Quyết định 1335/QĐ-TTg 2022 bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1335/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11080/BTC-HCSN ngày 27 tháng 10 năm 2022 về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh số tiền 45 tỷ đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng), bao gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 40 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh là 05 tỷ đồng, từ nguồn chi sự nghiệp thể dục thể thao thuộc ngân sách trung ương năm 2022 để tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11080/BTC-HCSN ngày 27 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung nêu trên bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Trợ lý TTg, Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTTH (2). M
G

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

 

thuộc tính Quyết định 1335/QĐ-TTg

Quyết định 1335/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1335/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:08/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 45 tỷ đồng tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Ngày 08/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1335/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Theo đó, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh 45 tỷ đồng, bao gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 40 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh là 05 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp thể dục thể thao thuộc ngân sách Trung ương năm 2022 để tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1335/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi