Thông tư 13-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung TT 16-TC/TCT ngày 5/3/96 của Bộ TC Hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP ngày 18/12/95 ban hành DM hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96 để áp dụng cho năm 97

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
I. VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Đoạn một và mục 1) của phần I) Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:
"Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm 1 của Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ là hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN và phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13/12/1996 của Chính phủ".
II. VỀ BIỂU THUẾ
1) Đoạn một của phần II) của Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:
"Các mức thuế áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu thuộc diện hưởng các thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT là những thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ".
2) Bổ sung vào phần II) Thông tư 16 TC/TCT đoạn sau:
"Việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu theo các quyết định của Bộ Tài chính đối với các nhóm, mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành sẽ được xử lý như sau:
- Trường hợp việc sửa đổi thuế suất dẫn đến mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu hơn mức thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT đối với nhóm, mặt hàng nhất định thì mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ;
- Các sửa đổi, bổ sung khác về tên và thuế suất thuế nhập khẩu khác không áp dụng đối với danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ."
III. VỀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ
Các nguyên tắc xác định việc hàng hoá được công nhận là có xuất xứ từ các nước ASEAN quy định tại điểm (i) và (ii) của mục III - Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ của Thông tư 16 TC/TCT được thay thế bằng các quy tắc của Quy chế xuất xứ dùng cho Hiệp định CEPT quy định tại Phụ lục I của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D, ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13.5.1996 của Bộ Thương mại.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1.1.1997 và áp dụng với mọi trường hợp nhập khẩu từ các nước ASEAN có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ 1.1.1997.
Những điểm không bổ sung, sửa đổi tại Thông tư này được thực hiện như đã quy định tại Thông tư số 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 của Bộ Tài chính.
Thuộc tính văn bản
Thông tư 13-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung TT 16-TC/TCT ngày 5/3/96 của Bộ TC "Hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP ngày 18/12/95 ban hành DM hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96" để áp dụng cho năm 97
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 13-TC/TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 28/03/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13 TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 3
NĂM 1997 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 16 TC/TCT NGÀY 5-3-1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ "HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/CP NGÀY 18.12.1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH DANH MỤC
HÀNG HOÁ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH
ƯU ĐàI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT)
CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 1996"
ĐỂ ÁP DỤNG CHO NĂM 1997

 

Để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN, ngày 5.3.1996 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16 TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/CP ngày 18.12.1995 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1996.

Thi hành Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1997, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 để áp dụng cho năm 1997 như sau:

 

I. VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 

Đoạn một và mục 1) của phần I) Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:

"Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm 1 của Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ là hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN và phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13/12/1996 của Chính phủ".

 

II. VỀ BIỂU THUẾ

 

1) Đoạn một của phần II) của Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:

"Các mức thuế áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu thuộc diện hưởng các thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT là những thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ".

2) Bổ sung vào phần II) Thông tư 16 TC/TCT đoạn sau:

"Việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu theo các quyết định của Bộ Tài chính đối với các nhóm, mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành sẽ được xử lý như sau:

- Trường hợp việc sửa đổi thuế suất dẫn đến mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu hơn mức thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT đối với nhóm, mặt hàng nhất định thì mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ;

- Các sửa đổi, bổ sung khác về tên và thuế suất thuế nhập khẩu khác không áp dụng đối với danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ."

 

III. VỀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

 

Các nguyên tắc xác định việc hàng hoá được công nhận là có xuất xứ từ các nước ASEAN quy định tại điểm (i) và (ii) của mục III - Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ của Thông tư 16 TC/TCT được thay thế bằng các quy tắc của Quy chế xuất xứ dùng cho Hiệp định CEPT quy định tại Phụ lục I của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D, ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13.5.1996 của Bộ Thương mại.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1.1.1997 và áp dụng với mọi trường hợp nhập khẩu từ các nước ASEAN có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ 1.1.1997.

Những điểm không bổ sung, sửa đổi tại Thông tư này được thực hiện như đã quy định tại Thông tư số 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 của Bộ Tài chính.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 13-TC/TCT
Hanoi, March 28, 1997

 
CIRCULAR
AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR No.16-TC/TCT OF MARCH 5, 1996 OF THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING THE IMPLEMENTATION OF DECREE No.91-CP OF DECEMBER 18, 1995 OF THE GOVERNMENT PROMUL-GATING THE LIST OF COMMODITIES IN IMPLEMENTATION OF THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFFS (CEPT) OF THE ASEAN COUNTRIES FOR 1996 FOR ITS APPLICATION IN 1997
In furtherance of the Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) of the ASEAN countries, on March 5, 1996 the Ministry of Finance issued Circular No.16-TC/TCT guiding the implementation of Decree No.91-CP of December 18, 1995 of the Government promulgating the List of Commodities in implementation of the CEPT Treaty of the ASEAN countries for 1996;
In implementation of Decree No.82-CP of December 13, 1996 of the Government promulgating the List of Commodities of Vietnam in implementation of the CEPT Treaty of the ASEAN countries for 1997, the Ministry of Finance guides the following amendments and supplements to a number of points of Circular No.16-TC/TCT of March 5, 1996 for its application in 1997:
I. ON THE SCOPE OF APPLICATION:
Paragraph 1 and Section 1 of Part I of Circular 16-TC/TCT are amended into the following:
"Goods imported into Vietnam subject to the import tax rates prescribed in Point 1 of Decree No.82-CP of December 13, 1996 of the Government are goods imported from ASEAN countries, which must meet the following conditions:
1. Being included in the list of goods issued together with Decree No.82-CP of December 13, 1996 of the Government".
II. ON THE TAX TARIFF:
1) Paragraph 1, Part II of Circular No.16-TC/TCT is amended into the following:
"The tax rates applicable to import goods entitled to preferential tax rates under the CEPT are those specified in the list of commodities issued together with Decree No.82-CP of December 13, 1996 of the Government".
2) The following is added to Part II of Circular 16-TC/TCT:
"The amendment and supplement in terms of name and import tax rates under the decisions of the Ministry of Finance to the commodity groups and items specified in the current import tariff shall be as follows:
- In cases where the amendment of tax rates makes the tax rates of the import tariff lower than the preferential tax rates under the CEPT for certain commodity groups and items, the tax rates in the import tariff shall apply to imports specified in the list of commodities issued together with Decree No.82-CP of December 13, 1996 of the Government;
- Other amendments and supplements in terms of name and import tax rates shall not apply to the list of commodities issued together with Decree No.82-CP of December 13, 1996 of the Government".
III. ON CHECKING THE CERTIFICATE OF ORIGIN
The principles for recognizing certain goods to have the origin from the ASEAN countries provided for in Points (i) and (ii) of Section III - Checking the Certificate of Origin in Circular No.16-TC/TCT are replaced by the rules of the Regulations on Origin Applicable to the CEPT Treaty as prescribed in Appendix 1 of the Regulation on the Grant of Certificates of ASEAN Origin by Vietnam - Form D, issued together with Decision No.416/TM-DB of May 13, 1996 of the Ministry of Trade.
IV. THE ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
This Circular takes effect from January 1st, 1997 and applies to all imports from the ASEAN countries with import declarations thereof made at the Customs Office from January 1st, 1997.
The points that are not amended and/or supplemented by this Circular shall be implemented as already prescribed in Circular No.16-TC/TCT of March 5, 1996 of the Ministry of Finance.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Mong Giao

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!