Thông tư về việc quy định quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm hàng hoá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư liên tịch 1191-TT/LB

Thông tư về việc quy định quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm hàng hoá
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban Khoa học Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1191-TT/LBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đoàn Phương; Lê Thành Công
Ngày ban hành:29/06/1991Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 1191-TT/LB

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THôNG Tư

CủA LIêN Bộ Uỷ BAN KHOA HọC NHà NướC

Và Bộ VăN HOá - THôNG TIN - THể THAO Và DU LịCH Số 1191-TT/LB NGàY 29-6-1991 QUY địNH Về VIệC QUảN Lý NHãN
Và QUảNG CáO SảN PHẩM HàNG HOá

 

Trong thời gian qua, công tác thông tin quảng cáo sản phẩm, hàng hoá đã có những đóng góp nhất định vào việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của nước ta. Song công tác quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và quản lý nhãn (trong đó có vấn đề quản lý in và sử dụng nhãn sản phẩm và nhãn hiệu hàng hoá) đã bộc lộ nhiều thiếu sót: nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hoá thiếu cơ sở pháp lý và tính khoa học, thậm chí sai lệch về trình độ và mức chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gây rối loạn thông tin, làm mất lòng tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hoá; đồng thời tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh trong sản xuất, buôn bán. Việc in và buôn bán nhãn và bao bì đã in sẵn nhãn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá còn tuỳ tiện, đã tạo sơ hở cho hàng giả phát triển.

Hiện nay Nhà nước đã ban hành Luật báo chí, Pháp lệnh chất lượng hàng hoá; Nghị định về kiểm tra và xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả; Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch đã ra Chỉ thị về công tác quảng cáo số 738/VP ngày 10-8-1990. Để việc quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm, hàng hoá theo đúng pháp luật và thúc đẩy nền kinh tế phát triển lành mạnh; Uỷ ban Khoa học Nhà nước và Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch thống nhất quy định như sau:

1. Quảng cáo sản phẩm hàng hoá là hoạt động nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin về sản xuất, buôn bán, về chất lượng, cách thức sử dụng và bảo quản, điều kiện bảo hành sản phẩm, hàng hoá... thông qua các ấn phẩm, panô, áp phích, các phương tiện nghe nhìn...

2. Sản phẩm, hàng hoá phải đủ các điều kiện sau đây mới được in nhãn hoặc quảng cáo:

- Có giấy phép sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Sản phẩm, hàng hoá thuộc danh mục bắt buộc đăng ký chất lượng phải được cơ quan Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp giấy đăng ký.

- Sản phẩm, hàng hoá thuộc danh mục bắt buộc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) phải được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN.

- Sản phẩm, hàng hoá là hoá dược hay thuốc chữa bệnh phải được cơ quan quản lý Y tế cấp giấy phép sản xuất.

- Bản thảo nhãn đưa vào in phải có giấy phép hợp lệ của cấp có thẩm quyền.

3. Cơ sở in (nhà in) muốn được in nhãn; tổ chức làm dịch vụ quảng cáo sản phẩm hàng hoá phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp:

- Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch cấp cho tổ chức làm dịch vụ quảng cáo và các cơ sở in được in nhãn ở cấp Trung ương.

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương cấp cho tổ chức làm dịch vụ quảng cáo và các cơ sở in được in nhãn ở cấp địa phương.

Các cơ sở in, các tổ chức làm dịch vụ quảng cáo phải tuân thủ các quy chế về công tác quảng các tại Chỉ thị số 738/VP ngày 10-8-1990 của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch và quy định của Thông tư này.

4. Nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hoá phải tuân thủ các quy định của luật pháp, đảm bảo tính trung thực và chính xác theo đúng các nội dung đã đăng ký hoặc trong giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cơ sở in nhãn phải bảo đảm in đúng bản thảo, đúng số lượng ghi trong giấy phép (bản gốc) và trong kế hoạch được duyệt.

5. Các cơ quan sau đây theo chức năng, thẩm quyền của mình có trách nhiệm kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc in và sử dụng nhãn sản phẩm nhãn hiệu hàng hoá và trong việc quảng cáo sản phẩm, hàng hoá:

- Uỷ ban Nhân dân các cấp;

- Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch;

- Cơ quan quản lý thị trường;

- Cơ quan Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

- Cơ quan quản lý sở hữu công nghiệp;

- Cơ quan công an và các cơ quan hành pháp khác.

6. Cấm mọi tổ chức, cá nhân buôn bán, trao đổi các loại nhãn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá và bao bì đã in sẵn nhãn sản phẩm hay nhãn hiệu hàng hoá mà không được chủ sở hữu nhãn sản phẩm hay nhãn hiệu hàng hoá cho phép bằng văn bản hợp lệ.

7. Tổ chức, cá nhân nào không thực hiện đúng các quy định trong Thông tư này và Chỉ thị 738/VP ngày 10-8-1990 của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành.

8. Mọi tổ chức cá nhân có quyền phát hiện và tố cáo các vi phạm trong việc in và sử dụng nhãn, trong việc quảng cáo sản phẩm, hàng hoá với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý theo điểm 5 của Thông tư này và sẽ được khen thưởng theo chế độ hiện hành.

9. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi