Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư về khung giá tính thuế tài nguyên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 05/2020/TT-BTC

Thông tư 05/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2020/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:20/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 05/3/2020, thay đổi khung giá tính thuế tài nguyên của nhiều loại khoáng sản

Ngày 20/01/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Theo đó, thay đổi giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình từ 49.000 đồng/m3 xuống còn 27.000 đồng/m3 (giá tối đa vẫn giữ nguyên mức 70.000 đồng/m3).

Bên cạnh đó, theo quy định cũ, đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác) có giá tính thuế tài nguyên mức tối thiểu là 161.000 đồng/m3 và mức tối đa là 230.000 đồng/m3, nay giảm xuống còn tối thiểu 63.000 đồng/m3 và tối đa 90.000 đồng/m3.

Riêng mặt hàng cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) trước đây có mức giá tối đa tính thuế tài nguyên là 80.000 đồng/m3 nay tăng lên 200.000 đồng/m3. Mặt khác, bổ sung thêm khung giá tính thuế tài nguyên đối với khí CO2 thu hồi từ nước khoáng thiên nhiên theo mức giá tối thiểu là 2,3 triệu đồng/tấn và tối đa là 2,8 triệu đồng/tấn.

Thông tư này cũng bãi bỏ điều khoản chuyển tiếp của Thông tư 44/2017/TT-BTC, quy định đối với loại tài nguyên trong Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành không còn phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản điều chỉnh cho phù hợp, chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày Thông tư 44/2017/TT-BTC không còn được áp dụng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.

Xem chi tiết Thông tư 05/2020/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

--------

Số: 05/2020/TT-BTC

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC
ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế
tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

-----------------------

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của y ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, b sung một số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau (sau đây gọi là Thông tư số 44/2017/TT-BTC) như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC như sau:
“4. Giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên (lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu và nhỏ hơn hoặc bằng mức giá tối đa) của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại khung giá tính thuế tài nguyên, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này.”
2. Thay thế các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Bổ sung Phụ lục VII - Khung giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 44/2017/TT-BTC.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TW và các ban của Đảng;

Văn phòng Tổng bí thư;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Viện Kiểm sát NDTC;

Toà án nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Cơ quan TW của các đoàn thể;

UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;

Công báo;

Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

-  Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. B TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Xuân Hà

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục I

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: Đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên /

Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp

1

Cấp

2

Cấp

3

Cấp

4

Cấp

5

Cấp

6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

I

 

 

 

 

 

Khoáng sản kim loại

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

Sắt

 

 

 

 

 

I101

 

 

 

Sắt kim loại

Tấn

8.000.000

10.000.000

 

 

I102

 

 

 

Quặng Manhetit (có từ tính)

 

 

 

 

 

 

I10201

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30%

Tấn

250.000

350.000

 

 

 

I10202

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40%

Tấn

350.000

450.000

 

 

 

I10203

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng

40%≤Fe<50%

Tấn

450.000

700.000

 

 

 

I10204

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60%

Tấn

700.000

1.000.000

 

 

 

I10205

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng

Fe≥60%

Tấn

1.000.000

1.500.000

 

 

I103

 

 

 

Quặng Limonit (không từ tính)

 

 

 

 

 

 

I10301

 

 

Quặng limonit có hàm lượng

Fe<30%

Tấn

150.000

210.000

 

 

 

I10302

 

 

Quặng limonit có hàm lượng

30%<Fe≤40%

Tấn

210.000

280.000

 

 

 

I10303

 

 

Quặng limonit có hàm lượng

40%<Fe≤50%

Tấn

280.000

340.000

 

 

 

I10304

 

 

Quặng limonit có hàm lượng

50%<Fe≤60%

Tấn

340.000

420.000

 

 

 

I10305

 

 

Quặng limonit có hàm lượng

Fe>60%

Tấn

420.000

600.000

 

 

I104

 

 

 

Quặng sắt Deluvi

Tấn

150.000

180.000

 

I2

 

 

 

 

Mangan (Măng-gan)

 

 

 

 

 

I201

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng

Mn20%

Tấn

490.000

700.000

 

 

I202

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng

20%<Mn25%

Tấn

700.000

1.000.000

 

 

I203

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng

25%<Mn30%

Tấn

1.000.000

1.300.000

 

 

I204

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng

30%<Mn≤35%

Tấn

1.300.000

1.600.000

 

 

I205

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng

35%<Mn40%

Tấn

1.600.000

2.100.000

 

 

I206

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng Mn>40%

Tấn

2.100.000

3.000.000

 

I3

 

 

 

 

Titan

 

 

 

 

 

I301

 

 

 

Quặng titan gốc (ilmenit)

 

 

 

 

 

 

I30101

 

 

Quặng gốc titan có hàm lượng

TiO210%

Tấn

110.000

150.000

 

 

 

I30102

 

 

Quặng gốc titan có hàm lượng 10%<TiO2≤15%

Tấn

150.000

210.000

 

 

 

I30103

 

 

Quặng gốc titan có hàm lượng

15%<TiO2≤20%

Tấn

210.000

300.000

 

 

 

I30104

 

 

Quặng gốc titan có hàm lượng

TiO2>20%

Tấn

385.000

550.000

 

 

I302

 

 

 

Quặng titan sa khoáng

 

 

 

 

 

 

I30201

 

 

Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách

Tấn

1.000.000

1.300.000

 

 

 

I30202

 

 

Titan sa khoáng đã qua tuyển tách (tinh quặng Titan)

 

 

 

 

 

 

 

I3020201

 

Ilmenit

Tấn

1.950.000

2.600.000

 

 

 

 

I3020202

 

Quặng Zircon có hàm lượng

ZrO2<65%

Tấn

6.600.000

7.000.000

 

 

 

 

I3020203

 

Quặng Zircon có hàm lượng

ZrO2≥65%

Tấn

15.000.000

18.000.000

 

 

 

 

I3020204

 

Rutil

Tấn

7.700.000

11.000.000

 

 

 

 

I3020205

 

Monazite

Tấn

24.500.000

35.000.000

 

 

 

 

I3020206

 

Manhectic

Tấn

700.000

850.000

 

 

 

 

I3020207

 

Xỉ titan

Tấn

10.500.000

15.000.000

 

 

 

 

I3020208

 

Các sản phẩm còn lại

Tấn

3.000.000

4.000.000

 

I4

 

 

 

 

Vàng

 

 

 

 

 

I401

 

 

 

Quặng vàng gốc

 

 

 

 

 

 

I40101

 

 

Quặng vàng có hàm lượng

Au <2 gram/tấn

Tấn

910.000

1.300.000

 

 

 

I40102

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 2≤Au<3 gram/tấn

Tấn

1.330.000

1.900.000

 

 

 

I40103

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 3Au<4 gram/tấn

Tấn

1.900.000

2.500.000

 

 

 

I40104

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 4Au<5 gram/tấn

Tấn

2.500.000

3.200.000

 

 

 

I40105

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 5Au<6 gram/tấn

Tấn

3.200.000

3.800.000

 

 

 

I40106

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 6Au<7 gram/tấn

Tấn

3.800.000

4.500.000

 

 

 

I40107

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 7Au<8 gram/tấn

Tấn

4.500.000

5.100.000

 

 

 

I40108

 

 

Quặng vàng có hàm lượng Au≥8 gram/tấn

Tấn

5.100.000

6.200.000

 

 

I402

 

 

 

Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng

kg

750.000.000

1.000.000.000

 

 

I403

 

 

 

Tinh quặng vàng

 

 

 

 

 

 

I40301

 

 

Tinh quặng vàng có hàm lượng 82 <Au 240 gram/tấn

Tấn

154.000.000

220.000.000

 

 

 

I40302

 

 

Tinh quặng vàng có hàm lượng

Au > 240 gram/tấn

Tấn

175.000.000

250.000.000

 

I5

 

 

 

 

Đất hiếm

 

 

 

 

 

I501

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng TR2O31%

Tấn

84.000

120.000

 

 

I502

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng

1%<TR2O32%

Tấn

133.000

190.000

 

 

I503

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng 2%< TR2O33%

Tấn

190.000

270.000

 

 

I504

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng

3%<TR2O34%

Tấn

270.000

350.000

 

 

I505

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng

4%<TR2O35%

Tấn

350.000

430.000

 

 

I506

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng

5%<TR2O310%

Tấn

490.000

700.000

 

 

I507

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng

>10% TR2O3

Tấn

1.050.000

1.500.000

 

I6

 

 

 

 

Bạch kim, bạc, thiếc

 

 

 

 

 

I601

 

 

 

Bạch kim (1)

 

 

 

 

 

I602

 

 

 

Bạc

kg

16.000.000

19.200.000

 

 

I603

 

 

 

Thiếc

 

 

 

 

 

 

I60301

 

 

Quặng thiếc gốc

 

 

 

 

 

 

 

I6030101

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng

0,2%<SnO2 ≤0,4%

Tấn

896.000

1.280.000

 

 

 

 

I6030102

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%<SnO2≤0,6%

Tấn

1.280.000

1.790.000

 

 

 

 

I6030103

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng

0,6%<SnO2≤0,8%

Tấn

1.790.000

2.300.000

 

 

 

 

I6030104

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng

0,8%<SnO2 ≤1%

Tấn

2.300.000

2.810.000

 

 

 

 

I6030105

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng

SnO2>1%

Tấn

2.810.000

3.372.000

 

 

 

I60302

 

 

Tinh quặng thiếc có hàm lượng

SnO2≥ 70% (sa khoáng, quặng gốc)

Tấn

170.000.000

204.000.000

 

 

 

I60303

 

 

Thiếc kim loại

Tấn

255.000.000

320.000.000

 

I7

 

 

 

 

Wolfram, Antimoan

 

 

 

 

 

I701

 

 

 

Wolfram

 

 

 

 

 

 

I70101

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng

0,1%<WO3 ≤0,3%

Tấn

1.295.000

1.850.000

 

 

 

I70102

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng

0,3%<WO3 ≤0,5%

Tấn

1.939.000

2.770.000

 

 

 

I70103

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng

0,5%<WO3 ≤0,7%

Tấn

2.905.000

4.150.000

 

 

 

I70104

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng

0,7%<WO3 ≤1%

Tấn

4.150.000

5.070.000

 

 

 

I70105

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng WO3>1%

Tấn

5.070.000

6.084.000

 

 

I702

 

 

 

Antimoan

 

 

 

 

 

 

I70201

 

 

Antimoan kim loại

Tấn

100.000.000

120.000.000

 

 

 

I70202

 

 

Quặng Antimoan

 

 

 

 

 

 

 

I7020201

 

Quặng antimoan có hàm lượng

Sb ≤5%

Tấn

6.041.000

8.630.000

 

 

 

 

I7020202

 

Quặng antimoan có hàm lượng

5<Sb≤10%

Tấn

10.080.000

14.400.000

 

 

 

 

I7020203

 

Quặng antimoan có hàm lượng 10%<Sb≤15%

Tấn

14.400.000

20.130.000

 

 

 

 

I7020204

 

Quặng antimoan có hàm lượng 15%<Sb≤20%

Tấn

20.130.000

28.750.000

 

 

 

 

I7020205

 

Quặng antimoan có hàm lượng Sb>20%

Tấn

28.750.000

34.500.000

 

I8

 

 

 

 

Chì, kẽm

 

 

 

 

 

I801

 

 

 

Chì, kẽm kim loại

Tấn

37.000.000

45.000.000

 

 

I802

 

 

 

Tinh quặng chì, kẽm

 

 

 

 

 

 

I80201

 

 

Tinh quặng chì

 

 

 

 

 

 

 

I8020101

 

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50%

Tấn

11.550.000

16.500.000

 

 

 

 

I8020102

 

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50%

Tấn

16.500.000

23.571.000

 

 

 

I80202

 

 

Tinh quặng kẽm

 

 

 

 

 

 

 

I8020201

 

Tinh quặng kẽm có hàm lượng

Zn<50%

Tấn

4.000.000

5.000.000

 

 

 

 

I8020202

 

Tinh quặng kẽm có hàm lượng

Zn≥50%

Tấn

5.000.000

7.000.000

 

 

I803

 

 

 

Quặng chì, kẽm

 

 

 

 

 

 

I80301

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng

Pb+Zn<5%

Tấn

560.000

800.000

 

 

 

I80302

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%≤Pb+Zn<10%

Tấn

931.000

1.330.000

 

 

 

I80303

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%≤Pb+Zn<15%

Tấn

1.330.000

1.870.000

 

 

 

I80304

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng

Pb+Zn≥15%

Tấn

1.870.000

2.244.000

 

I9

 

 

 

 

Nhôm, Bouxite

 

 

 

 

 

I901

 

 

 

Quặng bouxite trầm tích

Tấn

52.500

75.000

 

 

I902

 

 

 

Quặng bouxite laterit

Tấn

260.000

390.000

 

I10

 

 

 

 

Đồng

 

 

 

 

 

I1001

 

 

 

Quặng đồng

 

 

 

 

 

 

I100101

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

Cu <0,5%

Tấn

483.000

690.000

 

 

 

I100102

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

0,5%Cu <1%

Tấn

959.000

1.370.000

 

 

 

I100103

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

1%Cu<2%

Tấn

1.603.000

2.290.000

 

 

 

I100104

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

2%Cu<3%

Tấn

2.290.000

3.210.000

 

 

 

I100105

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

3%Cu<4%

Tấn

3.210.000

4.120.000

 

 

 

I100106

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

4%Cu<5%

Tấn

4.120.000

5.500.000

 

 

 

I100107

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

Cu≥5%

Tấn

5.500.000

6.600.000

 

 

I1002

 

 

 

Tinh quặng đồng có hàm lượng

Cu<20%

Tấn

16.500.000

19.800.000

 

 

I1003

 

 

 

Tinh quặng đồng có hàm lượng Cu ≥20% (trừ sản phẩm công nghiệp)

Tấn

19.800.000

25.000.000

 

I11

 

 

 

 

Niken (Quặng Niken)

 

 

 

 

 

I1101

 

 

 

Quặng niken có hàm lượng

Ni<0,5%

Tấn

268.000

671.000

 

 

I1102

 

 

 

Quặng niken có hàm lượng 0,5 Ni <0,75%

Tấn

671.000

1.006.000

 

 

I1103

 

 

 

Quặng niken có hàm lượng

0,75% ≤ Ni <1%

Tấn

1.006.000

1.341.000

 

 

I1104

 

 

 

Quặng niken có hàm lượng

1 ≤Ni <1,25%

Tấn

1.341.000

1.677.000

 

 

I1105

 

 

 

Quặng niken có hàm lượng

1,25 Ni <1,5%

Tấn

1.677.000

2.012.000

 

 

I1106

 

 

 

Quặng niken có hàm lượng

1,5 Ni <1,75%

Tấn

2.012.000

2.347.000

 

 

I1107

 

 

 

Quặng niken có hàm lượng

1,75 Ni <2%

Tấn

2.347.000

2.683.000

 

I12

 

 

 

 

Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipđen), thủy ngân, ma-nhê (magic), va-na-đi (vanadi)

 

 

 

 

 

I1201

 

 

 

Molipden

Tấn

2.800.000

3.500.000

 

 

I1202

 

 

 

Cô-ban (coban), thủy ngân, ma- nhê (magie), va-na-đi (vanadi) (1)

 

 

 

 

I13

 

 

 

 

Khoáng sản kim loại khác

 

 

 

 

 

I1301

 

 

 

Tinh quặng Bismuth hàm lượng

10%Bi<20%

Tấn

11.400.000

13.700.000

 

 

I1302

 

 

 

Quặng Crôm hàm lượng Cr≥40%

Tấn

3.000.000

3.600.000

 

Ghi chú: (1): Chưa phát sinh

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục II

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN
ĐỚI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: Đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp

1

Cấp

2

Cấp

3

Cấp

4

Cấp

5

Cấp

6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

II

 

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

 

II1

 

 

 

 

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

27.000

70.000

 

II2

 

 

 

 

Đá, sỏi

 

 

 

 

 

II201

 

 

 

Sỏi

 

 

 

 

 

 

II20101

 

 

Sạn trắng

m3

400.000

480.000

 

 

 

II20102

 

 

Các loại cuội, sỏi, sạn khác

 

100.000

240.000

 

 

II202

 

 

 

Đá

 

 

 

 

 

 

II20201

 

 

Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

 

 

 

 

 

 

 

II2020101

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2

m3

700.000

1.000.000

 

 

 

 

II2020102

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2

m3

1.400.000

2.000.000

 

 

 

 

II2020103

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6 m2

m3

4.200.000

6.000.000

 

 

 

 

II2020104

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 01 m2

m3

6.000.000

8.000.000

 

 

 

 

II2020105

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên

m3

8.000.000

10.000.000

 

 

 

II20202

 

 

Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

 

 

 

 

 

 

 

II2020201

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

m3

700.000

1.000.000

 

 

 

 

II2020202

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3

m3

1.400.000

2.000.000

 

 

 

 

II2020203

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3

m3

2.100.000

3.000.000

 

 

 

 

II2020204

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

m3

3.000.000

4.000.000

 

 

 

II20203

 

 

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

 

 

 

 

II2020301

 

Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

m3

70.000

100.000

 

 

 

 

II2020302

 

Đá hộc

m3

77.000

150.000

 

 

 

 

II2020303

 

Đá cấp phối

m3

80.000

200.000

 

 

 

 

II2020304

 

Đá dăm các loại

m3

90.000

240.000

 

 

 

 

II2020305

 

Đá lô ca

m3

140.000

200.000

 

 

 

 

II2020306

 

Đá chẻ

 

280.000

400.000

 

 

 

 

II2020307

 

Đá bụi, mạt đá

 

60.000

100.000

 

 

 

II20204

 

 

Đá bazan dạng cục, cột (trụ)

m3

1.000.000

2.000.000

 

II3

 

 

 

 

Đá nung vôi và sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

II301

 

 

 

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

63.000