Quyết định 1072/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1072/QĐ-TTg

Quyết định 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1072/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:21/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt đầu tư sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh ở TP Đồng Hới

Ngày 21/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1072/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh được xây dựng bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với quy mô diện tích khu đất là 164,75 ha, vốn đầu tư 800 tỷ đồng trong thời hạn 50 năm, tiêu chuẩn sân golf 36 lỗ đạt đẳng cấp quốc tế, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Dự án được khởi công xây dựng tối đa sau 01 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng sau tối đa 02 năm kể từ ngày khởi công.

UBND tỉnh Quảng Bình được giao chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của nhà đầu tư và các nội dung đã được thẩm định. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh phải đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1072/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

Số: 1072/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh
tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng H
i, tỉnh Quảng Bình

-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 hăm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 4207/BKHĐT- KTDV ngày 30 tháng 6 năm 2020 và văn bản số 2019/UBND-TH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh.

2. Tên Dự án: Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng sân gôn Bảo Ninh Trường Thịnh theo tiêu chuẩn sân gôn 36 lỗ đạt đẳng cấp quốc tế, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 164,75 ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 800 tỷ đồng.

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

Khởi công dự án tối đa sau 12 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư; hoàn thành dự án đưa vào sử dụng sau tối đa 24 tháng kể từ ngày khởi công.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. y ban nhân dân tỉnh Quảng Bình:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Th tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Văn hóa, Thể Thao và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an;

- UBND tỉnh Quảng Bình;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh

VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;

-Lưu: VT, NN (03b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi