Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 853 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
21

Công văn 3063/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
22

Công văn 2539/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo điện Đức Ông thuộc di tích đền Trung, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
23

Công văn 942/UBDT-ĐPI của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
24

Công văn 2371/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện

Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
25

Công văn 2306/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo thay đổi Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
26

Công văn 2249/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
27

Công văn 4286/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Ban hành: 26/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2021
28

Công văn 2198/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng kết thực hiện Quyết định 1992/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
29

Kế hoạch 2170/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
30

Thông báo 166/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
31

Công văn 2118/BVHTTDL-VHDT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng ký tham gia Ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số năm 2022

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
32

Công văn 4094/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đổi tên "Ngày sách Việt Nam" thành "Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam"

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
33

Công văn 2177/BTTTT-PC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
34

Kế hoạch 5702/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
35

Kế hoạch 726/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức công bố Quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
36

Công văn 1871/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tứ Ân thuộc di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
37

Thông báo 155/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết thời gian tới

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
38

Công điện 838/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
39

Công văn 1854/BVHTTDL-NTBD của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
40

Công văn 1820/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
Vui lòng đợi