Quyết định 926/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao cho Vụ Kinh tế Xây dựng làm Chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 926/QĐ-BXD

Quyết định 926/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao cho Vụ Kinh tế Xây dựng làm Chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:926/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành:16/09/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

----------------

Số:  926/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 16  tháng 9 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao cho Vụ Kinh tế Xây dựng làm Chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 1400/TTg-QHQT ngày 14/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ  Kinh tế Xây dựng,

 

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

 

Điều 1.Giao cho Vụ Kinh tế Xây dựng làm Chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Điều 2.Chủ dự án có chức năng giúp Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý, điều hành, thực hiện dự án theo nội dung Văn kiện dự án được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam về quản lý dự án ODA và các quy định của nhà tài trợ.

Điều 3.Chủ dự án có các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng và nhà tài trợ chuẩn bị Văn kiện dự án, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

2. Sau khi Văn kiện dự án được phê duyệt, Chủ dự án chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập Ban quản lý dự án, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án và các quy định khác về tổ chức quản lý điều hành dự án.

3. Chỉ đạo Ban quản lý dự án lập kế hoạch tổng thể thực hiện dự án, chi tiết hoá kế hoạch thực hiện và kế hoạch giải ngân hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

4. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện dự án theo nội dung, tiến độ được duyệt; báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt quá thẩm quyền của Chủ dự án, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo kết thúc dự án và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao hoặc uỷ quyền.

Điều 4.Chủ dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quản lý, điều hành thực hiện dự án theo quy định, cũng như kết quả thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

Điều 5.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ : Kế hoạch - Tài chính, Kinh tế Xây dựng, Hợp tác Quốc tế, Tổ chức cán bộ, Quản lý hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 5;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- NHNN Việt Nam;

- Ngân hàng Thế giới (WB);

- Lưu : VP, Vụ KTXD(Th12).

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quân

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi