Quyết định 442/QĐ-BXD 2024 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 442/QĐ-BXD

Quyết định 442/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:442/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành:15/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
__________

Số: 442/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư
ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình
trong quá trình khai thác, sử dụng

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn c Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung v quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng gồm các ông, bà có tên trong Danh sách ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư:

1. Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư.

3. Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải th sau khi Thông tư được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, GĐ.

BỘ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Nghị

 

 

Danh sách Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư ban hành quy trình

đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 442/QĐ-BXD ngày 15/5/2024

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

______________________

 

I. BAN SOẠN THẢO

1. Ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban;

2. Ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

3. Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Trần Hoài Anh - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên,

II. TỔ BIÊN TẬP

1. Ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Phan Vũ Anh - Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Đinh Xuân Quảng - Chuyên viên Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Bà Phạm Thị Huyên - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Đào Văn Phương - Phó trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Thân Thế Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Xuân Hiển - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Hải Nam - Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Dương Mạnh Hùng - Chuyên viên chính Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Thế Công - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Thành viên;

11. Bà Nguyễn Thị Duyên - Chủ tịch Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, Thành viên;

12. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, Thành viên;

13. Ông Phạm Phú Tình - Trưởng bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép - Gạch đá, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giảng viên Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Thành viên.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi