Quyết định 1989/QĐ-TTg 2021 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1989/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2035

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ vlập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ vquy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021, s 154/TTr-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021, Công văn số 3837/UBND-CNN&XD ngày 13 tháng 8 năm 2021 Công văn số 3995/UBND-CNN&XD ngày 20 tháng 8 năm 2021, Công văn số 4551/UBND-CNN&XD ngày 22 tháng 9 năm 2021, Công văn số 5516/UBND-CNN&XD ngày 09 tháng 11 năm 2021 và Báo cáo thẩm định số 91/BC-BXD ngày 02 tháng 8 năm 2021, Công văn s 4791/BXD-QHKT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 với những nội dung sau:
- Điều chỉnh cục bộ thuộc khu vực phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, vị trí, phạm vi được xác định như sau:
+ Phía Bắc: Giáp khu đất hỗn hợp tại phân khu 1-4, ký hiệu HH5;
+ Phía Nam: Giáp đất dân dụng hiện trạng tại phân khu 1-4, ký hiệu DC7;
+ Phía Đông: Giáp đường Hùng Vương;
+ Phía Tây: Giáp đường Nguyễn Du.
- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh 3,62 ha đất thể dục thể thao thành chức năng đất sử dụng hỗn hợp (dịch vụ, thương mại, văn phòng, ở, cơ quan, cây xanh).
Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan tại khu vực điều chỉnh quy hoạch: Tạo lập và hình thành không gian công cộng văn hóa - nghệ thuật, bố trí quỹ đất cơ quan, cây xanh, phố đi bộ; tạo thành trục cảnh quan quan trọng kết nối quảng trường Võ Nguyên Giáp và Sông Cầu, phục vụ cộng đồng, sinh hoạt văn hóa cho nhân dân thành phố Thái Nguyên và vùng phụ cận, tạo nên một điểm đến văn hóa hấp dẫn cho người dân và du khách.
* Ghi chú: Quy mô diện tích, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc đối với từng chức năng đất tại khu đất chức năng hỗn hợp nêu trên sẽ được xác định trong quá trình triển khai lập Quy hoạch ở các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Các nội dung không điều chỉnh được giữ nguyên theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 và các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2021 và Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2020.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 để quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt.
b) Tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung; Hồ sơ đồ án quy hoạch chung sau khi được cập nhật gửi về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định; đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam.
c) Tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt theo thẩm quyền các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng liên quan đến khu vực điều chỉnh cục bộ theo nguyên tắc đảm bảo kết nối khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch với các khu chức năng khác, không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị thành phố Thái Nguyên; tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan nhằm đảm bảo các vấn đề về quốc phòng, an ninh; rà soát, đánh giá tác động các quy hoạch, dự án có liên quan và đưa ra các giải pháp khả thi, bền vững, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và thành phố; tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; đảm bảo việc sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm tuân thủ Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản, ngân sách của nhà nước.
d) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực chức năng khác trong thành phố đảm bảo yêu cầu kết nối đồng bộ.
đ) Chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và pháp luật liên quan.
e) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật.
2. Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đã được phê duyệt.
3. Các bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng các bộ liên quan và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TH, KGVX, KTTH, NN, NC, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Tuấn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2010/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng, lộ giới đường bộ đoạn tuyến Km5+080 - Km8+281 (bao gồm cầu Rạch Miễu 2 và cầu vượt sông Mỹ Tho) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Quyết định 2010/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng, lộ giới đường bộ đoạn tuyến Km5+080 - Km8+281 (bao gồm cầu Rạch Miễu 2 và cầu vượt sông Mỹ Tho) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh

Quyết định 2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định 2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020

Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh

×
×
×
Vui lòng đợi