Quyết định 1369/QĐ-BCT bổ sung mặt hàng kinh doanh có điều kiện niêm yết trên Sở Giao dịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải VB
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch LuatVietnam
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1369/QĐ-BCT

Quyết định 1369/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1369/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:22/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung nhiều mặt hàng KD có điều kiện thí điểm niêm yết giao dịch

Ngày 22/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1369/QĐ-BCT về việc bổ sung một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa.

Theo đó, Bộ Công Thương cho phép Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) thí điểm niêm yết giao dịch một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện (mặt hàng thuộc nhóm năng lượng và mặt hàng gạo) trên Sở Giao dịch hàng hóa trong vòng 01 năm.

Cụ thể, các mặt hàng được thí điểm bao gồm: dầu thô (Dầu thô Brent ICE EU, Dầu thô Brent mini ICE Singapore, Dầu thô ngọt nhẹ WTI NYMEX...), xăng dầu thành phẩm (Xăng pha chế NYMEX, Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh ICE EU, Dầu đốt ICE EU…), khí đốt (Khí tự nhiên NYMEX, Khí tự nhiên mini NYMEX…), gạo (Gạo thô CBOT, Gạo trắng tiêu chuẩn Việt Nam loại hạt dài 5% tấm, 10% tấm, 15% tấm…).

Các hợp đồng giao dịch mặt hàng thuộc nhóm năng lượng và mặt hàng gạo phải tất toán trước khi đến hạn và không thực hiện giao nhận hàng vật chất. MXV có trách nhiệm gửi báo cáo đến Vụ Thị trường trong nước hàng ngày từ 6h00 đến 9h00 sáng (sau khi hết giờ giao dịch và hệ thống giao dịch xử lý xong dữ liệu kết thúc phiên).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1369/QĐ-BCT tại đây

tải Quyết định 1369/QĐ-BCT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 1369/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT GIAO DỊCH TRÊN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa;

Căn cứ Giấy đề nghị ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam về việc bổ sung danh mục hàng hóa thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện, niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (sau đây gọi tắt là MXV) thí điểm niêm yết giao dịch một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện (mặt hàng thuộc nhóm năng lượng và mặt hàng gạo) trên Sở Giao dịch hàng hóa (danh mục hàng hóa như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các hợp đồng giao dịch mặt hàng thuộc nhóm năng lượng và mặt hàng gạo phải tất toán trước khi đến hạn. Không giao nhận hàng vật cht.

Điều 3. Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm (một năm).

Điều 4. Trách nhiệm của MXV trong việc gửi báo cáo giao dịch đối với các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điu kiện như sau:

1. MXV gửi báo cáo đến hộp thư điện tử của Vụ Thị trường trong nước [email protected], đính kèm dữ liệu giao dịch.

2. Định dạng dữ liệu: File dữ liệu định dạng bảng tính Excel.

3. Thời gian gửi báo cáo: Hàng ngày từ 6h00 đến 9h00 sáng (sau khi hết giờ giao dịch và hệ thống giao dịch xử lý xong dữ liệu kết thúc phiên).

4. Nội dung dữ liệu: Khối lượng/giá trị khớp lệnh, số lượng hợp đồng đang có vị thế mở đối với từng mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Thị trường trong nước, Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xuất nhập khẩu và Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Các cục: TMĐT và KTS, XNK;
- Tổng cục Quản lý thị trường;
- Các Sở Công Thương;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA THÍ ĐIỂM NIÊM YẾT GIAO DỊCH TRÊN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM (MXV)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-BCT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Dầu thô

1. Dầu thô Brent ICE EU (Brent Crude Oil ICE EU)

2. Dầu thô Brent mini ICE Singapore (Mini Brent Crude Oil ICE Singapore)

3. Dầu thô ngọt nhẹ WTI NYMEX (WTI Crude Oil NYMEX)

4. Dầu thô ngọt nhẹ WTI Mini NYMEX (Mini WTI Crude Oil NYMEX)

5. Dầu thô ngọt nhẹ WTI ICE EU (WTI Crude Oil ICE EU)

6. Dầu thô chua trung bình INE (Medium Sour Crude Oil INE)

Xăng dầu thành phẩm

1. Xăng pha chế NYMEX (RBOB Gasoline NYMEX)

2. Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh ICE EU (Low Sulphur Gasoil ICE EU)

3. Dầu đốt ICE EU (Heating Oil ICE EU)

4. Dầu đốt NYMEX (NY Harbor ULSD NYMEX)

Khí đốt

1. Khí tự nhiên NYMEX (Natural Gas NYMEX)

2. Khí tự nhiên mini NYMEX (Mini Natural Gas NYMEX)

3. Khí Propane Conway NYMEX (Conway Propane NYMEX)

4. Khí tự nhiên UK ICE EU (UK Natural Gas)

Gạo

1. Gạo thô CBOT (Rough Rice CBOT)

2. Gạo trắng tiêu chuẩn Việt Nam

- Gạo trắng hạt dài 100% loại A

- Gạo trắng hạt dài 100% loại B

- Gạo trắng hạt dài 5% tấm

- Gạo trắng hạt dài 10% tấm

- Gạo trắng hạt dài 15% tấm

- Gạo trắng hạt dài 20% tấm

- Gạo trắng hạt dài 25% tấm

- Gạo trắng hạt dài 35% tấm

- Gạo trắng hạt dài 45% tấm

- Gạo trắng hạt ngắn 5% tấm

- Gạo trắng hạt ngắn 10% tấm

- Gạo trắng hạt ngắn 15% tấm

- Gạo trắng hạt ngắn 20% tấm

- Gạo trắng hạt ngắn 25% tấm

- Gạo trắng hạt ngắn 35% tấm

- Gạo trắng hạt ngắn 45% tấm

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi