Quyết định 588/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------------

Số: 588/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 22  tháng3 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân

 áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên

 sản xuất thủy điện năm 2010

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh thuế tài nguyên và Pháp Lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp Lệnh thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện­­;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục quản lý giá,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 đối với các cơ sở sản xuất thủy điện như sau:

- Tháng 1 và tháng 2 năm 2010: áp dụng mức giá 970đ/Kwh.

- Từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2010: áp dụng mức giá 1058đ/Kwh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục quản lý giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tổng công ty Sông Đà;

- Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex);

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT; TCT (VT, DNL).Minh

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 588/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 588/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/03/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Công nghiệp , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
No. 588/QD-BTC
Hanoi, March 22, 2010
 
DECISION
ANNOUNCING AVERAGE COMMODITY ELECTRICITY-SELLING PRICES TO BE APPLIED AS THE PRICE FOR CALCULATING ROYALTIES ON NATURAL WATER USED FOR HYDROPOWER GENERATION IN 2010
 
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No. 05/ 2009/ND-CP of January 19, 2009, detailing the Ordinance on Royalties and the Ordinance Amending and Supplementing Article 6 of the Ordinance on Royalties;
Pursuant to the Finance Ministry's Circular No. 45/2009/TT-BTC of March 11, 2009, guiding value-added tax, royalties and enterprise income tea for hydropower generation establishments;
Pursuant to the Industry and Trade Ministry's Circular No. 08/2010/TT-BCT of February 24,
2010, providing for electricity-selling prices in 2010 and implementation guidance;
At the proposal of the General Director of Taxation and the Director of the Price Management Department,
 DECIDES:
 Article 1. To announce average commodity electricity-selling prices to be applied a* the price for calculating royalties on natural water used for hydropower generation in; 2010 to hydropower generation establishments as follows:

 Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!