Quyết định 02-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và miễn thuế của một số nhóm, mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02 TC/QĐ/TCT NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 1997
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN VÀ THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM, MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Điều 8, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991;

Căn cứ khung thuế suất thuế nhập khẩu ban hành tại Nghị quyết số 537a/NQ-HĐNN8 ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31 NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993, Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7/9/1995, Nghị quyết số 293 NQ/UBTVQH9 ngày 8/11/1995 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 9;

Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Công văn số 3998/KTN ngày 19/8/1996 của Văn phòng Chính phủ;

Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số nhóm mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ và các Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo các Quyết định số 1233 TC/QĐ/TCT ngày 9/12/1995; Quyết định số 443/TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996 và Quyết định số 861A TC/QĐ/TCT ngày 15/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành tên và thuế suất thuế nhập khẩu mới ghi tại Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Điều 2: Riêng thuế suất thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện ô tô dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã sơn lót tĩnh điện (quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này) chỉ được áp dụng cho các liên doanh ô tô trong từng trường hợp cụ thể, sau khi có quyết định của Bộ Thương mại, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3998/KTN ngày 19/8/1996 của Văn phòng Chính phủ.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan bắt đầu từ ngày 01/02/1997.

 

DANH MỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU
MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 TC/QĐ/TCT ngày 2 tháng 1 năm 1997
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Mã số

Tên nhóm mặt hàng, sản phẩm

Thuế suất (%)

1

2

3

3003

Các loại dược phẩm (trừ các loại thuộc nhóm 3002, 3005 3006) có chứa từ hai thành phần trở lên pha trộn với nhau để phòng bệnh, chữa bệnh, chưa pha thành liều hay đóng gói để bán lẻ

 

3033.10

- Loại có chứa các loại penicilin hay các dẫn xuất của penicilin có cấu trúc a xít penicilin hay streptomixin hoặc các dẫn xuất của streptomixin

0

3003.20

- Có chứa các chất kháng sinh khác:

 

3003.20.10

-- Có chứa kháng sinh Amo xilin

5

3003.20.90

-- Loại khác

0

 

- Có chứa các chất hoóc môn hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 2937 nhưng không chứa kháng sinh:

 

3003.31

-- Có chứa Insulin

0

3003.39

-- Loại khác

0

3003.40

- Có chứa Alcaloid hay các chất dẫn xuất từ Alcaloid nhưng không chứa các chất hoóc môn hay các sản phẩm khác thuộc nhóm 2937 hoặc các chất kháng sinh

0

3003.90

- Loại khác

0

5001.00

- Kém tằm để quay tơ

3

5002.00

- Tơ thô (chưa xe)

3

5004.00

- Chỉ tơ (trừ chỉ xe từ phế liệu tơ chưa được đóng gói để bán lẻ

5

5005.00

Chỉ tơ và chỉ xe từ phế liệu tơ chưa đóng gói để bán lẻ

10

5006.00

Chỉ tơ và chỉ xe từ phế liệu tơ đã đóng gói để bán lẻ

10

8539

Đèn điện dây tóc hoặc đèn phóng điện, kể cả các bộ đèn dùng tia đóng kín và đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; đèn hồ quang

 

8539.10

- Bộ đèn tia đóng kín

0

 

- Các loại đèn dây tóc khác; trừ đèn tia cực tím hay đèn hồng ngoại:

0

8539.21

- Đèn Halogen Vonfram

0

8539.22

-- Các loại khác có công suất không quá 200 W và có điện áp trên 100 V

40

8539.29

-- Loại khác

 

8539.29.10

--- Các loại đèn phóng điện trong chất thuỷ ngân (Mercure), natri (Sodium), iot-dua kim loại (iotduanatnallique)

0

8539.29.90

--- Loại khác

0

 

- Đèn phóng, trừ đèn tia cực tím:

 

8539.31

-- Đèn huỳnh quang, catot nóng

40

8539.32

-- Đèn huỳnh quang kiểu compact

0

8539.39

-- Loại khác

0

8539.40

- Đèn tia cực tím, đèn tia hồng ngoại, đèn hồ quang

0

8539.90

- Phụ tùng

 

8539.90.10

-- Của nhóm mã số 8539.22, 8539.31

20

8539.90.90

--Của các nhóm mã số khác

0

8702.00

Xe có động cơ dùng vận chuyển hành khách công cộng trên 24 chỗ ngồi (xe bus)

 

8702.00.10

- Nguyên chiếc

50

8702.00.20

- Dạng SKD

40

8702.00.30

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện

18

8702.00.40

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện

12

8702.00.50

- Dạng CKD 2

6

8702.00.60

- Dạng IKD

3

8703

Ô tô và các loại xe cộ khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ loại thuộc nhóm 8702), kể cả xe thiết kế chở người, vừa chở hàng và ô tô đua

 

8703.10

- Ô tô và các loại xe cộ khác có động cơ được thiết kế để chở người (trừ loại thuộc nhóm 8702)

 

 

- Loại trên 15 chỗ ngồi đến 24 chỗ ngồi:

 

8703.10.11

- Nguyên chiếc

55

8703.10.12

- Dạng CKD

40

8703.10.13

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện

30

8703.10.14

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện

25

8703.10.15

- Dạng CKD 2

10

8703.10.16

- Dạng IKD

7

 

- Loại trên 5 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi:

 

8703.10.21

- Nguyên chiếc

55

8703.10.22

- Dạng CKD

45

8703.10.23

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện

45

8703.10.24

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện

40

8703.10.25

- Dạng CKD 2

20

8703.10.26

- Dạng IKD

5

 

- Loại từ 5 chỗ ngồi trở xuống:

 

8703.10.31

- Nguyên chiếc

55

8703.10.32

- Dạng SKD

50

8703.10.33

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện

55

8703.10.34

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện

50

8703.10.35

- Dạng CKD 2

30

8703.10.36

- Dạng IKD

5

 

- Ô tô và các loại xe cộ khác thiết kế vừa để chở người vừa để chở hàng:

 

8703.20.10

- Nguyên chiếc

60

8703.20.30

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện

45

8703.20.40

- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện

40

8703.20.50

- Dạng CKD 2

30

8703.40

- Xe lam

60

8704

Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá

 

8704.10

- Xe đổ rác

0

 

- Xe ô tô thiết kế có thùng chở hàng, không phân biệt có gắn hay không gắn với thiết bị tự bốc xếp hoặc thiết bị tự đổ:

 

8704.21

-- Trọng tải không quá 5 tấn:

 

 

--- Loại xe thiết kế để chở hàng hoá nhẹ, có hình dáng tương tự xe thiết kế để chở khách, kể cả xe có khoang vận tải cùng với khoang người lái:

 

8704.21.11

---- Nguyên chiếc

60

8704.21.12

---- Dạng SKD

40

8704.21.13

---- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện

20

8704.21.14

---- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện

16

8704.21.15

---- Dạng CKD 2

8

8704.21.16

---- Dạng IKD

4

 

---- Loại khác:

 

8704.21.91

---- Nguyên chiếc

60

8704.21.92

---- Dạng SKD

40

8704.21.93

---- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện

20

8704.21.94

---- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện

16

8704.21.95

---- Dạng CKD 2

8

8704.21.96

---- Dạng IKD

4

 

-- Trọng tải trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn:

 

 

--- Trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn:

 

8704.22.11

---- Nguyên chiếc

40

8704.22.12

---- Dạng SKD

20

8704.22.13

---- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện

12

8704.22.14

---- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện

8

8704.22.15

---- Dạng CKD 2

4

8704.22.16

---- Dạng IKD

2

 

--- Trọng tải trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn:

 

8704.22.21

---- Nguyên chiếc

30

8704.22.22

---- Dạng SKD

20

8704.22.23

---- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện

12

8704.22.24

---- Dạng CKD1 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện

8

8704.22.25

---- Dạng CKD 2

4

8704.22.26

---- Dạng IKD

2

8704.23

-- Trọng tải trên 20 tấn

10

 

- Xe ô tô thiết kế để chở những loại hàng hoá chuyên dụng

 

8704.31

-- Xe téc (ví dụ: xe thiết kế để chở xăng, chở hoá chất...)

10

8704.32

-- Xe thiết kế để chở xi măng

10

8704.33

-- Xe thiết kế để chở hàng đông lạnh

10

8704.34

-- Xe thiết kế để chở tiền

10

9405

Đèn các loại và giá đèn, kể cả đèn pha và đèn sân khấu và phụ tùng của các loại đèn này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong chương này; biển hộp được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự,có nguồn sáng cố định thường xuyên và phụ tùng của chúng chưa được đưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

 

9405.10

- Đèn chiếu nhiều ngọn và giá đèn điện trần khác hoặc giá đèn tường, trừ các loại đèn thuộc loại sử dụng cho không gian công cộng hoặc đường phố lớn:

 

9405.10.10

-- Đèn mổ, đèn sân khấu

5

9405.10.20

-- Bộ đèn huỳnh quang

40

9405.10.90

-- Loại khác

40

9405.20

- Đèn bàn, đèn giường, đèn sàn điện:

 

9405.20.10

-- Đèn mổ

5

9405.20.90

-- Loại khác

40

9405.30

- Bộ đèn dùng cho cây nô en

40

9405.40

- Đèn điện và bộ đèn điện khác:

 

9405.40.10

-- Đèn sân khấu

5

9405.40.20

-- Đèn đường

10

9405.40.30

-- Đèn dùng cho sân bay, toa đường sắt, đầu máy xe lửa, tàu thuỷ, máy bay

5

9405.40.90

-- Loại khác

10

9405.50

- Đèn không dùng điện và giá đèn:

 

9405.50.10

-- Đèn thợ mỏ và tương tự

5

9405.50.20

-- Đèn bão

30

9405.50.30

-- Đèn dầu khác

30

9405.50.90

-- Loại khác

30

9405.60

- Biển hộp được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng hoặc các loại tương tự:

 

9405.60.10

-- Biển tên đường, ký hiệu giao thông

30

9405.60.90

-- Loại khác

30

 

- Phụ tùng

 

9405.91

-- Bằng thuỷ tinh:

 

9405.91.10

--- Dùng cho đèn mổ hoặc đèn sân khấu

5

9405.91.20

--- Dùng cho đèn thợ mỏ và tương tự

5

9405.91.90

--- Dùng cho loại khác

20

9405.92

-- Bằng chất dẻo

20

9405.99

-- Loại khác

20

 

thuộc tính Quyết định 02-TC/QĐ/TCT

Quyết định 02-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và miễn thuế của một số nhóm, mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02-TC/QĐ/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành:02/01/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 02-TC/QĐ/TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi