Finance and the General Department of Customs,

DECIDES:

Article 1.- To adjust and supplement a number of provisions in the Regulation on the business of temporary import for re-export of petrol and oil, issued together with the Trade Ministry’s Decision No. 123/1999/QD-BTM of February 4, 1999 as follows:

1. To add Clause 4 to Article 2, Section I of the Regulation on the business of temporary import for re-export of petrol and oil as follows: "4. Vietnamese enterprises having the function of providing sea-going ship supply services to foreign sea-going ships calling at Vietnamese ports."

2. To adjust Clause 3, Article 4, Section II of the Regulation on the business of temporary import for re-export of petrol and oil as follows: "Contracts for sale of petrol and oil signed with enterprises (in cases the petrol and oil are sold to foreign enterprises or to subjects prescribed in Clause 1, Article 2) or the sale plans proposed by the enterprises directors (in cases where petrol and oil are sold to subjects prescribed in Clauses 2, 3 and 4, Article 2)".

3. To add Article 8(b) to Section III of the Regulation on the business of temporary import for re-export of petrol and oil as follows: "8(b). The whole volume of petrol and oil bought by sea-going ship supply enterprises from enterprises designated to import petrol and oil according to this Regulation shall be used only for supply to foreign sea-going ships calling at Vietnamese ports, absolutely not for other purposes".

Article 2.- This Decision takes effect as from July 1, 2001.

Article 3.- Enterprises engaged in the business of temporary import for re-export of petrol and oil, enterprises having the function of providing sea-going ship supply services, and the directors of concerned departments shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Ho Huan Nghiem

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!