Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP của Bộ Tài chính và Ban Biên giới Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung chi tiêu phục vụ công tác biên giới quốc gia tại địa phương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BAN BIÊN GIỚI CỦA CHÍNH PHỦ
SỐ 124/1998/TT-LT-BTC-BGCP NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 1998
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHI TIÊU PHỤC VỤ CÔNG TÁC
BIÊN GIỚI QUỐC GIA TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 

Để quản lý kinh phí phục vụ công tác biên giới quốc gia có hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; Bộ Tài chính, Ban Biên giới của Chính phủ hướng dẫn nội dung chi tiêu phục vụ công tác biên giới quốc gia như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Kinh phí chi tiêu cho công tác biên giới được cân đối hàng năm vào ngân sách địa phương. Các tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng kinh phí bảo đảm chi đúng nội dung, mục đích, tiết kiệm và đúng chính sách chế độ của Nhà nước.

2. Ban biên giới các tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tại Thông tư số 178/TT-LB ngày 19/10/1994 của liên Bộ: Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Ban biên giới của Chính phủ và nhiệm vụ cụ thể hàng năm do Ban biên giới của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, lập dự toán kinh phí cho các nhiệm vụ quy định tại điểm 1, mục II của Thông tư này trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng gửi cho Ban biên giới của Chính phủ.

 

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Nội dung chi cho công tác biên giới tại địa phương:

a. Chi cho công tác biên giới:

a.1. Chi cho việc tổ chức các cuộc đàm phán về biên giới lãnh thổ, xây dựng các Hiệp ước, Hiệp định về biên giới lãnh thổ với các nước có chung biên giới trên đất liền và trên biển.

a.2. Chi cho việc khảo sát đơn phương hoặc song phương để xác định, kiểm tra thực trạng đường biên, xác định các yếu tố về địa lý, dân cư và môi trường ảnh hưởng đến công tác biên giới, đề xuất biện pháp xử lý.

a.3. Chi cho việc tổ chức tiến hành phân giới và cắm mốc quốc giới thuộc địa phương quản lý (mua nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí khác); chi cho việc tìm mốc bị mất, tu bổ, gia cố mốc, phát quang xung quanh mốc và đường biên giới.

a.4. Chi cho các hoạt động thường xuyên về quản lý đường biên, thực hiện Quy chế biên giới.

a.5. Chi cho việc tổ chức các hoạt động của nhân dân và của lực lượng quần chúng khác đấu tranh giữ đất, bảo vệ biên giới, chống lại các hoạt động xâm canh, xâm cứ, phá hoại các công trình biên giới ở các khu vực tranh chấp.

a.6. Chi cho việc lập hồ sơ, bản đồ, viết sử ký và lịch sử về đường biên giới do tỉnh quản lý, bảo quản tài liệu, hồ sơ, trang thiết bị lưu trữ.

a.7. Chi cho việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ về biên giới.

a.8. Các khoản chi phí khác có liên quan đến công tác biên giới tại các tỉnh.

b. Chi cho bộ máy hoạt động quản lý Nhà nước về công tác biên giới như: tiền lương, phụ cấp lương, chi công tác phí, hội nghị phí, chi mua sắm máy móc thiết bị... theo nội dung và quy định hiện hành đối với chi bảo đảm hoạt động bộ máy quản lý nhà nước.

2. Lập dự toán và quyết toán kinh phí chi cho công tác biên giới: Việc lập dự toán và quyết toán kinh phí chi cho công tác biên giới các tỉnh phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán NSNN". Để phù hợp với đặc thù của công tác biên giới, liên Bộ hướng dẫn thêm như sau:

Vào thời gian xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, Ban biên giới các tỉnh căn cứ vào hướng dẫn về công tác biên giới của Ban biên giới của Chính phủ, căn cứ nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao lập dự toán kinh phí cho các nhiệm vụ quy định tại điểm 1, 2 phần II của Thông tư này trình Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương. Trong quá trình lập dự toán, Ban biên giới các tỉnh có nhiệm vụ báo cáo Ban biên giới của Chính phủ để Ban biên giới của Chính phủ tham gia ý kiến, tổng hợp, theo dõi kinh phí chi cho công tác biên giới cả nước. Trường hợp chi cho công tác biên giới quy định tại điểm 1, mục II phát sinh quá lớn ngoài dự toán, địa phương không thể tự sắp xếp được thì báo cáo Chính phủ xin hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. Cấp phát kinh phí:

- Căn cứ vào dự toán chi ngân sách năm được giao và dự toán chi ngân sách quý được duyệt của Ban biên giới các tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá tỉnh làm thủ tục cấp phát kinh phí cho Ban biên giới các tỉnh hoặc Uỷ ban nhân dân các tỉnh (trường hợp Ban biên giới tỉnh không có tài khoản riêng) để triển khai công việc.

- Căn cứ vào số kinh phí do Sở Tài chính - Vật giá cấp cho Ban biên giới các tỉnh, Kho bạc nhà nước kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ thanh toán và lệnh chuẩn chi của Thủ trưởng đơn vị thực hiện thanh toán cho Ban biên giới các tỉnh hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

- Ban biên giới các tỉnh phải mở sổ kế toán theo dõi, quản lý việc chi tiêu cho công tác biên giới theo đúng quy định tại Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1998. Riêng năm 1998, kinh phí do ngân sách Trung ương cấp uỷ quyền được chi theo các nội dung quy định tại tiết a, điểm 1, mục II của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Ban biên giới của Chính phủ để xem xét, giải quyết.

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP

Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP của Bộ Tài chính và Ban Biên giới Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung chi tiêu phục vụ công tác biên giới quốc gia tại địa phương
Cơ quan ban hành: Ban Biên giới của Chính phủ; Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:124/1998/TTLT-BTC-BBGCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng; Trần Công Trục
Ngày ban hành:04/09/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , An ninh quốc gia
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi