Quyết định 1566/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1566/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1566/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1566/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:14/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực VHTTDL

Ngày 14/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 1566/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, mục đích của Kế hoạch như sau: Kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, triển khai quy trình phòng, chống dịch trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các địa phương;…

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2021 đến thời điểm theo yêu cầu diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1566/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1566/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Kế hoạch trích từ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã bố trí cho các đơn vị và kinh phí cấp bổ sung (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Bộ Y tế;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VHCS, BDC.100.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

(Kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, triển khai quy trình phòng, chống dịch trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch đúng quy định về nội dung, nguyên tắc kiểm tra.

- Đảm bảo thời gian quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương.

- Đề xuất giải pháp xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Nội dung

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo nội dung tại Công điện số 541/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo, số 98/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Công văn số 1518/BVHTTDL-TCDL ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.

2. Thời gian

Năm 2021 đến thời điểm theo yêu cầu diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

3. Địa điểm

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Du lịch

- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị quản lý, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Kiểm tra việc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch các địa phương trên toàn quốc.

2. Tổng cục Thể dục Thể thao

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động thể dục thể thao; tại các thiết chế thể thao và cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao.

3. Các đơn vị thuộc Bộ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thành lập đoàn kiểm tra, giám sát theo nội dung Kế hoạch đã ban hành trong trường hợp cần thiết; đề xuất chủ động có yêu cầu mời Lãnh đạo Bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát.

- Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ gửi về Cục Văn hóa cơ sở tổng hợp, báo cáo.

4. Cục Văn hóa cơ sở

- Chủ trì tổ chức Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn theo yêu cầu (thành phần gồm các đơn vị thuộc Bộ).

- Đôn đốc, theo dõi các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ, thời gian; tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả kiểm tra với Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đạt hiệu quả, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi