Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 868 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
801

Công văn 611/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2007
802

Công văn 578/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi hỗ trợ, chi thưởng khuyến mại

Ban hành: 31/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2007
803

Công văn 473/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hỗ trợ tiếp thị

Ban hành: 25/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2007
804

Công văn 403/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Ban hành: 19/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2007
805

Công văn 245/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Ban hành: 12/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2007
806

Công văn 187/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tự in biên lai phí tham quan

Ban hành: 10/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
807

Công văn 7253/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác minh dấu và chữ ký trên C/O

Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
808

Công văn 7254/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra C/O mẫu D

Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
809

Công văn 7259/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc số tham chiếu của C/O mẫu D

Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
810

Công văn 7179/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công tái chế

Ban hành: 15/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
811

Công văn 3992/TCT-TCTNN của Tổng cục Thuế về việc phát hành sách " Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa "

Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2006
812

Công văn 5870/BTM-KV4 của Bộ Thương Mại về việc bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam

Ban hành: 20/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2006
813

Công văn 176/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc triển khai các nghị định của Chính phủ về thi hành luật thương mại

Ban hành: 15/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2006
814

Công văn 3176/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo mẫu dấu, tên và chữ ký trên các loại C/O của Cămpuchia

Ban hành: 13/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2006
815

Thông báo 0263/BTM-DM của Bộ Thương mại về việc điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006 đối với phần nguồn vốn còn lại dành cấp visa tự động của Cat. 340/640

Ban hành: 10/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
816

Công văn 3109/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O mẫu D, mẫu E

Ban hành: 07/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2006
817

Thông báo 0247/BTM-DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

Ban hành: 26/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
818

Công văn 2613/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc C/O

Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
819

Chỉ thị 21/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh hoạt động sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức hội

Ban hành: 07/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
820

Công văn 2143/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
Vui lòng đợi