Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 966 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
841

Công văn 5714/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lao động biểu diễn nghệ thuật nghỉ việc được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi tại các đơn vị nghệ thuật công lập

842

Công văn 2505/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế giá trị gia tăng

843

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (Al Games III) ngày 18 tháng 6 năm 2008

844

Công văn 3639/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về tình trạng bạo lực trong hoạt động thi đấu và hưởng thụ thể thao

845

Thông báo 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới năm 2008

846

Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

847

Công văn 519/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Bảo tàng Hà Nội

848

Công văn 1540/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

849

Thông báo 58/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

850

Công văn 80/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về chủ trương và cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại thành phố Hà Nội

851

Công văn 79/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009)

852

Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3

853

Thông báo 247/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3

854

Công văn 1792/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc xin phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

855

Công văn 6567/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc Đề án tổng thể các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân

856

Công văn 6428/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền phê duyệt dự án kết cấu hạ tầng thương mại

857

Thông báo 216/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường

858

Công văn 6142/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

859

Công văn 5940/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của BCĐ 127TW

860

Thông báo 201/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường