Quyết định 276/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 276/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Cnh phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư s30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải sửa đi, bsung một sđiều Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Qun lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điu chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hưng đến năm 2030,

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nht giai đoạn đến năm 2020, định hưng đến năm 2030;

Xét các Tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam s4257/TTr-CHK ngày 02/10/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số hạng mục công trình Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; s 5393/TTr-CHK ngày 09/12/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng công trình nhà ga hành khách T3 và các công trình phụ trợ nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

Theo đề nghị của Vụ tởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thm định số 98/KHĐT ngày 08/02/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021 - 2030 với các nội dung như sau:
1. Quy hoạch khu quản lý bay và thông tin dẫn đường:
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống radar thời tiết công nghệ Doppler phía Đông Bắc Cảng hàng không, tiếp giáp với Khu xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn, diện tích khoảng 1.600m2.
2. Quy hoạch khu phục vụ mặt đất:
Hệ thống sân đỗ ô tô: Nghiên cứu bố trí hợp khối tổ hợp sân đỗ ô tô và Nhà xe nhiều tầng với Nhà ga hành khách T3, quy hoạch các luồng ra, vào phù hợp với diện tích đất mở rộng.
3. Quy hoạch văn phòng các cơ quan:
Quy hoạch bổ sung Đồn công an, bố trí tại khu vực bãi đỗ xe ô tô phía Đông Nhà ga hành khách T2, diện tích khoảng 300m2.
4. Quy hoạch các công trình phụ trợ Cảng hàng không:
- Điều chỉnh vị trí Khu xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn, Khu chế biến suất ăn về phía Đông vị trí quy hoạch hiện tại;
- Điều chỉnh công năng nhà xe ngoại trường phục vụ trực tiếp Nhà ga hành khách T3 thành bãi tập kết trang thiết bị mặt đất; điều chỉnh vị trí từ phía Đông Nhà ga hành khách T3 sang phía Tây Nhà ga hành khách T3;
- Điều chỉnh vị trí Trạm xử lý nước thải từ phía Tây Nhà ga hành khách T3 sang phía Đông Nhà ga hành khách T3.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:
- Nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định số 98/KHĐT ngày 08/02/2021 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư để quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch;
- Tiếp tục rà soát, tính toán, cập nhật vị trí, quy mô, phạm vi, công nghệ,... các hạng mục của quy hoạch (nếu cần thiết), đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo sự kết nối, thống nhất với các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan trong khu vực;
- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch các nội dung: Điều chỉnh vị trí đường lăn thoát nhanh W4A cách đầu 25R của đường cất hạ cánh 25R/07L khoảng 1.750m; Kết nối giao thông ra/vào Trạm radar hiện hữu của Cảng hàng không với tuyến đường vành đai phía Đông Bắc; Ranh giới Nhà ga hành khách T1, T2 và các hạng mục liên quan khác đảm bảo phù hợp với quy mô, công suất khai thác theo quy hoạch được phê duyệt.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1942/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2018, số 3193/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Môi trường, Khoa học - Công nghệ, An toàn giao thông, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thtướng Chính ph(để b/c);
- Các Phó Thtướng Chính ph b/c);
- Bộ trưng (đ b/c);
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC, XD, NN&PTNT, TN&MT, VHTT&DL, Công thương;
- UBND thành phHồ Chí Minh;
- Các Thứ trưng;
- Công an thành phố Hồ Chí Minh;
- Các TCT: Cảng HKVN, Quản lý bay VN;
- Cng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, Vụ KHĐT (05) TRUNGNQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

Thuộc tính văn bản
Quyết định 276/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 276/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!