Quyết định 1352/QĐ-BXD thi Ý tưởng quy hoạch trụ sở làm việc các bộ ở Tây Hồ Tây

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1352/QĐ-BXD

Quyết định 1352/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1352/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tường Văn
Ngày ban hành:16/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch Khu trụ sở làm việc khu vực Tây Hồ Tây

Ngày 16/10/2020, Bộ Xây dựng ra Quyết định 1352/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây.

Theo đó, cuộc thi tuyển được tổ chức nhằm chọn được ý tưởng quy hoạch-kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây tối ưu, làm cơ sở lập Đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Quy mô khu trụ sở làm việc cho 12 bộ, ngành trung ương trên khu đất có diện tích khoảng 35 ha trong phân khu H2-1 Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, cuộc thi được tổ chức 02 vòng. Hội đồng sơ tuyển gồm 09 đến 11 thành viên do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập để giúp lựa chọn những tổ chức tư vấn thiết kế có tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm phù hợp tham gia cuộc thi. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng là 9 tỷ đồng trong đó: Giải A là 2 tỷ đồng; Giải B: 1,5 tỷ đồng; Giải C: 1 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1352/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
______

Số: 1352/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc cán bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04/6/2014 và Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 19/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 1055/TTr-BQLDA/BBN ngày 18/9/2020 và Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị phản ánh về Bộ Xây dựng (Vụ Quy hoạch Kiến trúc) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Bộ Xây dựng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VP, Vụ QHKT (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tường Văn

 

 

BỘ XÂY DỰNG
____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

QUY CHẾ THI TUYỂN Ý TƯỞNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG TẠI KHU VỰC TÂY HỒ TÂY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BXD ngày 16/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Điều 1. Thông tin chung về cuộc thi

1.1. Giới thiệu chung: Đánh giá thực trạng hạn chế của hệ thống trụ sở các cơ quan bộ, ngành thuộc Chính phủ, từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã đặt vấn đề quy hoạch xây dựng hệ thống công sở cấp bộ tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng của các đơn vị chuyên môn, sự xem xét đánh giá cẩn trọng của các cấp quản lý, ngày 27/12/2019, Thường trực Chính phủ đã có ý kiến về việc triển khai đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 (Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 27/12/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Trên cơ sở đó và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 (Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 19/5/2020), trong đó giao Bộ Xây dựng: “phê duyệt kế hoạch, tổ chức thi tuyển và lựa chọn tổ chức tư vấn (quốc tế và trong nước) để xây dựng phương án quy hoạch kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây”.

Để triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1213/QĐ-BXD ngày 11/9/2020, trong đó giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện thi tuyển (bao gồm các công việc chuẩn bị như lập Nhiệm vụ, Quy chế thi tuyển, dự toán chi phí tổ chức thi tuyển, lựa chọn tổ chức tư vấn trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt; đề xuất thành lập Hội đồng thi tuyển); tổ chức lập dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch và quản lý kinh phí liên quan đến việc thi tuyển, lập đồ án quy hoạch.

1.2. Tên cuộc thi: Thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây.

1.3. Cơ quan quyết định thi tuyển: Thủ tướng Chính phủ.

1.4. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Bộ Xây dựng.

1.5. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Thủ đô Hà Nội, Nước CHXHCN Việt Nam.

1.6. Nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi: Ngân sách nhà nước.

1.7. Quy mô: Khu trụ sở làm việc cho 12 bộ, ngành trung ương trên khu đất có diện tích khoảng 35ha thuộc các lô đất có ký hiệu CQ1-CQ12, CC3, X1-X4 trong phân khu H2-1 Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu thi tuyển

2.1. Mục đích:

Cuộc thi tuyển được tổ chức nhằm chọn được ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây (sau đây viết tắt là Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc) tối ưu, làm cơ sở lập Đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, kết quả cuộc thi là cơ sở quan trọng cho quá trình chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc của các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây.

2.2. Yêu cầu:

Thu nhận tối đa các Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc có chất lượng từ các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài; tổ chức phân tích, đánh giá chặt chẽ, chính xác để lựa chọn Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tốt nhất; đảm bảo khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định liên quan.

Điều 3. Hình thức thi tuyển

3.1. Là cuộc thi quốc tế dành cho các tổ chức tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

3.2. Tổ chức tuyển chọn gồm 2 vòng:

- Vòng 1 (sơ tuyển): Thông báo rộng rãi về nội dung cuộc thi để các tổ chức tư vấn thiết kế được biết, đăng ký tham gia. Đồng thời, trực tiếp mời một số tổ chức tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm tham gia cuộc thi. Các tổ chức tư vấn thiết kế được mời cũng như các tổ chức tư vấn thiết kế có mong muốn tham gia cuộc thi cần nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Quá trình xét tuyển ở Vòng 1 sẽ lựa chọn từ 05 đến 15 tổ chức tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để mời tham dự Vòng 2.

- Vòng 2 (thi tuyển): Nhận sản phẩm thiết kế dự thi từ các tổ chức tư vấn thiết kế đã được xét tuyển qua vòng 1. Tổ chức xét chọn, xếp hạng những Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tốt nhất, trình cấp có thẩm quyền quyết định và trao giải thưởng.

Điều 4. Ban tổ chức cuộc thi

4.1. Ban tổ chức do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập. Thành phần Ban tổ chức gồm đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, các Vụ: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.

4.2. Ban tổ chức sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng.

4.3. Ban tổ chức có quyền hạn và nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây (sau đây gọi tắt là Quy chế thi tuyển) đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Mời các thành viên tham gia Hội đồng xét tuyển (Hội đồng Sơ tuyển và Hội đồng Chấm tuyển).

- Thành lập các Tổ kỹ thuật giúp việc cho Hội đồng xét tuyển.

- Chỉ đạo Cơ quan thường trực của Ban tổ chức thực hiện các công tác hậu cần, hành chính, thông tin... phục vụ cuộc thi và báo cáo về tình hình tổ chức cuộc thi.

- Tổ chức công bố kết quả cuộc thi và trao thưởng.

4.4. Cơ quan thường trực của Ban tổ chức: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Cơ quan thường trực).

Địa chỉ: Đường số 4, khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 5. Quy định về thời gian

- Nội dung cuộc thi được Cơ quan thường trực đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin ít nhất 20 ngày trước ngày tiếp nhận đăng ký dự thi.

- Thời gian xét sơ tuyển (Vòng 1): 07 ngày.

- Thời gian các tổ chức tư vấn thiết kế được lựa chọn vào Vòng 2 chuẩn bị Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc: khoảng 90 ngày.

- Thời gian nộp hồ sơ Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc dự thi sẽ được thông báo trực tiếp đến từng tổ chức tư vấn thiết kế dự thi.

- Thời gian xét thi tuyển (Vòng 2): 07 ngày.

- Giải thưởng được công bố sau khi kết quả cuộc thi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Múi giờ Hà Nội được chọn là thời gian chuẩn trong quá trình tổ chức cuộc thi.

Điều 6. Đối tượng và điều kiện dự thi

6.1. Tất cả các tổ chức tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm và đủ năng lực chuyên môn phù hợp với quy định hiện hành được đăng ký tham gia cuộc thi.

6.2. Các tổ chức có thể liên danh để đăng ký dự thi.

- Liên danh tư vấn thiết kế phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên tham gia liên danh. Văn bản thỏa thuận liên danh phải được gửi đến Cơ quan thường trực cùng với hồ sơ đăng ký dự thi (Vòng 1).

- Mỗi tổ chức chỉ được tham gia vào một liên danh.

- Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Cơ quan tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.

Điều 7. Đăng ký dự thi

7.1. Các tổ chức tư vấn thiết kế đăng ký dự thi cần gửi đến Cơ quan thường trực Hồ sơ đăng ký (01 bản chính và 05 bản sao) bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

- Bản đăng ký dự thi (Mẫu tại Phụ lục 1);

- Thỏa thuận liên danh trong trường hợp là liên danh tư vấn thiết kế đăng ký tham gia (Mẫu tại Phụ lục 2).

- Tài liệu chứng minh về quyền hành nghề và chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức;

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của tổ chức (Mẫu tại Phụ lục 3), trong đó nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch, kiến trúc (kèm theo tài liệu chứng minh).

- Sơ yếu lý lịch và thành tích của chủ trì/thiết kế trưởng (Mẫu tại Phụ lục 4).

- Danh sách nhân sự dự kiến tham gia lập Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc kèm theo sơ yếu lý lịch và thành tích cá nhân (nếu có) (Mẫu tại Phụ lục 5).

- Danh sách các dự án đã và đang thực hiện trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc từ năm 2010 đến 2020 (Mẫu tại Phụ lục 6).

7.2. Hồ sơ đăng ký dự thi được đặt trong bao bì cứng ghi rõ tên tổ chức đăng ký dự thi và gửi đến Cơ quan thường trực vào thời gian nhận đăng ký dự thi.

7.3. Cơ quan thường trực có quyền đề nghị tổ chức tư vấn thiết kế làm rõ, bổ sung các giấy tờ chứng minh tư cách, năng lực, kinh nghiệm của tổ chức tư vấn thiết kế đăng ký dự thi.

Điều 8. Hội đồng Sơ tuyển

8.1. Hội đồng Sơ tuyển gồm từ 09 đến 11 thành viên do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập để giúp lựa chọn những tổ chức tư vấn thiết kế có tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm phù hợp tham gia lập Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây.

8.2. Danh sách và thông tin cơ bản về chuyên môn, kinh nghiệm từng thành viên của Hội đồng được công bố chậm nhất là 07 ngày trước thời hạn kết thúc tiếp nhận đăng ký dự thi.

8.3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Sơ tuyển:

- Hội đồng hoạt động độc lập. Các thành viên Hội đồng đảm bảo khách quan, trung thực và có trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng;

- Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Sơ tuyển. Quy chế phải phù hợp với quy định hiện hành, phù hợp với Quy chế này và phải thể hiện cụ thể quyền hạn, trách nhiệm, nguyên tắc phối hợp, chế độ làm việc của các thành viên tham gia Hội đồng; Phương pháp, quy trình, tiêu chí chọn lựa các tổ chức tư vấn thiết kế được mời vào Vòng 2...

- Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng ký quyết định ban hành Quy chế sau khi được các thành viên của Hội đồng thống nhất.

- Chủ tịch Hội đồng phải có mặt và điều hành hoạt động của Hội đồng trong suốt thời gian Hội đồng làm việc. Hội đồng chỉ tiến hành xem xét, nghiên cứu, lựa chọn các tổ chức tư vấn thiết kế dự thi khi có ít nhất 3/4 số thành viên có mặt.

- Báo cáo kết quả xét tuyển phải được tất cả các thành viên Hội đồng tham gia ký xác nhận.

8.4. Hội đồng Sơ tuyển có Tổ kỹ thuật giúp việc trong quá trình làm việc.

Điều 9. Kết quả sơ tuyển

9.1. Chậm nhất 03 ngày sau ngày hoàn thành xét tuyển, Chủ tịch Hội đồng Sơ tuyển thay mặt Hội đồng ký văn bản báo cáo quá trình làm việc của Hội đồng và kết quả lựa chọn các tổ chức tư vấn thiết kế phù hợp, gửi Bộ Xây dựng.

Cơ quan thường trực tổng hợp quá trình sơ tuyển, báo cáo Bộ Xây dựng.

9.2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định kết quả sơ tuyển (Vòng 1).

9.3. Kết quả sơ tuyển (Vòng 1) sẽ được Cơ quan thường trực thông báo bằng văn bản đến từng đơn vị đăng ký dự thi.

Điều 10. Nhiệm vụ thiết kế

10.1. Nhiệm vụ thiết kế Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây (sau đây gọi tắt là Nhiệm vụ thiết kế) là tài liệu đưa ra những yêu cầu đối với Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc của các tổ chức tư vấn thiết kế dự thi, đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ quá trình lập Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc.

10.2. Nhiệm vụ thiết kế được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

10.3. Cơ quan thường trực cung cấp Nhiệm vụ thiết kế cho các tổ chức tư vấn thiết kế được lựa chọn vào vòng thi tuyển (Vòng 2).

Điều 11. Hồ sơ dự thi Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc

11.1. Sản phẩm thiết kế dự thi cần được nộp đúng hạn cho Cơ quan thường trực. Các tổ chức tư vấn thiết kế dự thi cần quan tâm đến việc bảo quản an toàn sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

11.2. Các tổ chức tư vấn thiết kế không đưa tên, biểu tượng của mình lên sản phẩm thiết kế dự thi mà mã hóa theo hướng dẫn tại Phụ lục 7 của Quy chế này.

11.3. Sản phẩm thiết kế dự thi sau khi nộp cho Cơ quan thường trực sẽ không được trả lại.

Điều 12. Hội đồng Chấm tuyển

12.1. Hội đồng Chấm tuyển gồm từ 09 đến 11 thành viên (trong đó có thành viên nước ngoài) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập để giúp lựa chọn những Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc đáp ứng cao nhất mục đích và yêu cầu đặt ra với cuộc thi.

12.2. Danh sách và thông tin cơ bản về chuyên môn, kinh nghiệm từng thành viên của Hội đồng được công bố chậm nhất là 07 ngày trước thời hạn kết thúc tiếp nhận sản phẩm thiết kế dự thi.

12.3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Chấm tuyển:

- Hội đồng hoạt động độc lập, tuân thủ Quy chế hoạt động của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đảm bảo khách quan, trung thực và có trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng phải phù hợp với quy định hiện hành, phù hợp với Quy chế này và phải thể hiện quyền hạn, trách nhiệm, nguyên tắc phối hợp, chế độ làm việc của các thành viên tham gia Hội đồng; quy định cụ thể phương pháp chấm điểm và bỏ phiếu kín khi đánh giá, xếp hạng Ý tưởng - quy hoạch kiến trúc và các nội dung cần thiết khác.

- Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động sau khi được các thành viên của Hội đồng thống nhất.

- Chủ tịch Hội đồng phải có mặt và điều hành hoạt động của Hội đồng trong suốt thời gian Hội đồng làm việc. Hội đồng chỉ tiến hành xem xét, nghiên cứu, đánh giá các sản phẩm thiết kế dự thi khi có ít nhất 3/4 số thành viên có mặt.

- Báo cáo kết quả thi tuyển phải được tất cả các thành viên Hội đồng tham gia ký xác nhận.

12.4. Hội đồng Chấm tuyển có Tổ kỹ thuật giúp việc trong quá trình làm việc.

Điều 13. Kết quả thi tuyển

13.1. Chậm nhất 03 ngày sau ngày hoàn thành chấm tuyển, Chủ tịch Hội đồng Chấm tuyển thay mặt Hội đồng ký văn bản báo cáo về quá trình làm việc của Hội đồng; kết quả đánh giá, xếp hạng A, B, C và khuyến khích (nếu có) cho các Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc, gửi Bộ Xây dựng.

Cơ quan thường trực tổng hợp quá trình thi tuyển, trình Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

13.2. Thủ tướng Chính phủ quyết định kết quả thi tuyển (Vòng 2).

13.3. Kết quả thi tuyển (Vòng 2) được Cơ quan thường trực công bố rộng rãi và thông báo bằng văn bản đến từng tổ chức tư vấn thiết kế dự thi Vòng 2.

13.4. Các tổ chức có Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc đoạt giải có tránh nhiệm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để thuyết minh khi có yêu cầu của Cơ quan thường trực và sẽ được ưu tiên xem xét mời tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu trụ sở các bộ, ngành trung ương tại khu Tây Hồ Tây trong tương lai.

Điều 14. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

14.1. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng là 9 đồng.

Căn cứ kết quả thi tuyển được Thủ tướng Chính phủ quyết định, Cơ quan tổ chức cuộc thi trao chứng nhận cùng tiền thưởng cho các tổ chức tư vấn thiết kế đoạt giải và hỗ trợ kinh phí cho tất cả các tổ chức tư vấn thiết kế dự thi Vòng 2.

Trong đó:

- Giải thưởng giải A: 2,0 tỷ đồng.

- Giải thưởng giải B: 1,5 tỷ đồng.

- Giải thưởng giải C: 1,0 tỷ đồng.

- Giải thưởng giải khuyến khích: 400 triệu đồng.

- Các tổ chức tư vấn thiết kế không đoạt giải được hỗ trợ bằng nhau phần kinh phí còn lại của tổng giá trị giải thưởng nhưng không lớn hơn 300 triệu đồng cho mỗi tổ chức tư vấn thiết kế.

14.2. Phương thức thanh toán tiền thưởng và hỗ trợ:

- Tiền thưởng và kinh phí hỗ trợ được Cơ quan thường trực chuyển khoản bằng đồng tiền Việt Nam (VND). Giá trị giải thưởng và các kinh phí hỗ trợ nêu trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các tổ chức tư vấn thiết kế phải cung cấp hóa đơn và các chứng từ cần thiết cho Cơ quan thường trực để thực hiện thanh toán theo quy định về tài chính kế toán của Việt Nam. Các tổ chức tư vấn nước ngoài không đủ điều kiện nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam đề nghị có văn bản gửi Cơ quan thường trực. Khi đó Cơ quan thường trực sẽ nộp thuế thay cho tổ chức tư vấn thiết kế nước ngoài, số tiền còn lại của giải thưởng (sau khi khấu trừ thuế) sẽ được chuyển khoản cho tổ chức tư vấn thiết kế.

Điều 15. Trách nhiệm và quyền của tổ chức tư vấn thiết kế dự thi

15.1. Trách nhiệm:

a) Phải có đủ tư cách hợp lệ, năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam và đã có kinh nghiệm lập quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình. Cụ thể:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà tổ chức tư vấn thiết kế đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Đối với tổ chức tư vấn trong nước: Đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn lập quy hoạch xây dựng Hạng I và chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn thiết kế kiến trúc công trình Hạng I.

- Đối với tổ chức tư vấn nước ngoài: Tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 (quy định điều kiện của tổ chức lập quy hoạch xây dựng Hạng I) và điểm a khoản 1 Điều 61 (quy định điều kiện của tổ chức thiết kế xây dựng công trình Hạng I) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (đã sửa đổi tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ). Cụ thể:

+ Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính cấp quốc gia/bang hoặc cấp tỉnh;

+ Có cá nhân là chủ trì/thiết kế trưởng đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính cấp quốc gia/bang hoặc cấp tỉnh;

+ Đã thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 01 công trình cấp I (chiều cao công trình > 75m hoặc số tầng > 20 tầng hoặc tổng diện tích sàn > 20 nghìn m2 hoặc nhịp kết cấu lớn nhấn ≥ 100m hoặc độ sâu ngầm > 18m hoặc số tầng ngầm ≥ 5 tầng) trở lên;

+ Có cá nhân là chủ trì/thiết kế trưởng đã thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 01 công trình cấp I trở lên.

+ Trường hợp được lựa chọn để thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và các bước thiết kế tiếp theo trong tương lai, phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam phù hợp.

