Quyết định 21/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với cách mạng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 21/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 21/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với cách mạng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2007/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:20/08/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số: 21/2007/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà

và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với cách mạng

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Công văn số 9931/BTC-HCSN ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 129/2002/QĐ-BLĐTBXH;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục trưởng Cục Thương binh - Liệt sĩ và Người có công,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với cách mạng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 29/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 01 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế chi và quản lý một số khoản chi đặc thù đối với người có công với cách mạng.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Thương binh - Liệt sĩ và Người có công. Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;

- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ LĐTBXH;

- Lưu VT, KHTC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Lĩnh


QUY CHẾ

Sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà

và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với cách mạng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Chương 1:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Việc tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng thể hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những người đã hy sinh, cống hiến trong các thời kỳ cách mạng của đất nước.

Điều 2.Việc sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Quy chế này.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.Chi đón tiếp, tặng quà

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đón tiếp các thành viên của Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng do Ủy ban nhân dân hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố tổ chức thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mức chi 225.000 đồng/người, trong đó:

- Quà tặng cá nhân: 200.000 đồng/người;

- Ảnh lưu niệm cỡ 18cm x 25cm (kể cả các cán bộ đi phục vụ đoàn): 15.000 đồng/người;

- Nước uống, hoa quả tại hội trường: 10.000 đồng/người.

Điều 4.Chi hỗ trợ tiền ăn, tàu xe

1. Đối tượng là người có công với cách mạng ở các tỉnh, thành phố đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết hoặc khiếu nại về chính sách theo Giấy mời của Bộ hoặc Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của các Bộ, ngành khác, nếu gặp khó khăn được xem xét, hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe về nơi cư trú.

2. Điều kiện xét hỗ trợ

Đối tượng phải có giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ liên quan đến nội dung làm việc với các đơn vị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Mức hỗ trợ

- Tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá hai ngày làm việc tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và số ngày đi đường từ Bộ về nơi cư trú.

- Tiền tàu xe phương tiện thông thường theo giá vé của Nhà nước quy định hiện hành.

4. Thẩm quyền giải quyết

- Cục trưởng Cục Thương binh - Liệt sĩ và Người có công quyết định chi hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe đối với các đối tượng từ Hà Nội về các địa phương.

- Chánh Văn phòng Bộ quyết định chi hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe đối với các đối tượng từ Thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương.

Điều 5.Chi thăm hỏi, tặng quà

1. Thăm hỏi, tặng quà

a) Hàng năm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Liên Bộ hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thăm hỏi, tặng quà các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; thăm gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu vào các ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Nguyên đán.

- Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

- Các ngày lễ khác (thực hiện theo Quyết định của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

b) Quà tặng cho đội quy tập mộ liệt sĩ từ nước bạn khi có đại diện của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham dự buổi lễ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ.

2. Mức chi thăm hỏi, tặng quà

a) Quà tặng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

- Tặng tập thể: 4.500.000 đồng/đơn vị, gồm: tiền mặt 4.000.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 500.000 đồng.

- Tặng cá nhân, gia đình: 450.000 đồng/người hoặc gia đình, gồm: tiền mặt 400.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 50.000 đồng.

b) Quà tặng của Lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương:

- Tặng tập thể: 2.200.000 đồng/đơn vị, gồm: tiền mặt 2.000.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 200.000 đồng.

- Tặng cá nhân, gia đình: 250.000 đồng/người hoặc gia đình, gồm: tiền mặt 200.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 50.000 đồng.

Điều 6.Tổ chức thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quy chế này do Ngân sách Trung ương đảm bảo, bố trí trong chi sự nghiệp đảm bảo xã hội thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm.

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thông báo và kiểm tra việc thực hiện nguồn kinh phí này.

- Cục trưởng Cục Thương binh - Liệt sỹ và Người có công. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định của Quy chế này và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi