Nghị quyết 135/NQ-CP 2020 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

________

Số: 135/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 
 

                                                             

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020, Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 và Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước với nội dung như sau:

1. Phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư:

Phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thuộc địa giới hành chính xã Lộc Thạnh và xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/25.000, hệ tọa độ VN-2000, số hiệu mảnh bản đồ (6332-IV-TB), tên mảnh bản đồ Hoa Lư, do Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam xuất bản năm 2017; có diện tích 562,1 ha, chính diện dài 3646 m, tiếp giáp đường biên giới quốc gia; được giới hạn bởi các điểm: A tọa độ (23658 - 66471), D tọa độ (23816 - 70109), C tọa độ (22854 - 70456), E tọa độ (21872 - 69056), B tọa độ (21318 - 6823 8), (sơ đồ kèm theo).

2. Phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu:

Phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu thuộc địa giới hành chính xã Hưng Phước và xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/25.000, hệ tọa độ VN-2000, số hiệu mảnh bản đồ (6333-II-TN), tên mảnh bản đồ Phước Tiến, do Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam xuất bản năm 2017; có diện tích 263,8 ha, chính diện dài 2.550 m, tiếp giáp đường biên giới quốc gia; được giới hạn bởi các điểm: A tọa độ (35157- 01059), G tọa độ (34837-01604), D tọa độ (34917 - 02135), C tọa độ (32092 - 00863), E tọa độ (32454 - 00559), B tọa độ (32886 - 00222), (sơ đồ kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các bộ, ngành liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, KTTH;

- Lưu: VT, NC(02b)Chính.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

SƠ ĐỒ PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ HOA LƯ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

 

Tỉ lệ bản đồ: 1/25.000

TÊN ĐIỂM

TỌA ĐỘ VN-2000 (KT 105°, múi 6°)

X

Y

A*

23658

66471

B

21318

68238

C

22854

70456

D*

23816

70109

E

21872

69056

Cột mốc 69

23648

67802

 

* Điểm A trùng với vị trí cột mốc 71, điểm D trùng với vị trí cột mốc 68/1.

- Diện tích khu vực cửa khẩu: 5,621 km2 (562,1 ha).

- Khoảng cách A và D theo đường biên giới: 3.646m.

- Khoảng cách A và D theo đường thẳng: 3.641 m.

- Khoảng cách A và B theo đường thẳng: 2.940m.

- Khoảng cách B và E theo đường thẳng: 990m.

- Khoảng cách E và C theo đường thẳng: 1.710m.

- Khoảng cách C và D theo đường thẳng: 1.030m.

- Khoảng cách E đến cột mốc 69 theo đường thẳng: 2.190m.

- Khoảng cách E đến cột mốc 69 theo đường nhựa: 2.190m

 

SƠ ĐỒ PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU CHÍNH HOÀNG DIỆU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉ lệ bản đồ: 1/25.000

TÊN ĐIỂM

TỌA ĐỘ VN - 2000 (KT 105°, múi 6°)

X

Y

A*

35157

01059

B

32886

00222

C

32092

00863

D*

34917

02135

E

32454

00559

G

34837

01604

 

* Điểm A trùng với mốc giới 65/1

- Diện tích khu vực cửa khẩu: 2,638 km2 (263,8 ha).

- Khoảng cách A và D theo đường biên giới: 2.550m.

- Khoảng cách A và D theo đường thẳng: 1.100m.

- Khoảng cách A và G theo đường thẳng: 1.385m.

- Khoảng cách D và G theo đường thẳng: 1.175m.

- Khoảng cách A và B theo đường thẳng: 2.430m.

- Khoảng cách B và E theo đường thẳng: 550m.

- Khoảng cách E và C theo đường thẳng: 470m.

- Khoảng cách C và D theo đường thẳng: 3.110m.

- Khoảng cách E và G theo đường thẳng: 2.385m.

- Khoảng cách E và G theo đường nhựa: 2.575m

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 135/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!