- Đã đạt được giải thưởng trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch, kiến trúc do tổ chức quốc tế/tại Việt Nam có uy tín tổ chức đánh giá.

b) Tuân thủ quy định của Quy chế này;

c) Nâng cấp, hoàn thiện Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc của mình trên cơ sở góp ý, yêu cầu của Bộ Xây dựng trong trường hợp tổ chức tư vấn thiết kế được chọn để triển khai các bước tiếp theo (chi phí đã được tính vào giải thưởng/hỗ trợ);

d) Chịu mọi chi phí liên quan đến đăng ký dự thi và tham gia thi tuyển.

15.2. Quyền lợi:

a) Các tổ chức tư vấn thiết kế được lựa chọn vào Vòng 2 được nhận Nhiệm vụ thiết kế Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc và các tài liệu liên quan. Được nhận thưởng hoặc kinh phí hỗ trợ theo Điều 14 Quy chế này.

b) Các Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tham gia thi tuyển được đảm bảo quyền tác giả theo pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

c) Tổ chức tư vấn thiết kế có Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc được lựa chọn để triển khai các bước tiếp theo sẽ được mời đến thương thảo để ký kết hợp đồng thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi) và các bước thiết kế tiếp theo trong tương lai khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định. Nếu không đủ điều kiện năng lực để triển khai các bước tiếp theo thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn thiết kế có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

Trường hợp tổ chức tư vấn thiết kế có Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc được lựa chọn từ chối hoặc không thể thực hiện các bước thiết kế tiếp theo thì cấp có thẩm quyền lựa chọn tổ chức tư vấn thiết kế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện, nhưng quyền tác giả (theo pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam) vẫn thuộc về tổ chức tư vấn thiết kế có phương án được lựa chọn. Trường hợp này, nếu Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc cần tiếp tục sửa chữa, nâng cấp để hoàn thiện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền thì tổ chức tư vấn thiết kế khác sẽ thực hiện mà không cần phải thỏa thuận, xin phép tác giả của Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc ban đầu (tổ chức tư vấn thiết kế có phương án được lựa chọn), trừ trường hợp việc sửa chữa, nâng cấp này gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

15.3. Các tổ chức tư vấn thiết kế tham gia cuộc thi không có quyền yêu cầu Cơ quan tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức, Hội đồng Sơ tuyển, Hội đồng Chấm tuyển, Cơ quan thường trực và các tổ chức/cơ quan liên quan đến cuộc thi tuyển này giải trình về kết quả sơ tuyển, thi tuyển.

Điều 16. Tổ kỹ thuật giúp việc

16.1. Ban tổ chức thành lập Tổ kỹ thuật giúp việc cho Hội đồng xét tuyển.

16.2. Nhiệm vụ chính của Tổ kỹ thuật giúp việc:

- Tiếp nhận, bảo quản hồ sơ, tài liệu của cuộc thi và sản phẩm thiết kế dự thi trong quá trình tổ chức thi tuyển;

- Xem xét, tổng hợp dữ liệu và thông tin liên quan giúp Hội đồng;

- Chuẩn bị mẫu biểu, tổng hợp kết quả đánh giá và dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

16.3. Các thành viên của Tổ kỹ thuật giúp việc có quyền dự thính các buổi làm việc của Hội đồng.

Điều 17. Tiếp nhận hồ sơ cuộc thi

17.1. Ban tổ chức khuyến khích các tổ chức tư vấn thiết kế gửi hồ sơ đăng ký dự thi và sản phẩm thiết kế dự thi trực tiếp cho Cơ quan thường trực.

Trường hợp gửi thông qua dịch vụ bưu điện, thời hạn nhận hồ sơ/sản phẩm được tính theo dấu bưu điện thời điểm đến nơi tiếp nhận.

17.2. Khi muốn sửa đổi hồ sơ/ sản phẩm thiết kế đã nộp, tổ chức tư vấn thiết kế phải có văn bản đề nghị và Cơ quan thường trực chỉ chấp thuận nhận hồ sơ/sản phẩm thiết kế sửa đổi trước thời điểm tổ chức xét chọn, đánh giá. Khi đó, Cơ quan thường trực sẽ thực hiện việc lập biên bản ghi nhận việc sửa đổi hồ sơ/sản phẩm dự thi.

Hội đồng Sơ tuyển và Hội đồng Chấm tuyển quyết định việc có hay không xem xét, đánh giá phần hồ sơ/sản phẩm dự thi sửa đổi.

Điều 18. Bảo mật, quyền sở hữu

18.1. Sản phẩm thiết kế dự thi của các tổ chức tư vấn thiết kế được Cơ quan thường trực bảo quản và bảo mật trong suốt thời gian chấm thi.

18.2. Cơ quan tổ chức thi tuyển là chủ sở hữu các sản phẩm thiết kế dự thi và được công bố các sản phẩm dự thi, được toàn quyền sử dụng tất cả phương án dự thi của các tổ chức tư vấn thiết kế để triển khai các bước tiếp theo mà không phải xin phép hoặc chi trả thêm kinh phí cho tổ chức tư vấn thiết kế đó. Tổ chức tư vấn thiết kế được hưởng quyền tác giả đối với Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc của mình theo pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhưng không được sử dụng sản phẩm thiết kế đã dự thi trong cuộc thi này vào bất kỳ cuộc thi/dự án, công trình nào khác.

18.3. Các Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc dự thi phải đảm bảo không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào khác. Các tổ chức tư vấn thiết kế dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm dự thi, bao gồm cả ý tưởng, nội dung hồ sơ, thuyết minh, bản vẽ, phần mềm sử dụng... đối với bên thứ ba trong trường hợp có khiếu nại. Nếu các vi phạm về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho Cơ quan tổ chức thi tuyển thì tổ chức tư vấn thiết kế gây thiệt hại phải bồi thường kể cả tiền thưởng và kinh phí hỗ trợ đã nhận.

Cơ quan tổ chức thi tuyển sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả nào từ việc khiếu nại rằng bất cứ ý tưởng, nội dung hồ sơ, thuyết minh, bản vẽ, phần mềm sử dụng... hoặc các tài liệu khác của sản phẩm dự thi đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác.

18.4. Trước khi công bố kết quả của cuộc thi, các tổ chức tư vấn thiết kế dự thi không được sử dụng, cung cấp, trưng bày sản phẩm thiết kế dự thi cho mục đích khác nếu không được phép của Cơ quan thường trực.

Điều 19. Ngôn ngữ sử dụng

- Ngôn ngữ sử dụng trong cuộc thi là tiếng Việt.

- Hồ sơ đăng ký dự thi được thể hiện bằng tiếng Việt.

- Sản phẩm thiết kế dự thi Vòng 2 được trình bày song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt về ngôn ngữ trong cùng một nội dung thì tiếng Việt là cơ sở áp dụng.

Điều 20. Các quy định khác

- Ban tổ chức khuyến khích các tổ chức tư vấn thiết kế trực tiếp giao dịch với Ban tổ chức/Cơ quan thường trực để tìm hiểu thông tin cuộc thi, khảo sát khu đất dự án... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban tổ chức/Cơ quan thường trực đồng ý phương thức trao đổi thông tin, thuyết minh, giải trình trực tuyến thông qua môi trường mạng Internet trừ các hồ sơ, tài liệu quy định tại Điều 7 và Điều 11 Quy chế này.

- Cơ quan tổ chức thi tuyển có quyền điều chỉnh Quy chế thi tuyển. Cơ quan thường trực có trách nhiệm thông báo tới các bên liên quan về các nội dung điều chỉnh có liên quan.

Cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây này được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan đến cuộc thi tuyển này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải; trường hợp hòa giải không thành công, một trong hai bên có quyền nộp đơn kiện lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Phán quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội là căn cứ pháp lý bắt buộc các bên liên quan phải tuân thủ./.

 

 

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO QUY CHẾ THI TUYỂN Ý TƯỞNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG TẠI KHU VỰC TÂY HỒ TÂY

 

1. Phụ lục 1. Biểu mẫu Đăng ký dự thi.

2. Phụ lục 2. Biểu mẫu Thỏa thuận liên danh.

3. Phụ lục 3. Biểu mẫu Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của tổ chức tư vấn thiết kế.

4. Phụ lục 4. Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch và thành tích của chủ trì/thiết kế trưởng/cá nhân tham gia lập Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc.

5. Phụ lục 5. Biểu mẫu Danh sách nhân sự dự kiến tham gia lập Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc.

6. Phụ lục 6. Biểu mẫu thống kê Danh sách các dự án đã và đang thực hiện trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc từ năm 2010 đến năm 2020.

7. Phụ lục 7. Hướng dẫn việc mã hóa sản phẩm thiết kế dự thi.

8. Phụ lục 8. Các văn bản pháp lý có liên quan./.

 

 

Phụ lục 1

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI(1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ____________________ [Ghi tên Cơ quan tổ chức cuộc thi]

 

Căn cứ thông báo về việc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, chúng tôi, ________ [Ghi tên tổ chức tư vấn thiết kế dự thi, trường hợp là liên danh thì ghi tên của tổ chức liên danh] đăng ký dự thi cuộc thi trên.

Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này các tài liệu sau nhằm chứng minh tư cách hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm của chúng tôi:

1. Thỏa thuận liên danh [trường hợp là liên danh tư vấn đăng ký tham gia];

2. Tài liệu chứng minh về quyền hành nghề và chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức;

3. Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của tổ chức;

4. Sơ yếu lý lịch và thành tích của chủ trì/thiết kế trưởng;

5. Danh sách nhân sự dự kiến tham gia lập Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc kèm theo sơ yếu lý lịch và thành tích cá nhân; kèm theo tài liệu chứng minh có chủ trì/thiết kế trường đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính cấp quốc gia/bang hoặc cấp tỉnh; có chủ trì/thiết kế trưởng đã thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 01 công trình cấp I trở lên;

6. Danh sách các dự án đã và đang thực hiện trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc từ năm 2010 đến 2020; kèm theo tài liệu chứng minh đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính cấp quốc gia/bang hoặc cấp tỉnh; đã thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 01 công trình cấp I trở lên.

Chúng tôi cam kết:

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc dự thi không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào khác;

- Những thông tin kê khai trong hồ sơ kèm theo là trung thực và không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ khi tham dự cuộc thi này./.

 

 

Đại diện hợp pháp của tổ chức tư vấn thiết kế(2)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu](3)

 

 

Ghi chú:

(1) Tổ chức tư vấn thiết kế đăng ký dự thi lưu ý ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Cơ quan tổ chức cuộc thi, tên của tổ chức tư vấn thiết kế, được đại diện hợp pháp của tổ chức tư vấn thiết kế ký tên, đóng dấu (nếu có).

(2) Trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn thiết kế ủy quyền cho cấp dưới ký đơn đăng ký dự thi thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Phụ lục 1a; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn đăng ký dự thi thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Phụ lục 1a).

(3) Trường hợp tổ chức tư vấn thiết kế nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn đăng ký dự thi là của người đại diện hợp pháp của tổ chức tư vấn thiết kế.

 

 

Phụ lục 1a

GIẤY ỦY QUYỀN(1)

 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [Ghi tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn thiết kế], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên tổ chức tư vấn thiết kế] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của tổ chức tư vấn thiết kế] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây do ____ [Ghi tên Cơ quan tổ chức cuộc thi] tổ chức:

[- Ký đơn đăng ký dự thi;

- Ký thỏa thuận liên danh;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Ban tổ chức trong quá trình tham gia thi tuyển, kể cả việc trình bày báo cáo phương án dự thi, đề nghị và tiếp nhận giải thưởng cuộc thi;

- Quyết định các nội dung liên quan đến quyền tác giả của phương án dự thi;

- Thương thảo, ký kết Hợp đồng thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và các bước thiết kế tiếp theo nếu được lựa chọn;

- …………] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên tổ chức tư vấn thiết kế]. ____ [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn thiết kế] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____đến ngày ____ (3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____bản, người được ủy quyền giữ ____bản.

 

Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

Người ủy quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn thiết kế, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Cơ quan thường trực cùng với đơn đăng ký dự thi. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn thiết kế cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của tổ chức tư vấn thiết kế để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn thiết kế thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của tổ chức tư vấn thiết kế hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia thi tuyển.

 

 

Phụ lục 2

THỎA THUẬN LIÊN DANH

____ , ngày ____tháng ____năm ____

Thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây

 

Căn cứ thông báo về việc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây,

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh ________________ [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: _____________________________________________________

Chức vụ: _____________________________________________________________

Địa chỉ: ______________________________________________________________

Điện thoại: ____________________________________________________________

Fax: _________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Tài khoản: ____________________________________________________________

Mã số thuế: ___________________________________________________________

Giấy ủy quyền số ________ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để dự thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây (sau đây gọi là Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc).

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến cuộc thi này là: ___________ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Trường hợp Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc dược lựa chọn, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong Quy chế thi tuyển dã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-BXD ngày ... tháng ... năm .... Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

- Bồi thường thiệt hại cho cơ quan tổ chức thi tuyển theo quy định nêu trong Quy chế thi tuyển;

- Hình thức xử lý khác ____ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để dự thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau1:

[- Ký đơn đăng ký dự thi;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Ban tổ chức trong quá trình tham gia thi tuyển, kể cả việc trình bày báo cáo phương án dự thi;

- Tham gia quá trình thương thảo Hợp đồng thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và các bước thiết kế tiếp theo nếu được lựa chọn;

- Các công việc khác ____ (Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:2

STT

Tên

Nội dung công việc đảm nhận

Tỷ lệ %

1

Tên thành viên đứng đầu liên danh

- ....

- ....

- .... %

- .... %

2

Tên thành viên thứ 2

- ....

- ....

- .... %

- .... %

....

……

……

……

Tổng cộng

Toàn bộ công việc

100%

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc của liên danh tổ chức tư vấn thiết kế không được lựa chọn;

- Hủy thi tuyển theo thông báo của Cơ quan tổ chức cuộc thi.

Thỏa thuận liên danh được lập thành ____bản, mỗi bên giữ ____bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH3
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH4
[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

__________________

1 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

2 Tổ chức tư vấn thiết kế phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính tỷ lệ % tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.

3 Đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền

4 Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền

 

 

Phụ lục 3

GIỚI THIỆU TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ

 

A. Quá trình hình thành và hoạt động, cơ cấu tổ chức tư vấn thiết kế

[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của tổ chức tư vấn thiết kế (trường hợp liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà tổ chức tư vấn thiết kế ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia].

B. Thành tích đạt được

[Tóm tắt nội dung, quy mô các đồ án quy hoạch, các công trình kiến trúc tổ chức tư vấn thiết kế đã tham gia thi tuyển hoặc đã thực hiện; các giải thưởng đạt được trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch, kiến trúc do tổ chức quốc tế/tại Việt Nam có uy tín tổ chức đánh giá - kèm theo tài liệu chứng minh].

 

 

Phụ lục 4

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA CHUYÊN GIA

 

Vị trí dự kiến đảm nhiệm: _____________________________________

Tên tổ chức tư vấn thiết kế: _______________________________________

Họ tên chuyên gia: ___________________ Quốc tịch: _______________________

Nghề nghiệp: ______________________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: ________________________________________

________________________________________________________________

Quá trình công tác:

Thời gian

Tên cơ quan, đơn vị công tác

Thông tin tham chiếu

Vị trí công việc đảm nhận

Từ tháng/năm đến tháng/năm

……

(nêu tên, điện thoại, email của người được tham chiếu để kiểm chứng thông tin)

……

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong việc lập Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc dự thi:

Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong việc lập Ý tưởng dự thi:

Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công

[Nêu các hạng mục công việc cụ thể trong Phụ lục 5 mà chuyên gia được phân công thực hiện]

 

...

 

Năng lực:

[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư]

________________________________________________________________________

Thành tích đạt được:

[Thống kê các giải thưởng mà chuyên gia đã đạt được với vai trò là tác giả/chủ trì/thiết kế trưởng/tham gia trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch, kiến trúc do tổ chức quốc tế/tại Việt Nam có uy tín tổ chức đánh giá]

______________________________________________________________________

Trình độ học vấn:

[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]

_______________________________________________________________________

Ngoại ngữ:

[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]

_________________________________________________________________________

Thông tin liên hệ:

[Nêu rõ tên, số điện thoại, e-mail của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin]

________________________________

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

____, ngày____ tháng____ năm ____
Người khai
[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên]

Ghi chú:

- Tổ chức tư vấn thiết kế gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên.

- Đối với chuyên gia đảm nhận chức danh là chủ trì/thiết kế trưởng còn phải cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính cấp quốc gia/bang hoặc cấp tỉnh; đã thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 01 công trình cấp I trở lên.

 

 

Phụ lục 5

DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN THAM GIA LẬP Ý TƯỞNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

 

STT

Họ và tên

Quốc tịch

Chức danh bố trí trong cuộc thi

Địa điểm làm việc

Tại Việt Nam

Tại nước ngoài

I.

Nhân sự chủ chốt của tổ chức tư vấn thiết kế

 

 

 

 

1

[Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A]

[Việt Nam]

[Tư vấn trưởng]

X

 

2

 

 

 

 

X

...

 

 

 

 

 

II.

Nhân sự chủ chốt do tổ chức tư vấn thiết kế huy động

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

III.

Nhân sự khác

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Nhân sự chủ chốt có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với tổ chức tư vấn thiết kế. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của tổ chức tư vấn thiết kế thì kê khai theo mục II và phải nêu rõ lý do.

- Tổ chức tư vấn thiết kế gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động: bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn và sơ yếu lý lịch của các chuyên gia tư vấn nêu trên theo Phụ lục 4.

 

 

Phụ lục 6

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020

 

STT

Tên hợp đồng

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Quy mô (diện tích quy hoạch, cấp công trình ...)

Thời gian thực hiện

Giải thưởng đạt được

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Tổ chức tư vấn thiết kế gửi kèm theo bản sao kèm theo tài liệu chứng minh đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính cấp quốc gia/bang hoặc cấp tỉnh; đã thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 01 công trình cấp I trở lên.

 

 

Phụ lục 7

HƯỚNG DẪN VIỆC MÃ HÓA SẢN PHẨM THIẾT KẾ DỰ THI

 

1. Mã số tự chọn của tổ chức tư vấn thiết kế dự thi gồm 02 chữ cái và 02 chữ số bất kỳ (ví dụ: AB12) và phải được in bằng chữ in hoa cao khoảng 10mm trong một ô chữ nhật có kích thước cao khoảng 15mm, rộng khoảng 50mm ở góc trên bên phải của các bản vẽ.

Mã số này cũng được ghi trên tờ bìa của thuyết minh và trên một góc của mô hình.

2. Phong bì “Thông tin đơn vị dự thi”:

- Bên ngoài phong bì: Ghi rõ tên cuộc thi; mã số tổ chức tư vấn thiết kế dự thi.

- Nội dung bên trong bao gồm:

+ Tên tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, đầu mối liên lạc (tên, số điện thoại, email).

+ Bảng thống kê sản phẩm thiết kế dự thi./.

 

 

Phụ lục 8

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030;

- Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 19/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030;

- Văn bản số 6955/VPCP-CN ngày 20/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, nguồn vốn quy hoạch và bố trí bổ sung nguồn vốn đầu tư công thực hiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030;

- Quyết định số 1213/QĐ-BXD ngày 11/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân công đối với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan trong tổ chức lập đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tổ chức thi tuyển, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án quy hoạch kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi