Quyết định 296/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 296/TTg NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN ĐÀM PHÁN CHÍNH PHỦ GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại (Công văn số 1414-TM/ĐB ngày 03 tháng 4 năm 1997) và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Công văn số 462/NG-KT ngày 14 tháng 4 năm 1997),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO (gọi tắt là Đoàn đàm phán) để chuẩn bị và thực hiện các cuộc đàm phán của Việt Nam trong tiến trình tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO.

 

Điều 2.- Đoàn đàm phán có nhiệm vụ:

1. Làm đầu mối tổng hợp và soạn thảo các chiến lược và phương án đàm phán gia nhập WTO, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi tiến hành đàm phán chính thức.

2. Tổ chức các cuộc đàm phán ở các cấp độ, phạm vi khác nhau trong khuôn khổ WTO trên cơ sở các chiến lược và phương án đàm phán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Điều phối các hoạt động liên quan đến WTO của các Bộ, ngành liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác đàm phán; phối hợp với các cơ quan này triển khai kết quả đàm phán theo thẩm quyền; trình Thủ tướng quyết định những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Điều 3.-

1. Thành phần Đoàn đàm phán gồm: Trưởng đoàn, một số Phó Trưởng đoàn và các thành viên.

- Trưởng đoàn là một Thứ trưởng Bộ Thương mại, do Bộ trưởng Bộ Thương mại đề nghị, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Các Phó Trưởng đoàn là đại diện cấp Vụ của Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao, do Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Trưởng đoàn.

- Các thành viên thường trực gồm đại diện của: Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ.

- Căn cứ vào nhiệm vụ công tác và nội dung đàm phán cụ thể trong từng thời kỳ, Trưởng Đoàn đàm phán yêu cầu các Bộ, ngành liên quan cử đại diện tham gia Đoàn.

2. Bộ máy giúp việc Đoàn đàm phán là Vụ chức năng của Bộ Thương mại; chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ công tác liên Bộ, phục vụ cho các hoạt động của Đoàn.

3. Các Bộ, ngành liên quan có bộ phận chuyên trách về WTO; cử cán bộ có năng lực tham gia Đoàn đàm phán.

 

Điều 4.- Kinh phí hoạt động của Đoàn đàm phán do ngân sách Nhà nước cấp qua kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Thương mại và được hạch toán riêng.

 

Điều 5.- Quy chế hoạt động của Đoàn đàm phán do Trưởng Đoàn quyết định trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan.

 

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Trưởng ban - Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 296/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 296/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 07/05/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------
No. 296/TTg
Hanoi, May 7, 1997

 
DECISION
TO SET UP THE GOVERNMENT DELEGATION FOR NEGOTIATION ON JOINING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
THE GOVERNMENT
Pursuant to Article 20 of the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the Minister of Trade (Official Dispatch No.1414-TM/DB of April 3, 1997), and of the Minister for Foreign Affairs (Official Dispatch No.462-NG/KT of April 14, 1997),
DECIDES:
Article 1.- To set up the Government Delegation for Negotiation on Joining the World Trade Organization- WTO (Delegation for Negotiation for short) to prepare and conduct Vietnams negotiations for Vietnam to join the World Trade Organization- WTO.
Article 2.- The Delegation for Negotiation has the following tasks:
1. To assume the main responsibility in summing up and elaborating strategies and plans for negotiating Vietnams joining the WTO and submit them to the Prime Minister for ratification before the official negotiation start.
2. To organize negotiations at different levels and in different areas within the WTO framework on the basis of the strategies and plans for negotiation already ratified by the Prime Minister.
3. To coordinate the WTO-related activities of the concerned ministries and branches so as to meet the negotiations requirements; to coordinate with these agencies in applying the negotiations results in accordance with its competence; to submit to the Prime Minister for decision issues beyond its competence.
4. To perform other tasks assigned by the Prime Minister.
Article 3.-
1. The Delegation for Negotiation has a Head, a number of deputy heads and members.
- The Head of the Delegation shall be a Vice Minister of Trade recommended by the Minister of Trade and nominated by the Prime Minister.
- The Deputy Heads shall be department-level representatives of the Ministry of Trade and the Ministry for Foreign Affairs, who shall be decided by the Minister of Trade and the Minister for Foreign Affairs after consulting the Delegation Head.
- The standing members include representatives of the Ministry of Trade, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment and the Office of the Government.
- Basing himself on the tasks and contents of negotiations in each period, the Head of the Delegation shall request the concerned ministries and branches to appoint their representatives to join the Delegation.
2. The assisting apparatus of the Delegation for Negotiation includes the specialized Departments of the Ministry of Trade that shall take responsibility for coordinating with the inter-ministerial work team in catering for the Delegations activities.
3. The concerned ministries and branches shall set up divisions specialized in WTO affairs and appoint qualified officials to join the Delegation for Negotiation.
Article 4.- The operating fund of the Delegation for Negotiation shall be allocated by the State budget through the annual fund for operation of the Ministry of Trade and shall have its own cost-accounting regime.
Article 5.- The regulation on the operation of the Delegation for Negotiation shall be decided by the Delegation Head on the basis of suggestions made by the concerned ministries and branches.
Article 6.- This Decision takes effect from the date of its signing.
The Minister of Trade, the Minister for Foreign Affairs, the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government and the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!