Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà thầu Tư vấn và Nhà thầu xây lắp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 05/CT-BGTVT

Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà thầu Tư vấn và Nhà thầu xây lắp
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/CT-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:07/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định về đánh giá thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông
Ngày 07/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BGTVT về việc kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kêt quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (Ban QLDA), Nhà thầu tư vấn, Nhà thầu xây lắp.
Trước tình trạng một số Chủ đầu tư, Ban quản lý của các dự án xây dựng công trình giao thông chưa nghiêm túc, chưa chú trọng công tác đánh giá, thời gian đánh giá chậm, hồ sơ báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, đánh giá chưa phù hợp theo quy định, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA phải tuân thủ về thời gian báo cáo, kết quả đánh giá phải đảm bảo chính xác, khách quan và phù hợp theo quy định. Cụ thể như: Tuần đầu của tháng 2 hàng năm, các Chủ đầu tư, Ban QLDA gửi báo cáo đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn đã thực hiện các dự án do đơn vị mình quản lý về Bộ GTVT làm cơ sở để đối chiếu, kiểm tra sự kê khai của các tổ chức Tư vấn; trước ngày 20/11 hàng năm, các Chủ đầu tư, Ban QLDA căn cứ quá trình tổ chức thực hiện nhiệm quản lý, điều hành triển khai dư án để tự đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo gửi về Bộ GTVT. Cũng trước ngày 20/11 hàng năm, các Chủ đầu tư, Ban QLDA đánh giá kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp…
Bên cạnh đó, Chủ đầu tư, Ban QLDA cùng các cơn quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần phải khẩn trương kiện toàn toàn bộ đầu mối, xây dựng hệ thống quản lý theo dõi thường xuyên để thuận lợi cho công tác cập nhật, theo dõi, lưu trữ và tổng hợp về: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA; thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong quá trình thực hiện công bố xếp hạng năng lực các đơn vị Tư vấn…

Xem chi tiết Chỉ thị 05/CT-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
------------

Số: 05/CT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ; TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

THỰC HIỆN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QLDA, NHÀ THẦU TƯ VẤN VÀ NHÀ THẦU XÂY LẮP

 

 

Bộ Giao thông vận tải đã có các Quyết định số 2605/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 Ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA các dự án do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư; Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 Ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải; Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 Ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đu tư.

Về cơ bản các cơ quan đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các tại Quyết định nêu trên và đã tổ chức đánh giá để Bộ tổng hợp công bố công khai, minh bạch kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA; xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng và kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp. Với kết quả thực hiện này bước đầu đã có tác động tích cực đến các chủ thể khi tham gia, thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện một số Chủ đầu tư, Ban QLDA chưa nghiêm túc, chú trọng công tác đánh giá, thời gian đánh giá chậm, hồ sơ báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, đánh giá chưa phù hợp theo quy định gây khó khăn cho việc tổng hợp, đối chiếu hồ sơ báo cáo, kết quả đánh giá của các Chủ đầu tư, Ban QLDA. Đkhắc phục các tồn tại nêu trên và đảm bảo việc đánh giá vào nề nếp, hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu đề ra năm 2013 là năm “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ" đối với các dự án xây dựng công trình giao thông và cho các năm tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá; phi hợp thực hiện, tng hợp kết quả đánh giá cần quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

I. Kin toàn bphận đầu mối theo dõi, đánh giá:

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương kiện toàn bộ phận đầu mối, xây dựng hệ thống quản lý theo dõi thường xuyên để thuận lợi cho công tác cập nhật, theo dõi, lưu trữ, tng hợp về các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA; thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong quá trình thực hiện công bố xếp hạng năng lực các đơn vị Tư vấn ngành Giao thông vận tải; đánh giá kết quả thực hiện Nhà thầu xây lắp đối với các gói thầu/dự án do đơn vị mình được giao quản lý theo quy định.

II. Yêu cầu về thi gian báo cáo, chất lượng đánh giá, tổng hợp và công bố:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ về thời gian báo cáo; kết quả đánh giá phải đảm bảo chính xác, khách quan và phù hp theo quy định. Hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá phải đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo quy định; đánh giá quá trình thực hiện của Nhà thầu xây lắp yêu cầu các đơn vị phải gửi kèm theo hồ sơ tài liệu liên quan, làm cơ sở minh chứng kết quả đánh giá đối với các lỗi hoặc vi phạm của Nhà thầu, cụ th:

1. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án:

1.1. Xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng:

Tuần đầu của tháng 2 hàng năm, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án gửi báo cáo đánh giá về các đơn vị Tư vấn đã thực hiện các dự án do đơn vị mình quản lý theo mẫu quy định về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT) làm cơ sở để đối chiếu, kiểm tra sự kê khai của các tổ chức Tư vấn.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA:

Trước ngày 20 tháng 11 hàng năm, các Chủ đầu tư, Ban QLDA căn cứ quá trình tchức thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành triển khai dự án để tự đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo gửi về Bộ Giao thông vận tải theo Phụ lục số 2 tại Quyết định số 2605/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp:

- Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp theo các quy định được Ban hành tại Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải, lập 03 bộ hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá gửi về Bộ (qua Cục Quản lý Xây dựng & CLCTGT) vào trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để tổng hợp kết quả đánh giá.

- Báo cáo kết quả đánh giá:

+ Văn bản báo cáo kết quả đánh giá kèm theo biểu kết quả đánh giá theo Phụ lục số 2 tại Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện trong năm của Nhà thầu xây lắp (trường hợp gói thầu liên danh phải đánh giá từng thành viên tham gia liên danh theo phạm vi, giá trị tương ứng phần khối lượng công việc đảm nhận của Nhà thầu theo thỏa thuận hoặc hp đồng liên danh); Lưu ý không đánh giá Nhà thầu phụ.

+ Kèm theo các tài liệu để chứng minh tính sát thực nội dung đánh giá (Biên bản kiểm tra hiện trường; văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh, phê bình, cảnh cáo; văn bản thay thế, xử lý Nhà thầu...)

+ Quá trình xem xét đánh giá đối với từng tiêu chí, Chủ đầu tư, Ban QLDA xem xét các yếu tố khách quan, bất khả kháng hoặc lỗi từ phía Chủ đầu tư (bao gồm lỗi thiết kế, điều chỉnh thiết kế, chậm GPMB, chậm giải ngân...) gây ra làm ảnh hưởng đến Nhà thầu để đảm bảo kết quả đánh giá Nhà thầu là chính xác, khách quan, công khai, minh bạch; các nguyên nhân khách quan không do lỗi của Nhà thầu thì không xem xét đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu.

- Quá trình thực hiện, Chủ đầu tư, Ban QLDA nghiên cứu đưa các nội dung phù hợp của quy định này vào hợp đồng ký kết với Nhà thầu để tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ và phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu.

2. Các cơ quan chủ trì tng hợp:

- Trong quá trình tổng hợp đánh giá, tùy theo nội dung, chất lượng, thời hạn báo cáo của Chủ đầu tư, Ban QLDA, các cơ quan tổng hợp đánh giá xem xét các nội dung nếu xét thấy báo cáo kết quả đánh giá chưa đảm bảo tính chính xác, khách quan cần yêu cầu Chủ đầu tư, Ban QLDA giải trình, bổ sung hoặc làm rõ về kết quả đánh giá theo quy định trước khi trình Bộ Giao thông vận tải quyết định công bố.

- Gửi hồ sơ, tài liệu liên quan tới các cơ quan phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian quy định.

- Lập danh sách và đề xuất hình thức xử lý đối với các Chủ đầu tư, Ban QLDA không đáp ứng về thời gian, nội dung báo cáo theo quy định.

3. Các cơ quan phối hợp:

- Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu của các cơ quan chủ trì thực hiện gửi v tchức đánh giá; xem xét, tổng hợp và thẩm định kết quả đánh giá của các Chủ đu tư, Ban QLDA theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì trong quá trình thực hiện; gửi kết quả đánh giá, ý kiến đánh giá về cơ quan chủ trì đảm bảo thời gian quy định.

4. Vụ Tchức cán bộ: Dựa trên kết quả công bố xếp hạng hàng năm của các chủ thể tham gia các dự án xây dựng công trình giao thông, xem xét trong quá trình bình xét thi đua khen thưởng theo quy định.

5. Trung tâm Công nghệ Thông tin: Phối hp vi các cơ quan tham mưu của Bộ để mở các diễn đàn trao đi thông tin và đăng tải thông tin đảm bảo công khai, minh bạch.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (đ b/c);
-
Các Thứ trưởng;
-
Các Chủ đầu tư, Ban QLDA;
- Các Vụ: KHĐT, ATGT, KHCN, KCHTGT, TC, MT, TCCB;

- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn
Ngọc Đông

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 444/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Chỉ định Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh) thực hiện việc chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Nhóm sản phẩm clanhke xi măng, xi măng và Nhóm sản phẩm gạch ốp lát) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quyết định 444/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Chỉ định Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh) thực hiện việc chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Nhóm sản phẩm clanhke xi măng, xi măng và Nhóm sản phẩm gạch ốp lát) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Khoa học-Công nghệ, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi