Thông tư 50A-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện tạm thời về thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm chưa có quy định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD,CKD, IKD

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 50A TC/TCT NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1997
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN TẠM THỜI VỀ THUẾ XUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI LINH KIỆN, CHI TIẾT NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM CHƯA CÓ QUI ĐỊNH TIÊU CHUẨN DẠNG LẮP RÁP
SKD, CKD, IKD

 

Căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Điều 3 Quyết định số 280/TTg ngày 28/9/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu;

Căn cứ ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3144/KTTH ngày 24/6/1997 của Chính phủ về chính sách thuế đối với một số vật tư cho dự án đầu tư nước ngoài và chính sách thuế khuyến khích nội địa hoá sản xuất sản phẩm;

Trong khi chờ ban hành chính sách thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với sản xuất, lắp ráp các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp cơ khí - điện - điện tử; Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành, Bộ Tài chính qui định thực hiện tạm thời về thuế suất thuế nhập khẩu đối với việc nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm chưa có qui định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD, CKD, IKD như sau:

 

I- PHẠM VI VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

 

1- Phạm vi áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với sản phẩm cơ khí - điện - điện tử là linh kiện, chi tiết nhập khẩu của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử, nhưng chưa có qui định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD, CKD, IKD.

2- Điều kiện áp dụng:

Để được áp dụng chính sách tạm thời về thuế nhập khẩu đổi với linh kiện, chi tiết, các doanh nghiệp phải có các điều kiện sau:

- Có dây chuyền công nghệ sản xuất, lắp ráp (đảm bảo đủ điều kiện kỹ thuật, phù hợp với giấy phép đầu tư, sản xuất kinh doanh) được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra và xác nhận.

- Sản phẩm sản xuất, lắp ráp phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm do cơ quan Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp.

- Có kế hoạch sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí - điện - điện tử đăng ký với cơ quan Hải quan.

 

II- PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU:

 

1- Đối với các doanh nghiệp có đủ các điều kiện qui định tại điểm 2, Phần I Thông tư này, nếu nhập khẩu bộ linh kiện, chi tiết để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm, phụ tùng chưa có qui định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD, CKD, IKD thì được tính thuế theo thuế suất thuế nhập khẩu của từng linh kiện chi tiết nhập khẩu qui định tại Biểu thuế nhập khẩu.

Ví dụ: Công ty A nhập khẩu bộ linh kiện đồng bộ để sản xuất lắp ráp máy giặt bao gồm các bộ phận: Mô tơ, linh kiện điện, vỏ tôn, dây cụ roa, bảng điều khiển điện tử, dây điện, lò so, ốc vít, chi tiết bằng nhựa...

Thuế nhập khẩu của bộ linh kiện máy giặt đó được xác định riêng cho từng chi tiết: Mô tơ, linh kiện điện, dây cu roa, lò so... theo thuế suất thuế nhập khẩu qui định của từng chi tiết (không tính thuế theo thuế suất của nhóm máy giặt).

- Trường hợp một linh kiện, chi tiết có thể vận dụng xếp được vào 2 hoặc nhiều mã số có thuế suất khác nhau thì việc xác định mã số và thuế suất thuế nhập khẩu được thực hiện theo qui định hiện hành của Biểu thuế và nguyên tắc phân loại việc xếp mã số theo hệ thống điều hoà HS của Tổng cục Thống kê ban hành.

2- Đối với những trường hợp nếu áp dụng tính thuế theo từng linh kiện chi tiết theo qui định của Thông tư này mà có tổng số thuế nhập khẩu cho từng linh kiện, chi tiết của một bộ linh kiện cao hơn thuế nhập khẩu của bộ linh kiện đó nếu tính theo thuế của sản phẩm nguyên chiếc thì đối với các linh kiện, chi tiết có thuế suất thuế nhập khẩu cao hơn thuế suất của sản phẩm nguyên chiếc sẽ được tính thuế theo thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm nguyên chiếc đó.

3- Đối với những mặt hàng đã có thuế nhập khẩu theo qui định tiêu chuẩn dạng SKD, CKD, IKD hiện nay (xe ôtô; xe gắn máy; tủ lạnh; động cơ đốt trong; linh kiện điện tử) thì vẫn thực hiện thuế nhập khẩu theo thuế suất thuế nhập khẩu dạng SKD, CKD, IKD như các qui định hiện hành.

 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1- Đăng ký, xét duyệt hồ sơ

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm, phụ tùng phải nộp cho cơ quan Hải quan (nơi làm thủ tục nhập khẩu) hồ sơ đăng ký nhập khẩu linh kiện, chi tiết để sản xuất, lắp ráp bao gồm:

- Giấy phép đầu tư, sản xuất - kinh doanh (phù hợp với các mặt hàng sản xuất, lắp ráp có sử dụng sản phẩm có khí - điện - điện tử nhập khẩu xin áp dụng tính thuế nhập khẩu theo linh kiện, chi tiết).

- Giấy xác nhận của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về dây chuyền công nghệ sản xuất, lắp ráp đảm bảo đủ điều kiện kỹ thuật.

- Giấy đăng ký chất lượng sản phẩm.

- Bản giải trình về kế hoạch sản xuất, lắp ráp trong năm; kế hoạch nhập khẩu và định mức từng chi tiết, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm, phụ tùng trong năm và tên sản phẩm sản xuất, lắp ráp.

Trên cơ sở hồ sơ của đơn vị, cơ quan Hải quan xét duyệt việc cho phép đơn vị thực hiện thuế nhập khẩu theo chi tiết, linh kiện. Đồng thời mở sổ theo dõi việc nhập khẩu linh kiện, chi tiết và quyết toán sau này.

2- Theo dõi và quyết toán hàng nhập khẩu:

a) Theo dõi hàng nhập khẩu: Khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải có trách nhiệm kê khai đầy đủ từng chi tiết, linh kiện, giá nhập khẩu của từng linh kiện chi tiết và mở sổ ghi chép theo dõi hàng nhập khẩu theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan. Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương theo dõi hàng nhập khẩu đảm bảo thuận lợi cho đơn vị, tránh lợi dụng nhập khẩu cho sản xuất lắp ráp để trốn thuế nhập khẩu.

b) Quyết toán hàng nhập khẩu: Hàng năm, chậm nhất đến ngày 1 tháng 3 năm sau, các doanh nghiệp phải tổng hợp báo cáo quyết toán về tình hình nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp của năm trước với cơ quan Hải quản: số lượng nhập khẩu; số đã sử dụng vào sản xuất, lắp ráp; số lượng sản phẩm sản xuất, lắp ráp; số chuyển sang năm sau; số đã nhượng bán hoặc không sử dụng vào mục đích sản xuất lắp ráp sản phẩm, phụ tùng.

Trên cơ sở báo cáo quyết toán của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp với Cục thuế địa phương tiến hành kiểm tra và quyết toán cho doanh nghiệp. Mọi trường hợp không chấp hành đúng quy định, khi kiểm tra phát hiện đều bị xử lý truy thu thuế nhập khẩu theo thuế suất dạng nguyên chiếc (hoặc thuế suất theo linh kiện, chi tiết đối với trường hợp qui định tại điểm 2, phần II của Thông tư này) quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và các quy định hiện hành.

Sau 30 ngày kể từ ngày 1 tháng 3 năm sau, nếu doanh nghiệp chưa báo cáo quyết toán (mà không có lý do giải trình) thì cơ quan Hải quan không cho đơn vị được áp dụng thuế suất theo linh kiện, chi tiết qui định tại Thông tư này đối với các lô hàng tiếp theo.

 

IV- HIỆU LỰC THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/1997.

Những trường hợp đã phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết và hướng dẫn bổ sung cho phù hợp.

thuộc tính Thông tư 50A-TC/TCT

Thông tư 50A-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện tạm thời về thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm chưa có quy định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD,CKD, IKD
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:50A-TC/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành:31/07/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 50A-TC/TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 50A/TC-TCT
Hanoi, July 31, 1997
 
CIRCULAR
PROVIDING FOR THE TEMPORARY APPLICATION OF IMPORT TAX RATES FOR COMPONENTS AND DETAILS IMPORTED FOR THE MANUFACTURE AND ASSEMBLY OF PRODUCTS NOT YET REGULATED BY STANDARDS OF ASSEMBLY IN THE FORMS OF SKD, CKD AND IKD
Pursuant to Decree No.54-CP of August 28, 1993 of the Government detailing the implementation of the Law on Import-Export Taxes and the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Import-Export Taxes;
Pursuant to Article 3 of Decision No.280-TTg of September 28, 1994 of the Prime Minister regarding the promulgation of the Import-Export Tax Indexes;
According to the Prime Minister’s opinion in Official Dispatch No.3144/KTTH of June 24, 1997 of the Government relating to the tax policy applicable to certain kinds of supplies for foreign investment projects, and the tax policy for the promotion of the localization of products;
Pending the promulgation of an import tax policy based on the proportion of localization of manufacture and assembly of mechanical, electric and electronic products; after consulting the ministries and branches, the Ministry of Finance provides for the temporary application of import tax rates for sets of components imported for the manufacture and assembly of products not yet regulated by standards of assembly in the forms of SKD, CKD and IKD.
I. APPLICATION SCOPE AND CONDITIONS
1. Scope of application:
This Circular shall apply to mechanical, electric and electronic products being components and details imported by all Vietnamese enterprises or Vietnam-based foreign invested enterprises operating in the field of manufacture and assembly of mechanical, electric and electronic products and accessories not yet regulated by standards of assembly in the forms of SKD, CKD and IKD.
2. Conditions of application:
To be eligible for the provisional policy on the import tax rates for components and details, enterprises must meet the following conditions:
- Having production or assembly technological lines (that meet the prescribed technical conditions and conform to the investment, production and business licenses), already examined and certified by the General Department for Standardization, Metrology and Quality Control.
- The manufactured or assembled products must be granted certificates of products� quality registration by the standardization, metrology and quality control agency.
- Having plans for manufacture or assembly of mechanical, electric and electronic products which have been registered with the customs agency.
II. METHOD OF IMPORT TAX CALCULATION
1. Enterprises meeting all conditions prescribed in Point 2, Part I of this Circular, if importing sets of components and details for the manufacture or assembly of products and accessories not yet regulated by standards of assembly in the forms of SKD, CKD and IKD, shall be entitled to the import tax calculated at the import tax rate set for each component or detail stipulated in the Import Tax Index.
For example: Company A imports a set of complete components for the manufacture and assembly of washing machines, including such parts as motor, electric components, iron cover, belt, electronic control, electric wire, spring, screw and details made of plastic, etc.
The import tax on the above set of washing machine components shall be calculated at the import tax rate set for each detail: motor, electric components, belt, spring, etc. (and the import tax rate set for the group of washing machines shall not apply).
- In cases where one component or detail may be classified into two or more coded groups of item subject to different tax rates, the determination of the code and import tax rate for import tax calculation shall comply with the current provisions of the Import Tax Index and the principles of classifying coded groups according to the Harmonizing System (HS) promulgated by the General Department of Statistics.
2. In cases where the total import tax amount calculated on each component and detail as prescribed in this Circular is higher than the import tax amount calculated on a complete unit of product made of such components and details, the tax calculation at the import tax rate set for the complete unit of product shall apply.
3. With regard to goods items already regulated by the import tax rates set for SKD, CKD and IKD forms (cars, mortobikes, refrigerators, internal combustion engines, electric components), the current provisions on the calculation of import tax at the tax rates set for SKD, CKD and IKD forms shall still apply.
III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. Registration and ratification of dossiers
Enterprises engaged in the manufacture and/or assembly of products and accessories shall submit to the customs office (at the place where the import procedures are completed) a dossier for registration of the import of components and details for the manufacture and/or assembly, that includes:
- The investment, production or business license (suited to the commodities manufactured and assembled from imported mechanical, electric or electronic products applied for the calculation of import tax on components and details).
- The certificate granted by the General Department for Standardization, Metrology and Quality Control showing that the production or assembly technology lines meet the prescribed technical criteria.
- The certificate of the product’s quality registration.
- The report on the yearly manufacture and assembly plan; the import plan and quota set for each detail and component to be imported for the manufacture and assembly of products and accessories in the year and the names of the manufactured and assembled products.
Relying on dossiers submitted by enterprises, the customs offices shall consider and allow them to enjoy the import tax calculated according to details and components. At the same time, books shall be opened to record the import of components and details and the final accounts.
2. Monitoring and making final accounts of import goods:
a/ Monitoring import goods: When importing components and details, an enterprise shall make a full declaration of each component and detail and the import price thereof and open a book to record the import goods in accordance with Customs guidelines. The General Department of Customs shall provide guidelines for the local customs offices to monitor the import goods, thus creating favorable conditions for the enterprise and avoiding the taking of advantage of the import of goods for manufacture and assembly to evade import tax.
b/ Making final accounts of import goods: Annually, not later than March 1st of the following year, enterprises shall make a summary report on final accounts of the import, manufacture and assembly situation of the previous year and submit it to the customs offices, with the following contents: the import volume; the amount of goods already used for manufacture and assembly; the number of manufactured or assembled products; the amount of goods to be transferred to the next year; the amount of goods having been ceded or used not for the purpose of manufacture or assembly of products and accessories.
Relying on the report of final accounts of enterprises, the customs offices shall assume the primary responsibility and coordinate with the local taxation department in inspecting and settling the enterprises� accounts. All cases of failure to abide by the regulation detected through inspection shall all be subject to the payment of import tax arrears at the tax rates set for complete units of products (or for components and details in cases prescribed in Point 2, Part II of this Circular) in accordance with the Import Tax Index and the current provisions.
After 30 days from March 1st of the following year, if an enterprise fails to report on its final account (without any plausible reason), the customs office shall not allow the enterprise to enjoy the tax rates set for components and details prescribed in this Circular with regard to its subsequent lots of goods.
IV. EFFECT OF IMPLEMENTATION
This Circular takes effect from August 15, 1997.
Cases arising prior to the date when this Circular takes effect shall be considered and handled saparately by the Ministry of Finance. In the course of implementation, if any problem arises, agencies and units should promptly report it to the Ministry of Finance for appropriate settlement and additional guidances.

  
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Mong Giao
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 50A-TC/TCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi