Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 853 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
841

Công văn 1146/CP-VX của Chính phủ về việc một số biện pháp liên quan đến hoạt động xuất bản

Ban hành: 19/12/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
842

Công văn 5358/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thi nâng ngạch lên biên tập viên chính, phóng viên chính

Ban hành: 11/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
843

Công văn 10224/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện thu, nộp lệ phí cấp phép hoạt động quảng cáo

Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
844

Công văn 28/9/2001 của Chính phủ về việc thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
845

Công văn 5908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục tạm nhập - tái xuất phương tiện đường bộ của khách quốc tế vào Việt Nam du lịch

Ban hành: 20/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2004
846

Công văn 4893/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thực hiện Nghị định 30/2000/NĐ-CP

Ban hành: 14/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
847

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc huỷ bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu văn hoả phẩm đối với băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim đã dán nhãn

Ban hành: 01/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
848

Công văn 3064/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tham quan du lịch

Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
849

Công văn 1371/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với báo chí

Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
850

Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in

Ban hành: 17/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
851

Công văn 3984-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc mua vé máy bay đoàn ra công tác

Ban hành: 05/11/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
852

Thông báo 453/VHTT-TB của Bộ Văn hóa Thông tin về việc sử dụng những bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam

Ban hành: 28/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2012
853

Công văn về việc thu thuế doanh thu đối với một số hoạt động của ngành du lịch

Ban hành: 31/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi