Thông tư 01/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 01/1999/TT-BTM
NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VỀ GIẤY CHỨNG
NHẬN XUẤT XỨ ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐàI

 

Thi hành Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 04/1998/QH ngày 20/05/1998;

Trong thời gian chờ Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan điều chỉnh Thông tư liên bộ số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu;

Sau khi thống nhất với Tổng cục Hải quan;

Bộ Thương mại hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

 

I. NHƯNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Kết từ ngày 01/01/1999 tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu hàng hoá (dưới đây gọi tắt là người nhập khẩu), nếu có nhu cầu hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi, phải có Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin) do tổ chức có thẩm quyền cấp, xác nhận hàng hoá có xuất xứ từ nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

2. Nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam là nước đã được nêu trong Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 7280/1998/TM-PC ngày 31/12/1998 của Bộ Thương mại và những trường hợp được bổ sung sau này (nếu có) theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

3. Giấy chứng nhận xuất xứ xác nhận hàng hoá có xuất xứ từ nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam được chấp nhận trong các trường hợp như quy định tại Thông tư liên bộ Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu.

 

II. VIỆC XUẤT TRÌNH GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ:

 

Giấy chứng nhận xuất xứ được xuất trình cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Thông tư liên bộ Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu.

Riêng đối với những lô hàng về đến cửa khẩu Việt Nam trước ngày 01/03/1999, nếu có nhu cầu tính thuế nhập khẩu theo thuế suất ưu đãi nhưng chưa chuẩn bị kịp Giấy chứng nhận xuất xứ thì người nhập khẩu được nợ Giấy chứng nhận xuất xứ trong khoảng thời gian tối đa là 60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan. Cơ quan hải quan sẽ tạm thời tính thuế nhập khẩu theo thuế suất thông thường để người nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Trong thời hạn 60 ngày, nếu người nhập khẩu xuất trình được Giấy chứng nhận xuất xứ hợp lệ thì cơ quan Hải quan sẽ tính lại thuế nhập khẩu theo thuế suất ưu đãi và hoàn trả lại phần thuế chênh lệch cho người nhập khẩu. Các loại thuế và phí khác, nếu được thu dựa vào thuế nhập khẩu (như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt...) cũng sẽ được cơ quan hải quan tính lại theo mức thuế nhập khẩu ưu đãi và hoàn trả lại phần chênh lệch cho người nhập khẩu.

Từ ngày 01/03/1999 việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ và các trường hợp được nộp chậm Giấy chứng nhận xuất xứ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên bộ Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ, người nhập khẩu có thể liên hệ với các Vụ Chính sách Thị trường Ngoài nước của Bộ Thương mại để được hướng dẫn thêm. Cụ thể

* Nếu hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Đông Á, Đông Nam Á và châu Đại dương, liên hệ Vụ Châu Á - Thái Bình Dương tại số máy (04) 824.68.05 và (04) 825.49.15.

* Nếu hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Tây Á, Nam Á và Châu Phi, liên hệ vụ Châu Phi và Tây Nam Á tại số máy (04) 826.25.20 và (04) 824.68.04.

* Nếu hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Châu Âu và Châu Mỹ, liên hệ Vụ Âu-Mỹ tại số máy (04) 826.25.22 và (04) 826.25.27.

2. Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các đoàn thể phổ biến nội dung Thông tư này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết và thực hiện, đồng thời phản ánh những vẫn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này để Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan kịp thời điều chỉnh phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 01/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 01/1999/TT-BTM Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 05/01/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 01/1999/TT-BTM
Hanoi, January 05, 1999

 
CIRCULAR
PROVIDING GUIDANCE ON THE CERTIFICATES OF ORIGIN FOR THE PREFERENTIAL IMPORT TAX ENJOYMENT
In furtherance of the Governments Decree No. 94/1998/ND-CP of November 17, 1998 detailing the implementation of Law No.04/1998/QH of May 20, 1998 amending and supplementing a number of Articles of the Law on Export Tax and Import Tax;
Pending the readjustment of Joint Circular No.280/TCHQ-GSQL of November 29, 1995 stipulating the certificates of export and import goods, origins by the Ministry of Trade and the General Department of Customs;
After consulting the General Department of Customs;
The Ministry of Trade provides the following guidance on the certificates of origin for preferential import tax enjoyment:
I. GENERAL PROVISIONS:
1. As from January 1st, 1999, organizations or individuals that import goods (hereafter referred to as importers) and wish to enjoy preferential import tax, shall have to obtain certificates of origin issued by the competent organizations certifying that the import goods originate from the countries that have reached agreement on the most favored nation treatment in the trade relations with Vietnam.
2. Countries having reached agreement on the most favored nation treatment in their trade relations with Vietnam are those defined in the Appendix issued together with Official Dispatch No.7280/1998/TM-PC of December 31, 1998 of the Ministry of Trade and those added later (if any) by the Minister of Trades decisions.
3. The certificates of origin certifying that the goods originate from the countries having reached agreement on the most favored nation treatment in their trade relations with Vietnam shall be accepted in cases defined in Joint Circular No.280/TCHQ-GSQL of November 29, 1995 of the Ministry of Trade and the General Department of Customs stipulating the certificates of origin of export and import goods.
II. THE SHOWING OF CERTIFICATES OF ORIGIN:
The certificates of origin shall be produced to the customs authorities as prescribed in Joint Circular No.280/TCHQ-GSQL of November 29, 1995 of the Ministry of Trade and the General Department of Customs stipulating the certificates of origin of export and import goods.
Particularly for lots of goods which arrive at Vietnam’s border-gates before March 1st, 1999, if the importers of such goods wish to pay import tax at the preferential rates but have not yet obtained certificates of origin, they shall be entitled to delay producing such certificates of origin for a time limit of 60 days after the customs procedures are completed. The customs authorities shall temporarily calculate import tax at the ordinary rates for the importers to fulfill their tax obligations. Within such time limit of 60 days, if the importers can produce the valid certificates of origin, the customs authorities shall re-calculate import tax at the preferential tax rates and reimburse the tax difference to the importers. Other taxes and fees, if being collected on the basis of import tax (such as value-added tax, special consumption tax,...), shall also be calculated by the customs authorities at the preferential import tax rates and the difference shall also be refunded to the importers.
As from March 1st, 1999, the showing of certificates of origin and the cases entitled to delay the showing of certificates of origin shall comply with the provisions of Joint Circular No.280/TCHQ-GSQL of November 29, 1995 of the Ministry of Trade and the General Department of Customs.
III. IMPLEMENTATION PROVISIONS:
1. In the course of implementation, if they encounter problems regarding the certificates of origin, the importers may contact the Departments for Overseas Market Policies of the Ministry of Trade to get further guidance. More concretely:
- If the import goods originate from the East Asian, Southeast Asian and Oceanic markets, the importers may contact the Department for Asia-Pacific at telephone numbers: (04) 824.68.05 and (04) 825.49.15;
- If the import goods originate from the West Asian, South Asian and African markets, the importers may contact the Department for Africa and Southwest Asia at telephone numbers: (04) 826.25.20 and (04) 824.68.04;
- If the import goods originate from the European and American markets, the importers may contact the Department for Europe and America at telephone numbers: (04) 826.25.22 and (04) 826.25.27.
2. The Ministry of Trade requests the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities and the central bodies of the mass organizations to disseminate the content of this Circular among enterprises under their respective management for implementation, and at the same time report problems arising in the course of implementation of this Circular to the Ministry of Trade and the General Department of Customs for timely and appropriate readjustment.
This Circular takes effect after its signing.
 

 
THE MINISTRY OF TRADE
Mai Van Dau

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!