Quyết định 155/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 155/2008/QĐ-TTg NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2008  
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH NỘI HẠT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 ngày 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh G;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt với những nội dung cơ bản sau:
I. GIAI ĐOẠN 2009 - 2010:
1. Gói cước cơ bản :
a) Phạm vi áp dụng: dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao (không phân biệt công nghệ và phương thức thanh toán) của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt.
b) Thời gian thực hiện: từ 01 tháng 01 năm 2009.
c) Vùng cước nội hạt: địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Mức cước nội hạt:
Cước thuê bao tháng: 20.000 VNĐ/tháng hoặc 635 VNĐ/ngày.
Cước liên lạc: 200 VNĐ/phút.
Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
đ) Phương thức tính cước: 01 phút + 01 phút.
e) Hình thức quản lý: Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt.
2. Các gói cước khác:
a) Phạm vi áp dụng: dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại các điểm giao dịch công cộng; dịch vụ điện thoại cố định nội hạt đối với các khách hàng lớn, các doanh nghiệp, đại lý bán lại dịch vụ và các dịch vụ điện thoại cố định nội hạt khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Thời gian thực hiện: từ 01 tháng 01 năm 2009.
c) Vùng cước nội hạt: địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Mức cước nội hạt: do các doanh nghiệp tự quy định nhưng không khác biệt quá 50% so với gói cước cơ bản.
đ) Phương thức tính cước: doanh nghiệp tự quy định.
e) Hình thức quản lý: các doanh nghiệp đăng ký giá cước với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
II. GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2010:
1. Gói cước cơ bản :
a) Phạm vi áp dụng: dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao (không phân biệt công nghệ và phương thức thanh toán) của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt.
b) Thời gian thực hiện: từ 01 tháng 01 năm 2011.
c) Vùng cước nội hạt: địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Mức cước nội hạt: doanh nghiệp tự quy định trên cơ sở khung giá hoặc chỉ số giá trần CPI (Cap Price Index) do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
đ) Phương thức tính cước: do doanh nghiệp tự quy định.
e) Hình thức quản lý: các doanh nghiệp đăng ký giá cước với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
2. Các gói cước khác:                         
a) Phạm vi áp dụng: dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại các điểm giao dịch công cộng; dịch vụ điện thoại cố định nội hạt đối với các khách hàng lớn, các doanh nghiệp, đại lý bán lại dịch vụ và các dịch vụ điện thoại cố định nội hạt khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Thời gian thực hiện: từ 01 tháng 01 năm 2011.
c) Vùng cước nội hạt: địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Mức cước nội hạt: do các doanh nghiệp tự quy định nhưng không khác biệt quá 50% so với gói cước cơ bản.
đ) Phương thức tính cước: doanh nghiệp tự quy định.
e) Hình thức quản lý: các doanh nghiệp thực hiện thông báo giá cước với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
Điều 2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định này; xây dựng tiêu chí xác định cụ thể các loại hình dịch vụ điện thoại cố định nội hạt trong phần phạm vi áp dụng; xây dựng, ban hành và hướng dẫn việc quản lý giá cước theo khung giá hoặc chỉ số giá trần (CPI).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 809/2000/QĐ-TCBĐ ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước thuê bao điện thoại cố định và cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao và các quy định khác trái với Quyết định này.
Điều 4. Các Bộ trư­ởng, Thủ trư­ởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trư­ởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định nội hạt và Thủ trư­ởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 155/2008/QĐ-TTg

Quyết định 155/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 155/2008/QĐ-TTg Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/12/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Điều chỉnh cước điện thoại - Ngày 01/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt. Theo đó từ 01/01/2009, sẽ áp dụng gói cước cơ bản đối với dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao (không phân biệt công nghệ và phương thức thanh toán) của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt… Cụ thể, điện thoại cố định nội hạt sẽ có cước thuê bao tháng là 20.000 đồng/tháng hoặc 635 đồng/ngày, cước liên lạc là 200 đồng/phút. Đối với dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại các điểm giao dịch công cộng; dịch vụ điện thoại cố định nội hạt đối với các khách hàng lớn, tại các doanh nghiệp, đại lý bán lại dịch vụ và các dịch vụ điện thoại cố định nội hạt khác mức cước nội hạt sẽ do các doanh nghiệp tự quy định nhưng không khác biệt quá 50% so với gói cước cơ bản… Giai đoạn sau năm 2010, dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao (không phân biệt công nghệ và phương thức thanh toán) của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt sẽ do doanh nghiệp tự quy định mức cước, phương thức tính cước nội hạt trên cơ sở khung giá hoặc chỉ số giá trần CPI (Cap Price Index) do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Các gói cước khác như: dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại các điểm giao dịch công cộng, dịch vụ điện thoại cố định nội hạt đối với các khách hàng lớn, các doanh nghiệp, đại lý bán lại dịch vụ và các dịch vụ điện thoại cố định nội hạt khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông thì doanh nghiệp tự quy định mức cước nội hạt nhưng không khác biệt quá 50% so với gói cước cơ bản và thời gian thực hiện bắt đầu từ 01/01/2011… Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 155/2008/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom - Happiness
--------------

No. 155/2008/QD-TTg

Hanoi, December 1, 2008

 

 

APPROVING THE PLAN ON ADJUSTMENT OF LOCAL FIXED TELEPHONE SERVICE CHARGES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the May 25, 2002 Ordinance on Post and Telecommunications;

Pursuant to the April 26. 2002 Ordinance on Prices;

Pursuant to the Government’s Decree No. 170/2003/ND-CP of December 25,2003, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance, on Prices; and Decree No. 75/2008/ND-CP of June 9, 2008, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 170/2003/ND-CP of December 25, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Prices;

At the proposal of the Minister of Information and Communication,

DECIDES:

Article 1. To approve the plan on adjustment of local fixed telephone service charges with the following principal contents:

I. DURING 2009-2010:

1. Basic charge package:

a/ Scope of application: Local fixed telephone services provided at subscriber homes (irrespective of applied technologies and payment modes) by all enterprises providing local fixed telecommunications services.

b/ Time of application: from January 1, 2009.

c/ Local charge areas: within administrative boundaries of provinces and centrally run cities.

d/ Local charge rates:

Monthly subscriber charge rate: VND 20,000/month or VND 635/day.

Communication charge: VND 200/minute.

The above charge rates are exclusive of value-added tax.

dd/ Charge calculation method: 1 minute + 1 minute.

e/ Management method: The Information and Communication Ministry shall issue a decision on the basic charge package for local fixed telephone services.

2. Other charge packages:

a/ Scope of application: Local fixed telephone services provided at public service places or to major customers, enterprises and service resale agents, and other local fixed telephone services specified by the Information and Communication Ministry.

b/ Time of application: from January 1, 2009.

c/ Local charge areas: within administrative boundaries of provinces and centrally run cities.

d/ Local charge rates will be set by service enterprises themselves but must not be 50% higher or lower than the basic charge package.

dd/ The charge calculation method will be specified by service enterprises themselves.

e/ Management method: Service enterprises shall register charge rates with the Information and Communication Ministry under regulations.

II. AFTER 2010:

1. Basic charge package:

a/ Scope of application: Local fixed telephone services provided at subscriber homes (irrespective of applied technologies and payment modes) by all enterprises providing local fixed telecommunications services.

b/ Time of application: from January 1, 2011.

c/ Local charge areas: within administrative boundaries of provinces and centrally run cities.

d/ Local charge rates will be set by service enterprises themselves based on the charge rate bracket or the cap price index (CPI) set by the Information and Communication Ministry.

dd/ The charge calculation method will be specified by service enterprises themselves.

e/ Management method: Service enterprises shall register charge rates with the Information and Communication Ministry under regulations.

2. Other charge packages:

a/ Scope of application: Local fixed telephone services provided at public service places or to major customers, enterprises and service resale agents, and other local fixed telephone services specified by the Information and Communication Ministry.

b/ Time of application: from January 1, 2011.

c/ Local charge areas: within administrative boundaries of provinces and central ly run cities.

d/ Local charge rates will be set by service enterprises themselves but must not be 50% higher or lower than the basic charge package.

dd/ The charge calculation method will be specified by service enterprises themselves.

e/ Management method: Service enterprises shall notify charge rates to the Information and Communication Ministry under regulations.

Article 2. The Information and Communication Ministry shall direct and guide the implementation of this Decision: elaborate criteria for specifying types of local fixed telephone services mentioned in the section Scope of application; formulate, promulgate, and guide the management of, charge rates according to the charge rate bracket or cap price index.

Article 3. This Decision takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO”. To annul the General Department of Post’s Decision No.809/2000/QD-TCBD of September 15, 2000, setting fixed telephone subscriber charges and charges for local telephone communication at subscriber homes, and other regulations contrary to this Decision.

Article 4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, presidents of People’s Committees of provinces and centrally run cities, chairmen of Boards of Directors, directors general or directors of enterprises providing local fixed telephone services and heads of concerned agencies shall implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

 

DECISION

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 155/2008/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi