Quyết định 1441/QĐ-BTP 2021 về lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1441/QĐ-BTP

Quyết định 1441/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1441/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:17/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐH Luật Hà Nội

Ngày 17/9/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1441/QĐ-BTP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.

Theo đó, tổng kinh phí tối đa thực hiện Kế hoạch là 6.998,7 triệu đồng, trong đó lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án là 55,1 triệu đồng; Thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án 7,7 triệu đồng; Tư vấn quản lý dự án 6.955,9 triệu đồng. Thời gian lựa chọn nhà thầu là Quý III, IV/2021, nhà thầu sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1441/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 1441/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và căn cứ vào Quyết định số 2626/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp về phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 1322/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay đổi Chủ đầu tư và điều chỉnh hình thức tổ chức quản lý dự án của dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội;

Xét đề nghị của Trường Đại học Luật Hà Nội tại Tờ trình số 2939/TTr-ĐHLHN ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo số 99/BC-KHTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan tới công tác quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, với nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ và các văn bản có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu về Bộ Tư pháp (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi và quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng TT điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

(Kèm theo Quyết định 1441/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2021)

 

C

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

TT

Tên gói thầu

Ký hiệu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Các thức thực hiện

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án

TV9

35,1

Vốn đầu tư công và vốn khác

Chỉ định thầu

 

Theo quy trình chỉ định thầu

Quý III,IV

năm 2021

Hợp đồng trọn gói

20 ngày/1 nội dung

2

Thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án

TV10

7,7

Chỉ định thầu

 

Theo quy trình chỉ định thầu

Quý III,IV

năm 2021

Hợp đồng trọn gói

15 ngày/1 nội dung

3

Tư vấn quản lý dự án

TV11

6.955,9

Đấu thầu rộng rãi

Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý III,IV

năm 2021

Hợp đồng trọn gói

1270 ngày

 

Tổng cộng

 

6.998,7

triệu đồng


 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi