Quyết định 228/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung TP Thái Nguyên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 228/QĐ-TTg

Quyết định 228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:228/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:23/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Thái Nguyên đến năm 2035

Ngày 23/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 228/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

Cụ thể, phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 với những nội dung sau đây:

Điều chỉnh cục bộ tại khu vực xã Phúc Trìu và xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên: Điều chỉnh 118,80 ha bao gồm 57,16 ha đất lâm nghiệp (hiện trạng là đất rừng sản xuất), 41,23 ha đất nông nghiệp, 20,41 ha đất ở nông thôn sang chức năng đất thể dục thể thao.

Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035”, đồng thời, tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 228/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 228/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dụng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm định số 150/BC-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ tại khu vực xã Phúc Trìu và xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên: Điều chỉnh 118,80 ha bao gồm 57,16 ha đất lâm nghiệp (hiện trạng là đất rừng sản xuất), 41,23 ha đất nông nghiệp, 20,41 ha đất ở nông thôn sang chức năng đất thể dục thể thao.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm:
a) Cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy định tại Điều 1 Quyết định này vào hồ sơ đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035”; đồng thời, tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định.
b) Rà soát, tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực dự án liên quan đến điều chỉnh cục bộ; trong quá trình triển khai, chỉ đạo tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan, thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo kết nối khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác, không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị, khu du lịch Hồ Núi Cốc đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; tuân thủ đúng quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, thủy lợi, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh, di sản và các quy định của pháp luật liên quan.
c) Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng sang mục đích khác phải tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, môi trường; kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân gôn tuân thủ Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.
2. Các bộ, ngành trung ương liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;

- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, Trợ lý các Vụ: TH, KGVX, NN, NC, PL, QHĐP;

- Lưu: VT, CN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi