Quyết định 183/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 183/2000/QĐ/BTC
NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU VÀ CHỨNG NHẬN
XUẤT XỨ MẪU A SẢN PHẨM GIẦY DÉP

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Công văn số 707/CP-QHQT ngày 12/7/1999 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán tiếp cận thị trường với EU;

Sau khi có ý kiến của Bộ Thương mại (Công văn số 4575 TM/TCKT ngày 13/10/2000) và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) và giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU như sau:

1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C): 10.000 đồng/giấy.

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A(C/O form A): 40.000 đồng/giấy.

3. Cấp lại giấy chứng nhận: 10.000 đồng/lần/giấy.

 

Điều 2: Đối tượng nộp lệ phí theo mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này là tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, kinh doanh mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí theo quy định tại Quyết định này được trích 10% (mười phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc tổ chức thu lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính; Số còn lại (90%) phải nộp vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ các quy định về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU trái với Quyết định này.

 

Điều 5: Các tổ chức thuộc đối tượng phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU, các đơn vị thu lệ phí thuộc Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

thuộc tính Quyết định 183/2000/QĐ-BTC

Quyết định 183/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:183/2000/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành:14/11/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 183/2000/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 183/2000/QD-BTC
Hanoi, November 14, 2000
 
DECISION
ISSUING THE FEE LEVELS FOR GRANTING OF EXPORT CERTIFICATES AND FORM A -CERTIFICATES OF ORIGIN TO FOOTWEAR PRODUCTS
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and the ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
Pursuant to the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
Pursuant to the Government’s Official Dispatch No. 707/CP-QHQT of July 12, 1999 ratifying the results of negotiations on approaching the EU market;
After consulting the Ministry of Trade (Official Dispatch No. 4575 TM/TCKT of October 13, 2000) and at the proposal of General Director of Tax,
DECIDES:
Article 1.- To issue the fee levels for granting of export certificates (E/C) and form A certificates of origin (C/O) to footwear products to be exported to the EU market as follows:
1. Fee for granting an export certificate (E/C): VND 10,000/certificate
2. Fee for granting a form A-certificate of origin (C/O): VND 40,000/certificate
3. Fee for re-granting a certificate: VND 10,000/granting/certificate
Article 2.- Payers of fees at the rates prescribed in Article 1 of this Decision shall be organizations and individuals that produce, process and/or trade in the footwear items to be exported to the EU market when they are granted export certificates and form A- certificates of origin to footwear products by the competent State agencies under the provisions of law.
Article 3.- The State agencies competent to grant export certificates and form A certificates of origin to footwear products to be exported to the EU market, which are tasked to organize the fee collection as prescribed in this Decision, shall be allowed to deduct 10% of the total collected fee amount before remitting it into the State budget in order to cover expenses for organization of the fee collection according to the regulations of the Finance Ministry; the remainder (90%) must be remitted into the State budget under the guidance in the Finance Ministry’s Circular No. 54/1999/TT-BTC of May 10, 1999, guiding the implementation of the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget.
Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing. All provisions on the collection, remittance and management of fees for granting of export certificates and form A-certificates of origin to footwear products to be exported to the EU market, which are contrary to this Decision, shall be annulled.
Article 5.- Organizations liable to pay fees for granting of export certificates and form A-certificates of origin to footwear products to be exported to the EU market, the fee-collecting agencies under the Trade Ministry and the concerned agencies shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 183/2000/QD-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách

Vui lòng đợi