Thông tư 13-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung TT 16-TC/TCT ngày 5/3/96 của Bộ TC Hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP ngày 18/12/95 ban hành DM hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96 để áp dụng cho năm 97

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
I. VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Đoạn một và mục 1) của phần I) Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:
"Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm 1 của Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ là hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN và phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13/12/1996 của Chính phủ".
II. VỀ BIỂU THUẾ
1) Đoạn một của phần II) của Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:
"Các mức thuế áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu thuộc diện hưởng các thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT là những thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ".
2) Bổ sung vào phần II) Thông tư 16 TC/TCT đoạn sau:
"Việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu theo các quyết định của Bộ Tài chính đối với các nhóm, mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành sẽ được xử lý như sau:
- Trường hợp việc sửa đổi thuế suất dẫn đến mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu hơn mức thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT đối với nhóm, mặt hàng nhất định thì mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ;
- Các sửa đổi, bổ sung khác về tên và thuế suất thuế nhập khẩu khác không áp dụng đối với danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ."
III. VỀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ
Các nguyên tắc xác định việc hàng hoá được công nhận là có xuất xứ từ các nước ASEAN quy định tại điểm (i) và (ii) của mục III - Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ của Thông tư 16 TC/TCT được thay thế bằng các quy tắc của Quy chế xuất xứ dùng cho Hiệp định CEPT quy định tại Phụ lục I của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D, ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13.5.1996 của Bộ Thương mại.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1.1.1997 và áp dụng với mọi trường hợp nhập khẩu từ các nước ASEAN có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ 1.1.1997.
Những điểm không bổ sung, sửa đổi tại Thông tư này được thực hiện như đã quy định tại Thông tư số 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 của Bộ Tài chính.

thuộc tính Thông tư 13-TC/TCT

Thông tư 13-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung TT 16-TC/TCT ngày 5/3/96 của Bộ TC "Hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP ngày 18/12/95 ban hành DM hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96" để áp dụng cho năm 97
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13-TC/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành:28/03/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 13-TC/TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13 TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 3
NĂM 1997 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 16 TC/TCT NGÀY 5-3-1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ "HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/CP NGÀY 18.12.1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH DANH MỤC
HÀNG HOÁ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH
ƯU ĐàI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT)
CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 1996"
ĐỂ ÁP DỤNG CHO NĂM 1997

 

Để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN, ngày 5.3.1996 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16 TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/CP ngày 18.12.1995 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1996.

Thi hành Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1997, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 để áp dụng cho năm 1997 như sau:

 

I. VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 

Đoạn một và mục 1) của phần I) Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:

"Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm 1 của Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ là hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN và phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13/12/1996 của Chính phủ".

 

II. VỀ BIỂU THUẾ

 

1) Đoạn một của phần II) của Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:

"Các mức thuế áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu thuộc diện hưởng các thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT là những thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ".

2) Bổ sung vào phần II) Thông tư 16 TC/TCT đoạn sau:

"Việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu theo các quyết định của Bộ Tài chính đối với các nhóm, mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành sẽ được xử lý như sau:

- Trường hợp việc sửa đổi thuế suất dẫn đến mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu hơn mức thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT đối với nhóm, mặt hàng nhất định thì mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ;

- Các sửa đổi, bổ sung khác về tên và thuế suất thuế nhập khẩu khác không áp dụng đối với danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ."

 

III. VỀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

 

Các nguyên tắc xác định việc hàng hoá được công nhận là có xuất xứ từ các nước ASEAN quy định tại điểm (i) và (ii) của mục III - Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ của Thông tư 16 TC/TCT được thay thế bằng các quy tắc của Quy chế xuất xứ dùng cho Hiệp định CEPT quy định tại Phụ lục I của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D, ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13.5.1996 của Bộ Thương mại.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1.1.1997 và áp dụng với mọi trường hợp nhập khẩu từ các nước ASEAN có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ 1.1.1997.

Những điểm không bổ sung, sửa đổi tại Thông tư này được thực hiện như đã quy định tại Thông tư số 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 của Bộ Tài chính.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 13-TC/TCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi