Quyết định 696/QĐ-BTP 2019 triển khai Phần mềm quản lý thu nộp tạm ứng phí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 696/QĐ-BTP

Quyết định 696/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng phí
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:696/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:28/03/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai vận hành Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng phí

Ngày 28/03/2019, Bộ Tư pháp ra Quyết định 696/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng phí.

Theo đó, việc triển khai sử dụng và vận hành Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng phí do Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện trước ngày 30/05/2019.

Nội dung: Xây dựng, trình Quyết định triển khai chính thức phần mềm tại các cơ quan Thi hành án dân sự và có Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện. Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương triển khai sử dụng phần mềm.

Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước và từ phí thi hành án dân sự.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 696/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 696/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU, NỘP TẠM ỨNG ÁN PHÍ

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Tổng Cc trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng (để biết);
- TANDTC (để ph/h);
- C
ng Thông tin điện tử BTP;
- Cổng thông tin điện tử THADS;
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU, NỘP TẠM ỨNG ÁN PHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 696/QĐ-BTP ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và chủ trương phối hợp triển khai Nghị quyết của Hội đồng Thm phán Tòa án nhân dân tối cao về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng từ và cấp, tống đạt văn bản ttụng bằng văn bản điện tử.

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

2. Yêu cầu

- Bám sát các chỉ đạo liên quan đến gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng từ và cấp, tống đạt văn bản tố tụng bằng văn bản điện tử.

- Các hoạt động trong Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

- Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.

II. NỘI DUNG

1. Nhận bàn giao tài liệu hướng dẫn và tài khoản sử dụng phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí từ Tòa án nhân dân tối cao

a) Đơn vị chủ trì bàn giao: Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổng hợp).

b) Đơn vị nhận bàn giao: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự).

c) Nội dung bàn giao: Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bao gồm hướng dẫn cả Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương) và tài khoản đăng nhập vào phần mềm (gồm tài khoản admin - quản trị của Tổng cục và các tài khoản do Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao đã cấp).

d) Thời gian: Trước 30/3/2019.

e) Địa điểm: Tòa án nhân dân tối cao.

2. Xây dựng và tổ chức buổi lễ ký kết văn bản phối hợp triển khai phần mềm trình Lãnh đạo hai cơ quan

a. Xây dựng Kế hoạch

- Đơn vị chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổng hợp).

- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự).

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019.

b. Tổ chức lễ ký kết văn bản phối hợp triển khai

- Đơn vị chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổng hợp).

- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự).

- Thời gian thực hiện: Trước 15/4/2019.

- Địa điểm: Tòa án nhân dân tối cao.

3. Tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí cho các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổng hợp).

- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự), các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương dự trực tuyến tại các điểm cầu Tòa án địa phương.

- Địa điểm: Tòa án nhân dân tối cao.

- Thời gian: Ngay sau buổi lễ ký kết giữa Lãnh đạo hai đơn vị.

- Nội dung: Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân truy cập, sử dụng phn mềm bằng hình thức trực tuyến.

4. Đưa phần mềm vào sử dụng, khai thác tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

a. Cấp tài khoản cho các cơ quan Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự).

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổng hợp), các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

- Thời gian: Trước 20/5/2019.

b. Triển khai sử dụng và vận hành Phần mềm

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự).

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổng hợp), các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

- Nội dung: Xây dựng, trình Quyết định triển khai chính thức phần mềm tại các cơ quan thi hành án dân sự và có Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện. Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương triển khai sử dụng phần mềm. Trong quá trình sử dụng phần mềm, đơn vị chuyên môn thuộc Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc hỗ trợ người dùng.

- Thời gian: Trước 30/5/2019.

* Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu trên được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và từ phí thi hành án dân sự được để lại theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung tại Phn II, các đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự là đầu mối tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu của Kế hoạch; tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung công việc trong Kế hoạch này.

3. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; chỉ đạo công chức, người lao động tham gia sử dụng Phần mềm theo phân cấp.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Tng cc Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi