Thông tư 34/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 34/2001/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 05 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TUYỂN SINH
VÀO CÁC TRƯỜNG, CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

 

Căn cứ Luật giáo dục; Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG THU VÀ MỨC THU:

 

1. Đối tượng nộp lệ phí tuyển sinh quy định tại Thông tư này là những thí sinh đăng ký dự thi và thực tế dự thi tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo công lập do nhà nước quản lý. Các trường hợp sau đây được miễn nộp lệ phí tuyển sinh :

a) Thí sinh thi vào các trường phổ thông trung học ở vùng núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo, trường dân tộc nội trú;

b) Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các vùng dân tộc ít người (tối thiểu là 3 năm tính đến ngày đăng ký dự thi theo quy định hiện hành) thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

2. Mức thu lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập được quy định như sau:

a) Thi tuyển sinh vào các trường, cơ sở giáo dục bậc phổ thông trung học (nếu có tổ chức thi tuyển): 10.000 (mười nghìn) đồng/thí sinh.

b) Thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề:

- Đăng ký dự thi: 20.000 (hai mươi nghìn) đồng/hồ sơ/thí sinh.

- Dự thi: 20.000 (hai mươi nghìn) đồng/thí sinh/một lần dự thi.

 

II. QUẢN LÝ THU, NỘP VÀ SỬ DỤNG:

 

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và cơ quan trực tiếp tổ chức thi tuyển có trách nhiệm thu lệ phí tuyển sinh theo mức thu quy định tại Thông tư này, được sử dụng số tiền lệ phí tuyển sinh thu được để trang trải các chi phí phục vụ công tác tổ chức thi tuyển theo nội dung sau đây:

 

a) Đối với các trường phổ thông trung học có tổ chức thi tuyển:

- Tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển sinh ở quận, huyện và các trường phổ thông trung học;

- Tổ chức thực hiện giao nhận hồ sơ đăng ký dự thi;

- Nhập số liệu đăng ký dự thi, phiếu báo thi, báo điểm cho thí sinh (tại Sở Giáo dục và Đào tạo);

- Chi cho các công việc về máy tính;

- Thuê phòng thi, tổ chức thực hiện giao nhận hồ sơ đăng ký dự thi, làm giấy báo thi;

- Chi y tế, vệ sinh, nước uống cho thí sinh, công tác bảo vệ (tại trường);

- Các công việc khác có liên quan đến công tác tuyển sinh.

b) Đối với thi tuyển vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề:

b1- Chi cho công tác chuẩn bị tuyển sinh đăng ký dự thi, bao gồm:

- Chi cho việc triển khai công tác tuyển sinh liên quan đến cơ quan Bộ: tổ chức triển khai công tác tuyển sinh cho tất cả các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường; hội nghị tổng kết, tổ chức thanh tra tuyển sinh, xây dựng ngân hàng đề thi...;

- Chi cho việc triển khai tại địa phương (Sở Giáo dục và Đào tạo): tổ chức hội nghị triển khai tuyển sinh, tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển sinh ở quận, huyện và các trường phổ thông trung học, giao nhận hồ sơ đăng ký dự thi, nhập số liệu đăng ký dự thi, phiếu báo thi, báo điểm cho thí sinh...;

- Chi tại trường đào tạo cho công tác chuẩn bị kỳ tuyển sinh: chi cho các công việc về máy tính, thuê phòng thi, tổ chức thực hiện giao nhận hồ sơ đăng ký dự thi, làm giấy báo thi, y tế, vệ sinh, nước uống cho thí sinh, công tác bảo vệ...

 

b2- Chi cho công tác thi tuyển, bao gồm: Chi cho các khâu từ giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi đến các khâu làm đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, xét tuyển, báo điểm, báo gọi thí sinh trúng tuyển...

Trường hợp lệ phí tuyển sinh tổ chức thu tập trung ở một nơi thì cơ quan (hoặc đơn vị) quyết định tuyển sinh có trách nhiệm phân phối số tiền thu được cho các đơn vị được phân công thực hiện công tác tuyển sinh phù hợp với chi phí phục vụ công tác tổ chức thi tuyển.

2. Các cơ quan, đơn vị làm công tác tuyển sinh, hàng năm phải lập dự toán thu chi phần lệ phí tuyển sinh cùng với dự toán thu chi của cơ quan, đơn vị mình. Việc lập và chấp hành dự toán phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập và chấp hành quyết toán ngân sách Nhà nước. Việc quản lý thu, chi tiền thu lệ phí phải thực hiện theo đúng chế độ tài chính hiện hành và tổng hợp vào báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của cơ sở theo phân cấp quản lý ngân sách, đảm bảo nguyên tắc tài chính công khai, dân chủ.

3. Sở Tài chính Vật giá, cơ quan Thuế địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu lệ phí tuyển sinh theo đúng quy định tại Thông tư này, Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 và Thông tư số 21/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho tất cả các văn bản quy định về lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập trước đây.

Đối tượng nộp lệ phí tuyển sinh, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí tuyển sinh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

thuộc tính Thông tư 34/2001/TT-BTC

Thông tư 34/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2001/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:25/05/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 34/2001/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi