luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Tin mới Dịch covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 328
  • Tử vong: 0
  • Bình phục: 279
Thế giới
  • Số ca nhiễm: 6.026.375
  • Tử vong: 366.418
  • Bình phục: 2.656.144
Trang chủ Covid-19 Tin mới Dịch covid-19

Tin mới Dịch covid-19

Hiển thị:

Giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước

Nội dung đáng chú ý này được nêu tại Thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
20/05/2020
1 2 3
Vui lòng đợi