Quyết định 85/QĐ-YDCT 2021 Danh mục thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 85/QĐ-YDCT

Quyết định 85/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyềnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:85/QĐ-YDCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thịnh
Ngày ban hành:03/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

42 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành

Ngày 03/06/2021, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ra Quyết định 85/QĐ-YDCT về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2. Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành kèm theo Quyết định Danh mục 42 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đợt 2.

Trong đó, Danh mục 10 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm. Các thuốc trong danh mục có số đăng ký với ký hiệu TCT-xxxxx-21. Danh mục 32 vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm có số đăng ký với ký hiệu VCT-xxxxx-21.

Cơ sở đăng ký thuốc phải bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động trong thời gian hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, cơ sở đăng ký phải có trách nhiệm thực hiện thay đổi cơ sở đăng ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 85/QĐ-YDCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC
CỔ TRUYỀN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:85/QĐ-YDCT

Hà Nội, ngày03tháng06năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 2

_________________

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

 

Căn cứ Luật Dượcsố05/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu;

Căn cứ Quyết định số 7666/QĐ-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế - đợt 2;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Dược cổ truyền - Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 42 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2, cụ thể:

1. Danh mục 10 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm (tại Phụ lục I kèm theo). Các thuốctạiDanh mụcnày có số đăng ký với ký hiệu TCT-xxxxx-21và hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký banhành Quyết định này.

2. Danh mục 32 vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm (tại Phụ lục II kèm theo). Các vị thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VCT-xxxxx-21 và hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

Điều 2.Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm:

1. Sản xuất thuốc theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc.

2. Chỉ được sản xuất, đưa ra lưu hành các thuốc kiểm soát đặc biệt khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 143 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

3. Thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.

4. Cập nhật nhãn thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định này, theo hình thức thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.

5. Phối hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.

6. Cơ sở đăng ký thuốc phải bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động trong thời gian hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trong trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, cơ sở đăng ký phải có trách nhiệm thực hiện thay đổi cơ sở đăng ký theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày12/09/2018 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưuhành thuốc cổ truyền,dược liệutrong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ sở đăng ký không còn đủ điều kiện hoạt động.

7. Cơ sở sản xuất phải bảo đảm các điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất trong thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưuhành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4.Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLD, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ; Văn phòng HĐTV cấp GĐKLH thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Website của Cục Quản lý YDCT;
- Lưu: VP, QLD (4b).

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thế Thịnh

 


PHỤ LỤC I

DANH MỤC 10 THUỐC CỔ TRUYỀN SN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM HIỆU LỰC 05 NĂM - ĐT 2
Ban hành kèm theo Quyết định số:85/QĐ-YDCT ngày03/06/2021

 

1. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Sao Thái Dương(Đ/c: Số 92 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)

1.1. Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam(Đ/c: KCN Đng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Stt

Tên thuốc

Thành phần chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Suntri

Cao khô hỗn hợp 600mg (tương đương dược liệu gồm: Hoàng kỳ 525mg; Cam thảo 255mg; Đảng sâm 150mg; Bạch truật 150mg; Đương quy 150mg; Thăng ma 150mg; Sài hồ 150mg; Trần bì 150mg; Đại táo 105mg); Gừng tươi 45mg.

Viên nang cứng

36 tháng

TCCS

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ x 15 viên.

TCT-00031-21

2. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco(Đ/c: Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

2.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco(Đ/c: thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

Stt

Tên thuốc

Thành phần chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

2

ADVIEMSUNGDAU BAM_NEW 160

Gói1g chứa: Cao khô Tô mộc 160mg (tương đương Tô mộc 1883mg).

Thuốc cốm

24 tháng

TCCS

Hộp 24 gói x 1g.

TCT-00032-21

3

ADVIEMSUNGDAU BAM_NEW 250

Cao khô Tô mộc 250mg (tương đương Tô mộc 2942mg).

