Quyết định 1026/QĐ-BXD 2022 danh mục và tài hiệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1026/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ TÀI HIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG DO BỘ XÂY DỰNG QUẢN LÝ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố danh mục và các tài liệu hướng kỹ thuật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và tham khảo sử dụng.

Danh mục tài liệu hướng dẫn kỹ thuật được đính kèm tại phụ lục của Quyết định này, các tài liệu kỹ thuật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Trang thông tin khoa học công nghệ và môi trường ngành xây dựng tại website: http://khcnmt.xaydung.gov.vn/

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.
 L

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC TÀI LIỆU, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 1026/QĐ-BXD ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

STT

Tài liệu, hướng dẫn

Ghi chú

(Đơn vị chủ trì xây dựng)

1

Hướng dẫn phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng làm vật liệu san lấp và làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác

Viện Vật liệu xây dựng

2

Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

Viện Vật liệu xây dựng

3

Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp

Viện Vật liệu xây dựng

4

Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp

Viện Vật liệu xây dựng

5

Hướng dẫn kỹ thuật công nghệ xử lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất vật liệu xây dựng

Viện Vật liệu xây dựng

6

Hướng dẫn kỹ thuật phân loại đánh giá chất lượng sản phẩm, đánh giá tác động môi trường của sản phẩm vật liệu xây dựng từ nhựa tái chế

Viện Vật liệu xây dựng

7

Hướng dẫn tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế

Viện Vật liệu xây dựng

8

Hướng dẫn quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho huyện đảo

Đại học Kiến trúc Hà Nội

9

Hướng dẫn vận hành bể SBR cải tiến với bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị tại Việt Nam

Đại học Xây dựng Hà Nội

10

Hướng dẫn phương pháp tính toán lượng chất thải rắn phát sinh cho các đô thị và phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo các công nghệ xử lý

Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam

11

Chỉ dẫn kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải nghĩa trang hung táng

Hội thủy lợi Việt Nam

12

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thiết kế công trình xanh

Viện Kiến trúc Quốc gia

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1026/QĐ-BXD

Quyết định 1026/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố danh mục và tài hiệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1026/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:08/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường

Ngày 08/11/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1026/QĐ-BXD công bố danh mục và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý.

Theo đó, danh mục và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và bảo vệ môi trường ngành xây dựng bao gồm: hướng dẫn phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng làm vật liệu san lấp và làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác; hướng dẫn kỹ thuật công nghệ xử lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất vật liệu xây dựng; hướng dẫn phương pháp tính toán lượng chất thải rắn phát sinh cho các đô thị và phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo các công nghệ xử lý;…

Bên cạnh đó, công bố danh mục và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và tham khảo sử dụng. Ngoài ra, danh mục và tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Trang thông tin khoa học công nghệ và môi trường ngành xây dựng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1026/QĐ-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi