Quyết định 528/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin trực thuộc cục công nghệ thông tin, tổng cục thuế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 528/QĐ-TCT

Quyết định 528/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin trực thuộc cục công nghệ thông tin, tổng cục thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:528/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:22/04/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 528/QĐ-TCT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 528/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin trực thuộc cục công nghệ thông tin, tổng cục thuế

_________________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế; Quyết định số 3068/QĐ-BTC ngày 23/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 98/QĐ-BTC ngày 14/01/2010;

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-BTC ngày 07/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ Công nghệ thông tin trực thuộc Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 17/QĐ-CNTT ngày 19/9/2008 của Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin về Quy chế hoạt động và quản lý tài chính của Trung tâm cung ứng phần mềm ứng dụng và Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ trực thuộc Cục Ứng dụng CNTT. Cục trưởng Cục CNTT, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như Điều 2;
 - Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 - Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
 - Lưu: VT, TCCB, Cục CNTT (2 bản).Huệ

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc Cục CNTT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 528 /QĐ-TCT ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Dịch vụ CNTT (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Công nghệ Thông tin – Tổng cục Thuế, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện cung cấp các dịch vụ CNTT phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và nhiệm vụ quản lý thuế theo quy định của pháp luật, của Bộ Tài chính, ngành Thuế.

Điều 2. Trung tâm Dịch vụ CNTT có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch: Trung tâm Dịch vụ CNTT - Cục CNTT - Tổng cục Thuế.

Tên viết tắt: Trung tâm DV CNTT Thuế.

Tên tiếng Anh: TITS (Tax IT Service Center)

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và kế hoạch chung của Cục CNTT theo quy định;

2. Cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Thuế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và nhiệm vụ quản lý thuế theo quy định của pháp luật, của Bộ Tài chính, ngành thuế.

2.1. Cung cấp dịch vụ xây dựng, nâng cấp và triển khai phần mềm ứng dụng; Tích hợp hệ thống công nghệ thông tin;

2.2. Xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống trao đổi thông tin với các đơn vị ngoài ngành thuế;

2.3. Cung cấp dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin phù hợp với nhiệm vụ quản lý thuế;

2.4. Cung cấp dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin phù hợp với nhiệm vụ quản lý thuế;

2.5. Cung cấp các dịch vụ về mạng: Thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu,…

2.6. Cung cấp trang thiết bị CNTT, phần mềm hệ thống và dịch vụ lắp đặt, cài đặt; Dịch vụ giám sát, kiểm tra, chuẩn hoá, vận hành hệ thống thông tin; Dịch vụ bảo trì, sửa chữa trang thiết bị tin học;

2.7. Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực Thuế (T-VAN). Tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế điện tử;

2.8. Tiếp nhận, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ người sử dụng khai thác hệ thống ứng dụng CNTT của ngành thuế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thuế;

2.9. Cung cấp các dịch vụ CNTT khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và nhiệm vụ quản lý thuế theo quy định.

3. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo quy định;

4. Phối hợp, liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để thực hiện cung cấp các dịch vụ CNTT phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và nhiệm vụ quản lý thuế;

5. Tổ chức điều hành, phân công công chức, nhân viên trong Trung tâm xử lý công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm;

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật, của Tổng cục Thuế và hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin;

7. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính;

8. Quản lý, sử dụng con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật;

9. Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý, quản lý, lưu trữ tài liệu, văn bản của Trung tâm theo quy định của Tổng cục Thuế, Cục Công nghệ thông tin;

10. Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo công chức thuế thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của ngành;

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục CNTT giao.

III. TỔ CHỨC – BIÊN CHẾ

Điều 4. Trung tâm được tổ chức theo các Nhóm công tác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Nhiệm vụ của các nhóm công tác do Giám đốc Trung tâm phân công để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Biên chế

Biên chế của Trung tâm được bố trí trong tổng số biên chế sự nghiệp của Cục CNTT do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định.

Trung tâm được chủ động thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với hợp đồng thuê, khoán công việc, hợp đồng thuê tư vấn và hình thức hợp tác khác trong phần kinh phí tự chủ của đơn vị theo quy định.

Điều 6. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm có 01 Giám đốc và một số Phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc của Trung tâm Dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

IV. TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 7. Trung tâm Dịch vụ CNTT được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bộ Tài chính.

Điều 8. Trung tâm Dịch vụ CNTT có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán, thống kê, báo cáo và công khai tài chính theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Cục trưởng Cục CNTT có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Cục trưởng Cục CNTT, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ CNTT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ CNTT có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm báo cáo Cục trưởng Cục CNTT theo quy định.

Điều 11. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ nếu có vướng mắc, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Cục trưởng Cục CNTT để xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Tổng cục Thuế chỉ đạo. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Vụ trưởng Vụ TCCB, Cục trưởng Cục CNTT trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

×
×
×
Vui lòng đợi