Viên nang cứng

36 tháng

TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

TCT - 0033-21

3. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân(Đ/c:số231 Chiến Lược, khu phố 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh)

3.1. Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân(Đ/c: đường số 3, cụm CN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Stt

Tên thuốc

Thành phần chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Sđăng ký

4

Vphonstar

Cao khô hỗn hợp 410mg (tương đương với: Độc hoạt 330mg; Phòng phong 330mg; Tang ký sinh 330mg; Tần giao 330mg; Bạch thược 330mg; Ngưu tất 330mg; Sinh địa 330mg; Cam thảo 330mg; Đỗ trọng 330mg; Tế tân 60mg; Quế nhục 60mg; Nhân sâm100mg; Đương quy100mg; Xuyên khung 50mg).

Viên nang cứng

24 tháng

TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

TCT - 0034-21

4. Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Fitopharma(Đ/c: 26 Bis/1, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

4.1. Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Fitopharma(Đ/c: 26 Bis/1, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Stt

Tên thuốc

Thành phần chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

5

Lạc tiên viên

Cao khô hỗn hợp 273mg (tương đương với dược liệu gồm: Lạc tiên 1617mg; Vông nem (lá) 950mg; Dâu (lá) 273mg); Bột mịn dược liệu gồm (Lạc tiên 50mg; Vông nem (lá) 50mg; Dâu (lá) 60mg).

Viên nang cứng

36 tháng

TCCS

Hộp 1 chai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên.

TCT-00035-21

5. Công ty đăng ký: Công ty cphần dược phẩm Bagiaco(Đ/c: Nhà A3, số 15, ngõ 91, Nguyễn ChíThanh, phường Láng Hạ, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội)

5.1. Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc đông dược - Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Thanh Hóa(Đ/c: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga, phường Đồng Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá)

Stt

Tên thuốc

Thành phần chính- Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Sđăng ký

6

Phong tê thấp bà giằng

Mã tiền chế 14 mg; Thổ phục linh 20mg; Đỗ trọng 14mg; Quế chi 8mg; Thương truật 16mg; Độc hoạt 16mg; Đương quy 14mg; Ngưu tất 12mg.

Viên hoàn cứng

36 tháng

TCCS

Hộp x 1 lọ 250 viên; Hộp x 1 lọ 400 viên; Hộp 15 gói x 12 viên.

TCT-00037-21

6. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam(Đ/c: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh PhúThọ)

6.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam(Đ/c: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

Stt

Tên thuốc

Thành phần chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

7

An vị - Phúc minh

Cao khô hỗn hợp 400mg (tương đương dược liệu khô: Thương truật 2000mg; Hậu phác 1300mg; Trần bì 1300mg; Cam thảo 1300mg).

Viên nang cứng

24 tháng

TCCS

Hộp 3 vỉ x 10 viên.

TCT-00038-21

7. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha(Đ/c: Lô đất CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

7.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha(Đ/c: Lô đất CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Stt

Tên thuốc

Thành phần chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tui thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

8

Lục vị Abipha

Viên 9g chứa: Thục địa1,36g; Hoài sơn 0,68g; Sơn thù 0,68g; Mu đơn bì 0,51 g; Phục linh 0,51 g; Trạch tả 0,51g.

Viên hoàn mềm

24 tháng

TCCS

Hộp 10 Hoàn mm x 9g.

TCT-00039-21

8. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược - VTYT Thanh Hóa(Đ/c: 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

8.1. Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc đông dược Công ty cổ phần dược - VTYT Thanh Hóa(Đ/c: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Stt

Tên thuốc

Thành phần chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tui thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

9

KG -CEPHA

Đảng sâm 75mg; Hoàng kỳ 50mg; Đương quy 75mg; Bạch truật100mg; Thăng ma 50mg; Sài hô 50mg; Trần bì 50mg; Cam thảo 50mg; Bạch thược100mg; Chỉ thực 75mg; Sa nhân 25mg.

Viên nang cứng

36 tháng

TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 200 viên.

TCT-00040-21

10

CAX-KG

Cao khô hỗn hợp 215mg (tương đương với dược liệu: Ngưu tất100mg; Ngũ gia bì chân chim 50mg; cốt toái bổ 200mg; Đương quy 200mg; Hương phụ 25mg; Tục đoạn100mg; Đại hoàng 50mg; Nhũ hương 200mg; Một dược100mg; Thanh bì 25mg; Xuyên khung 25 mg).

Viên nang cứng

36 tháng

TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 lọ x 200 viên.

TCT-00041-21

 


PHỤ LỤC II

DANH MỤC 32 VỊ THUỐC CTRUYN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM HIỆU LỰC 05 NĂM - ĐT 2
Ban hành kèm theo Quyết định số:85/QĐ-YDCT ngày03/06/2021

 

1. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP(Đ/c: Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

1.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP(Đ/c: Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

Stt

Tên vị thuốc cổ truyền

Dạng bào chế

Tui thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Hoàng liên

Thái phiến

18 tháng

TCCS

Túi 500g,1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00090-21

2. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC(1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh)

2.1. Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC(Đ/c: số 09/ĐX04-TH, Tổ 7, Ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Stt

Tên vị thuốc cổ truyền

Dạng bào chế

Tui thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

2

Xích thược

Thái phiến

24 tháng

TCCS

Túi100g, 200g, 500g,1kg, 2kg, 5kg.

VCT-00091-21

3

Kê huyết đàng

Thái phiến

24 tháng

TCCS

Túi100g, 200g, 500g,1kg, 2kg, 5kg.

VCT-00092-21

4

Ngũ vị tử

Sấy

24 tháng

TCCS

Túi100g, 200g, 500g,1kg, 2kg, 5kg.

VCT-00093-21

5

Tế tân

Sấy

24 tháng

TCCS

Túi100g, 200g, 500g,1kg, 2kg, 5kg.

VCT-00094-21

3. Công ty đăng ký: Công ty cphần dược Trung ương Mediplantex(Đ/c: Số 358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

3.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex(Đ/c: Số 356 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

Stt

Tên vị thuốc cổ truyền

Dạng bào chế

Tui thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

6

Bạch thược

Thái phiến

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00095-21

7

Hoài sơn sao cám

Sao cám

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00096-21

8

Độc hoạt

Thái phiến

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00097-21

9

Khương hoạt

Thái phiến

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00098-21

10

Thục địa

Nấu, sấy, tẩm

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00099-21

11

Hoàng kỳ chích mật

Chích mật

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00100-21

12

Bạch linh

Sấy khô

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00101-21

13

Câu kỷ tử

Sấy

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00102-21

14

Long nhãn

Sấy

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg.

VCT-00103-21

15

Tục đoạn

Thái phiến

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00104-21

16

Đại táo

Sấy

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00105-21

17

Tần giao

Thái phiến

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00106-21

18

Hồng hoa

Sấy khô

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00107-21

19

Liên nhục sao vàng

Sao vàng

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00108-21

20

Sinh địa

Thái phiến

18 tháng

TCCS

Túi 0,5kg;1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 5kg; 10kg.

VCT-00109-21

4. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư Y tế Khải Hà(Đ/c: số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

4.1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư Y tế Khải Hà(Đ/c: số 2A, phố Lý Bôn t2, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Stt

Tên thuốc

Dạng bào chế

Tui thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

21

Hoàng kỳ chích mật

Chích

mật

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00110-21

22

Đương quy chích rượu

Chích rượu

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00111-21

23

Sinh địa

Thái phiến

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00112-21

24

Khổ hạnh nhân sao vàng bỏ vỏ

Sao vàng bỏ vỏ

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3 kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00113-21

25

Thổ phục linh

Thái phiến

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00114-21

26

Mu đơn bì

Thái

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00115-21

27

Thục địa

Nấu

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00116-21

28

Bạch thược chích rượu

Chích rượu

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00117-21

29

Khương hoàng

Thái phiến

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00118-21

30

Kim ngân hoa

Sấy

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00119-21

31

Cốt toái bồ sao vàng

Sao vàng

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00120-21

32

Phòng phong

Thái phiến

24 tháng

TCCS

Gói1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg.

VCT-00121-21

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi