Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 868 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
821

Thông báo 200/TM-DM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh một số quy định tại Thông báo số 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ

Ban hành: 17/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2006
822

Công văn 2246/BTM-PC của Bộ Thương mại về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Ban hành: 12/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
823

Thông báo 1278/TM-MNBG của Bộ Thương mại về việc đính chính Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới của Bộ Thương mại kèm Quyết định số 08/2006/QĐ-BTM ngày 26/1/2006

Ban hành: 28/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2006
824

Hướng dẫn 5174/HD-BVHTT của Bộ Văn hoá - Thông tin về thực hiện chế độ phục cấp độc hại, nguy hiểm và bồi thường bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá - thông tin

Ban hành: 21/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
825

Thông báo 1089/TM-DM của Bộ Thương Mại về việc cấp giấy phép xuất khẩu tự động mặt hàng quần (cat.6) áo khoác nam (cat.14) và vải tổng hợp (cat.35) sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005

Ban hành: 14/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
826

Công văn 5944/TM-VP của Bộ Thương mại về việc chương trình ưu đãi Hội nhập ASEAN (AISP)

Ban hành: 06/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
827

Công văn 5117/TM-TTTN của Bộ Thương mại về việc phục vụ Tết Bính Tuất 2006

Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2005
828

Công văn 4552/TM-VP của Bộ Thương mại về việc chương trình ưu đãi hội nhập ASEAN (AISP)

Ban hành: 21/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
829

Công văn 3559/HD-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn về việc cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010

Ban hành: 01/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2005
830

Công văn 2591/BVHTT/VHTTCS của Bộ văn Hoá - Thông tin về việc thực hiện quy chế hoạt động triển lãm

Ban hành: 13/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
831

Thông báo 0757/TM/DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc thực hiện cấp visa tự động đối với một số chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa kỳ năm 2005

Ban hành: 30/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
832

Công văn 3110/TM/KHĐT của Bộ Thương mại về việc giao nhận tại Việt Nam sản phẩm gia công khuôn đế giầy

Ban hành: 29/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
833

Công văn 3123/VPCP-VI của văn phòng Chính phủ về việc kết quả hội nghị toàn quốc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 07/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
834

Thông báo 0500/TM-DM của Bộ Thương mại hướng dẫn về việc tổ chức kiểm tra liên ngành năng lực sản xuất hàng may mặc của thương nhân

Ban hành: 29/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
835

Thông báo số 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Bí Thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
836

Thông báo số 73/TB-VPCP của văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam

Ban hành: 18/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
837

Công văn 4422/TC/PC của Bộ Tài chính về việc tiêu chuẩn công nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ

Ban hành: 14/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
838

Thông báo 0452/TM-DM của Bộ Thương mại về quy trình và thủ tục chuyển đổi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 13/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2005
839

Công văn 1188/VHTT/XB của Bộ văn hoá - Thông tin về việc tiếp tủc triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2005

Ban hành: 08/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
840

Thông báo 0415/TM-DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU

Ban hành: 01/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2005
Vui lòng đợi