Thông tư 08/2021/TT-BTTTT Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_____________

Số: 08/2021/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14  tháng 10 năm 2021

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện quy định tại khoản 1 Điều này tại Việt Nam.
3. Thông tư này không áp dụng đối với thiết bị vô tuyến điện được sản xuất, nhập khẩu, sử dụng phục vụ mục đích quốc phòng và an ninh của lực lượng vũ trang. Việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thiết bị vô tuyến điện này do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn (Short Range Device) là thiết bị vô tuyến điện phát hoặc thu-phát tín hiệu, ít khả năng gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện khác khi đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, khai thác nhất định.
2. Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung (Non-Specific Short Range Device) là các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn thỏa mãn điều kiện kỹ thuật và khai thác theo quy định, không phân biệt ứng dụng hay mục đích sử dụng.
3. Điện thoại không dây (Cordless Phone) là thiết bị điện thoại đầu cuối được kết nối với mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự hai dây. Thiết bị này bao gồm khối trung tâm và khối di động được kết nối với nhau qua giao diện vô tuyến:
Khối trung tâm (còn gọi là trạm gốc hoặc máy mẹ): được đặt cố định và đấu nối với hai dây điện thoại cố định của mạng điện thoại công cộng (PSTN- Public Switched Telephone Network), sử dụng ăng-ten tích hợp. Ăng-ten tích hợp là ăng-ten được lắp đặt cố định bên trong hoặc bên ngoài thiết bị và là một phần của thiết bị.
Khối di động (còn gọi là máy con): máy cầm tay sử dụng ăng-ten tích hợp. Khối di động mang số thuê bao điện thoại của khối trung tâm.
4. Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS-Medical Implant Communications Systems) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS-Medical Implant Telemetry Systems)
Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (sau đây gọi là MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (sau đây gọi là MITS) là hệ thống bao gồm thiết bị y tế cấy ghép trong cơ thể người và thiết bị liên lạc vô tuyến bên ngoài dùng để trao đổi dữ liệu với thiết bị cấy ghép trong khoảng cách khoảng 02 m, sau đó dữ liệu được truyền tới trung tâm xử lý và đến bác sỹ thông qua mạng viễn thông.
Trong hệ thống MICS, thiết bị cấy ghép và thiết bị liên lạc vô tuyến có trao đổi dữ liệu hai chiều. Trong hệ thống MITS, chỉ có truyền dữ liệu một chiều từ thiết bị cấy ghép tới thiết bị liên lạc vô tuyến tại các thời điểm đã lập trình trước.
5. Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID-Radio Frequency Identification)
Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện sử dụng sóng vô tuyến điện để tự động nhận dạng, theo dõi, quản lý hàng hoá, con người, động vật và các ứng dụng khác. Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện bao gồm thẻ vô tuyến điện và thiết bị đọc tần số vô tuyến điện được kết nối thông qua giao diện vô tuyến như sau:
- Thẻ vô tuyến điện (Radio Frequency tag) mang chíp điện tử, có hoặc không có nguồn điện, được gắn trên đối tượng cần nhận dạng. Chíp điện tử chứa thông tin về đối tượng đó.
- Thiết bị đọc tần số vô tuyến điện (Radio Frequency Reader) phát ra tần số nhất định để kích hoạt thẻ vô tuyến điện và thẻ vô tuyến điện sẽ phát ra thông tin của thẻ. Thông tin này được đầu đọc thu lại và chuyển tới hệ thống xử lý số liệu.
Thiết bị RFID được sử dụng trong các hoạt động phân phối, vận chuyển và bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giao thông hay các ứng dụng di động.
6. Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện (Radio Detection and Alarm Device)
Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện bao gồm bộ phận cảm biến và hệ thống điều khiển được kết nối với nhau qua giao diện vô tuyến.
Một số loại thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện điển hình: thiết bị chống trộm, thiết bị phát hiện chuyển động, thiết bị dò tìm kim loại.
7. Thiết bị âm thanh không dây (Wireless Audio Device)
Thiết bị âm thanh không dây là thiết bị sử dụng sóng vô tuyến điện để truyền dẫn âm thanh ở cự ly ngắn. Một số loại thiết bị âm thanh không dây điển hình: microphone không dây cài áo, microphone không dây cầm tay, tai nghe không dây, máy phát FM cá nhân, thiết bị trợ thính.
Thiết bị âm thanh không dây cự ly ngắn quy định tại Thông tư này không bao gồm thiết bị truyền dẫn âm thanh không dây sử dụng băng tần 470-694 MHz có công suất phát trên 30 mW ERP phục vụ tác nghiệp trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
8. Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện (Remote Control Device)
Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện bao gồm các thiết bị sử dụng sóng vô tuyến điện để điều khiển các mô hình, điều khiển trong công nghiệp và dân dụng.
Một số loại thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện điển hình: điều khiển mô hình trên không như mô hình máy bay, điều khiển mô hình trên mặt đất, mặt nước như ô tô mô hình và tàu thủy mô hình, điều khiển trong công nghiệp và dân dụng như điều khiển đóng mở cửa ô tô và ga-ra.
9. Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN: Wireless Local Area Network hoặc RLAN: Radio Local Area Network)
Thiết bị mạng nội bộ không dây được sử dụng để thiết lập mạng nội bộ vô tuyến hoặc để kết nối trực tiếp với nhau thay cho việc sử dụng dây cáp.
Một số loại thiết bị WLAN/RLAN điển hình: điểm truy nhập (access point), bộ định tuyến không dây (wifi router), bộ điều hợp mạng không dây (wifi card), thiết bị có tích hợp mô đun thu-phát vô tuyến điện theo tiêu chuẩn IEEE 802.11 và IEEE 802.15.4 (không bao gồm thiết bị vô tuyến điện dùng để kết nối giữa các mạng WLAN/RLAN – Wireless bridge); thiết bị WLAN/RLAN sử dụng công nghệ LTE (Long Term Evolution).
10. Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện (Telemetry Device)
Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện là thiết bị sử dụng sóng vô tuyến điện để tự động hiển thị hoặc ghi lại các thông số đo lường từ xa và điều khiển các chức năng của thiết bị khác qua giao diện vô tuyến. Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện trong Thông tư này cũng bao gồm các thiết bị ra-đa thu-phát vô tuyến điện cự ly ngắn có chức năng đo mức vật chất (thông thường là chất lỏng, keo, hồ) trong bồn chứa đóng hoặc ở ngoài hiện trường phục vụ hoạt động sản xuất, công nghiệp.
11. Thiết bị truyền hình ảnh không dây (Wireless Video Transmitter)
Thiết bị truyền hình ảnh không dây dùng để truyền dữ liệu hình ảnh (hoặc dữ liệu hình ảnh và âm thanh) về hệ thống xử lý qua giao diện vô tuyến.
Một số loại thiết bị truyền hình ảnh không dây điển hình như: web-cam không dây, ca-me-ra không dây, thiết bị truyền hình ảnh không dây qua giao diện cổng nối tiếp vạn năng (USB).
12. Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá
Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá là thiết bị dùng để liên lạc giữa các phương tiện nghề cá hoạt động ở các vùng biển của Việt Nam.
13. Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu là thiết bị vô tuyến điện chỉ có chức năng thu tín hiệu sóng vô tuyến điện.
14. Thiết bị ra-đa ứng dụng trong giao thông (Automotive Radar, Radar sensor hoặc Road Transport and Traffic Telematics) là thiết bị ra-đa cự ly ngắn dùng cho các ứng dụng trong thông tin giao thông (đường bộ hoặc đường sắt) như điều khiển hành trình, phát hiện, cảnh báo, tránh va chạm giữa các phương tiện giao thông và giữa phương tiện giao thông với vật thể xung quanh.
15. Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp là thiết bị vô tuyến điện đầu cuối di động có chức năng thu, phát tín hiệu thoại giữa các thiết bị với nhau trong phạm vi giới hạn (ví dụ: tòa nhà, khuôn viên nhà hàng, khách sạn).

16. Thiết bị vô tuyến điện băng siêu rộng (UWB-Ultra Wide Band Device) là thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng để truyền thông tin, năng lượng tần số vô tuyến điện với đặc tính phát xạ trên băng tần rất rộng (băng thông -10 dB của phát xạ chính, ký hiệu là B-10, tối thiểu 500 MHz hoặc băng thông phân đoạn -10 dB của phát xạ chính, ký hiệu là U-10, từ 0,2 trở lên). Trong đó băng thông B-10 và U-10 được xác định như sau:

B-10 = f- fL (fH, ftương ứng là biên tần trên và biên tần dưới. Tại các tần số này, mật độ phổ công suất của phát xạ UWB thấp hơn 10 dB so với tần số fM của phát xạ lớn nhất);

U-10 = B-10/f(fc là tần số trung tâm của băng thông -10 dB và bằng (fH + fL)/2).

17. Thiết bị vòng từ (Inductive Loop) là thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn hoạt động dựa trên nguyên lý trường điện từ (phát xạ trường gần) và dùng tần số thấp.
18. Thiết bị nhận dạng tự động (AIS-Automatic Identification System) là thiết bị vô tuyến điện dùng trong hệ thống an toàn hàng hải được lắp đặt, sử dụng trên tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ để nâng cao hiệu quả điều động tránh va chạm và quản lý phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước.
19. Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB-Emergency Position Indicating Radio Beacon) là thiết bị vô tuyến điện chỉ báo vị trí cấp cứu sử dụng dải tần số 406-406,1 MHz, được lắp đặt, sử dụng trên phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.
20. Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART-Search and Rescue Radar Transponder) là thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích cứu nạn hàng hải, hoạt động ở dải tần 9 GHz.
21. Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART) là thiết bị vô tuyến điện thuộc nhóm thiết bị hỗ trợ hàng hải để các Cơ quan tìm kiếm cứu nạn định vị thiết bị cứu sinh hoặc tàu thuyền bị nạn trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
22. Thiết bị phao vô tuyến định vị khẩn cấp (ELT-Emergency Locator Transmitter) là thiết bị phát tín hiệu vị trí khẩn cấp sử dụng sóng vô tuyến điện trên tần số 406 MHz chuyên dùng trên tàu bay.
23. Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí cá nhân (PLB-Personal Locator Beacon) là thiết bị phát tín hiệu vị trí sử dụng sóng vô tuyến điện trên tần số 406 MHz chuyên dùng cho phương tiện, con người hoạt động trên đất liền.
24. Thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN-Low Power Wide Area Network) bao gồm các cảm biến và thiết bị truyền nhận dữ liệu từ cảm biến được kết nối với nhau qua giao diện vô tuyến, sử dụng phổ tần dùng chung với các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn khác. Thiết bị LPWAN quy định tại Thông tư này không bao gồm thiết bị LPWAN sử dụng các băng tần được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy hoạch tần số vô tuyến điện (ví dụ: thiết bị LPWAN dùng công nghệ NB-IoT, LTE-M…).
25. Thiết bị sạc không dây (WPT-Wireless Power Transfer) là thiết bị vô tuyến điện thực hiện truyền năng lượng điện và tín hiệu từ nguồn cấp điện sang thiết bị cần sạc theo nguyên lý cảm ứng điện từ trường.
26. ERP (Effective Radiated Power): Công suất phát xạ hiệu dụng.
27. EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power): Công suất phát xạ đẳng hướng tương đương.
28. ERPEP (Effective Radiated Peak Envelope Power): Công suất phát xạ hiệu dụng đỉnh.
21. Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART) là thiết bị vô tuyến điện thuộc nhóm thiết bị hỗ trợ hàng hải để các Cơ quan tìm kiếm cứu nạn định vị thiết bị cứu sinh hoặc tàu thuyền bị nạn trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Điều 3. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
1. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (sau đây gọi là Danh mục) quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Điều kiện kỹ thuật, khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Phụ lục 2 đến Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Điều kiện miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện khi có đủ các điều kiện sau:
a) Thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Đáp ứng quy định chung về điều kiện sử dụng quy định tại Điều 6 Thông tư này;
c) Đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và khai thác tương ứng quy định tại Phụ lục 2 đến Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Quy định quản lý, sử dụng đối với thiết bị thuộc Danh mục nhưng không đáp ứng điều kiện điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
Thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không đáp ứng điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng quy định tại Phụ lục 2 đến Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này thì không được sử dụng tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau được sử dụng khi có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện:
1. Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động trong băng tần 920-923 MHz dùng cho thu phí điện tử không dừng có công suất phát trên 500 mW ERP đến 2000 mW ERP.
2. Thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp hoạt động trong băng tần 433,05-434,79 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 100 mW ERP và hoạt động trong băng tần 920-923 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 306 mW ERP.
3. Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoạt động trong các băng tần khác ngoài băng tần 26,96-27,41 MHz theo quy định tại quy hoạch tần số vô tuyến điện.
4. Thiết bị đầu cuối vô tuyến dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn sử dụng tần số theo quy định của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tuân theo quy hoạch, quy định sử dụng tần số nhưng chưa được quy định tại Thông tư này.
Điều 6. Quy định chung về điều kiện sử dụng
1. Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện dùng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn được bảo vệ khỏi nhiễu có hại theo quy định của pháp luật khi sử dụng ở các kênh tần số, băng tần quy định tại Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong các trường hợp khác, việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải chấp nhận có thể bị nhiễu có hại từ thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện được cơ quan quản lý cho phép hoạt động.
2. Trong trường hợp thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện gây nhiễu có hại cho thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện được cơ quan quản lý cho phép hoạt động thì tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải ngừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi đã khắc phục được nhiễu có hại.
3. Các thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải chấp nhận nhiễu do các thiết bị ứng dụng năng lượng tần số vô tuyến điện trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM-Industrial, Scientific and Medical) gây ra khi dùng chung các băng tần sau đây dành cho ISM:
a) Băng tần 13,553 ¸ 13,567 MHz;
b) Băng tần 26,957 ¸ 27,283 MHz;
c) Băng tần 40,66 ¸ 40,70 MHz;
d) Băng tần 2400 ¸ 2483,5 MHz;
đ) Băng tần 5725 ¸ 5875 MHz;
e) Băng tần 24000 ¸ 24250 MHz.
4. Đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn có thể hoạt động ở nhiều mức công suất phát hoặc nhiều băng tần khác nhau hoặc có dải tần số hoạt động rộng, khi sử dụng, sản xuất, nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm cài đặt cố định các thông số về tần số, mức công suất theo quy định tại Thông tư này.
5. Đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có tích hợp tính năng điều khiển từ xa vô tuyến trong các mô hình máy bay khi sử dụng tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.
6. Đối với thiết bị vô tuyến điện chỉ thu được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện khi sử dụng tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện và quy định của pháp luật khác có liên quan.
Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
Các thiết bị vô tuyến điện đang sử dụng đáp ứng các quy định của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo, được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng không đáp ứng các quy định tại Thông tư này thì được tiếp tục sử dụng nhưng phải ngừng sử dụng khi cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện xác định là nguyên nhân gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc các thiết bị vô tuyến điện được cơ quan quản lý cho phép hoạt động.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2021 và thay thế các Thông tư sau đây:
a) Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
b) Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

Ủy ban Tần số vô tuyến điện;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng Thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT, CTS.350.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Phụ lục 1

DANH MỤC THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số  08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Loại thiết bị vô tuyến điện

Phụ lục quy định điều kiện về tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác

1

Nhóm thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn

1.1

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

Phụ lục 2, Phụ lục 3

1.2

Điện thoại không dây

Phụ lục 2, Phụ lục 4

1.3

Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)

Phụ lục 2, Phụ lục 5

1.4

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)

Phụ lục 2, Phụ lục 6

1.5

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

Phụ lục 2, Phụ lục 7

1.6

Thiết bị âm thanh không dây

Phụ lục 2, Phụ lục 8

1.7

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

Phụ lục 2, Phụ lục 9

1.8

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN/RLAN)

Phụ lục 2, Phụ lục 10

1.9

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện

Phụ lục 2, Phụ lục 11

1.10

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

Phụ lục 2, Phụ lục 12

1.11

Thiết bị vô tuyến điện băng siêu rộng (UWB)

Phụ lục 2, Phụ lục 13

1.12

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn ứng dụng trong giao thông

Phụ lục 2, Phụ lục 14

1.13

Thiết bị vòng từ

Phụ lục 2, Phụ lục 15

1.14

Thiết bị sạc không dây

Phụ lục 2, Phụ lục 16

2

Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

Phụ lục 2, Phụ lục 17

3

Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp

Phụ lục 2, Phụ lục 18

4

Thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN)

Phụ lục 2, Phụ lục 19

5

Nhóm thiết bị đầu cuối vô tuyến dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn

Phụ lục 2, Phụ lục 20

 

 

 

 

Phụ lục 2, Phụ lục 20

5.1

Thiết bị nhận dạng tự động (AIS)

5.2

Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB)

5.3

Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART)

5.4

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

5.5

Thiết bị phao vô tuyến định vị khẩn cấp (ELT)

5.6

Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí cá nhân (PLB)

6

Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu (Chú thích 1)

 

Chú thích 1:

Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải tuân thủ quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện và quy định của pháp luật khác có liên quan; không được sử dụng thông tin thu được vào mục đích bất hợp pháp.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu dưới đây nếu có nhu cầu bảo vệ thiết bị khỏi nhiễu có hại thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện:

a) Đài thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh TVRO-Television Receive Only. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng Đài thu TVRO phải tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, báo chí, phát thanh, truyền hình;

b) Đài thu ảnh vệ tinh quan sát trái đất EESS-Earth Exploration Satelite Service.

Phụ lục 2

ĐIỀU KIỆN VỀ TẦN SỐ VÀ GIỚI HẠN PHÁT XẠ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số  08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Điều kiện về tần số và giới hạn phát xạ bao gồm các nội dung sau:

Băng tần: quy định giới hạn về dải tần số hoạt động của thiết bị.

Loại thiết bị vô tuyến điện: quy định tên loại thiết bị, ứng dụng vô tuyến điện thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này được phép sử dụng.

Phát xạ chính: quy định giới hạn tối đa mức cường độ trường hoặc mức công suất của phát xạ chính được thể hiện dưới dạng công suất phát xạ hiệu dụng hoặc công suất phát xạ hiệu dụng đỉnh hoặc công suất phát xạ đẳng hướng tương đương (trừ trường hợp thiết bị SART quy định công suất phát tối thiểu).

Phát xạ giả hoặc phát xạ không mong muốn: quy định giới hạn tối đa mức công suất của phát xạ giả, phát xạ ngoài băng hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu so với phát xạ chính.

STT

BĂNG TẦN

 

LOẠI THIẾT BỊ

VÔ TUYẾN ĐIỆN

PHÁT XẠ CHÍNH

 

PHÁT XẠ GIẢ HOẶC PHÁT XẠ KHÔNG MONG MUỐN

 

A

B

C

D

 1.  

9 ÷ 100 kHz

Thiết bị vòng từ

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 1.  

100 ÷ 119 kHz

Thiết bị vòng từ

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị sạc không dây

 1.  

119 ÷ 135 kHz

Thiết bị vòng từ

≤ 66 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (giảm 10 dB/decade ở tần số trên 119 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị sạc không dây

 1.  

135 ÷ 140 kHz

Thiết bị vòng từ

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị sạc không dây

 1.  

140 ÷ 148,5 kHz

Thiết bị vòng từ

≤ 37,7 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị sạc không dây

 1.  

148,5 ÷ 190 kHz

Thiết bị vòng từ (dùng trong y tế)

≤ 30 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị vòng từ

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị sạc không dây

 1.  

115 ÷ 150 kHz

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

≤ 66 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 1.  

326,5 kHz

340 kHz

Thiết bị sạc không dây

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 1.  

353 ÷ 373,5 kHz

Thiết bị sạc không dây

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 1.  

1,64 ÷ 1,8 MHz

Thiết bị sạc không dây

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 1.  

3,155 ÷ 3,400 MHz

Thiết bị vòng từ

≤ 13,5 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 1.  

3,234 ÷ 5,234 MHz

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn ứng dụng trong giao thông (đường sắt)

≤ 9 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ không mong muốn 2

 1.  

6,765 ÷ 6,795 MHz

Thiết bị vòng từ

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị sạc không dây

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 1.  

10,2 ÷ 11 MHz

Thiết bị vòng từ

≤ 9 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 1.  

13,553 ÷ 13,567 MHz

Thiết bị vòng từ

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

≤ 60 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 1.  

26,957 ÷ 27,283 MHz

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

 

 

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn ứng dụng trong giao thông (đường sắt)

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ không mong muốn 2

 1.  

26,96 ÷ 27,41 MHz

Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

≤ 12 W ERP (điều chế biên độ đơn biên: AM/SSB)

Theo giới hạn phát xạ giả 4

≤ 4 W ERP (điều chế biên độ song biên: AM/DSB, hoặc điều chế góc FM/PM)

 1.  

29,7 ÷ 30,0 MHz

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện

 1.  

40,02 ÷ 40,98 MHz

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện (điều khiển máy bay mô hình)

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 1.  

40,66 ÷ 40,7 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 10 mW ERP

 1.  

43,71 ÷ 44,00 MHz

46,60 ÷ 46,98 MHz

48,75 ÷ 49,51 MHz

49,66 ÷ 50 MHz

Thiết bị điện thoại không dây

≤ 183 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 1.  

72,00 ÷ 72,99 MHz

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện (điều khiển máy bay mô hình)

≤ 1 W ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 1.  

87 ÷ 108 MHz

Thiết bị âm thanh không dây (loại trừ thiết bị phát FM cá nhân)

≤ 3 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

Thiết bị phát FM cá nhân (Thuộc loại Thiết bị âm thanh không dây)

≤ 20 nW ERP

 1.  

121,5 MHz

Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB), Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí cá nhân (PLB), Thiết bị phao vô tuyến định vị khẩn cấp (ELT) (trang bị tính năng định vị vô tuyến trên tần số 121,5 MHz)

≤ 100 mW ERPEP

Theo giới hạn phát xạ giả 23

 1.  

146,35 ÷ 146,5 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 1.  

156,025 ÷ 162,025 MHz

Thiết bị nhận dạng tự động (AIS)

≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP)

Theo giới hạn phát xạ giả 21

 1.  

161,9625 ÷ 161,9875 MHz

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP)

Theo giới hạn phát xạ giả 22

 1.  

162,0125 ÷ 162,0375 MHz

 1.  

182,025 ÷ 182,975 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

≤ 30 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

 1.  

216 ÷ 217 MHz

Thiết bị đo từ xa vô tuyến ứng dụng trong y tế và sinh học.

≤ 0,01 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 1.  

217,025 ÷ 217,975 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

≤ 30 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

 1.  

218,025 ÷ 218,475 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

≤ 30 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

 1.  

240,15 ÷ 240,30 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 1.  

300,00 ÷ 300,33 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 1.  

312 ÷ 316 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

 

Theo giới hạn phát xạ giả 5

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

 1.  

401 ÷ 406 MHz

Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS)

≤ 25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 1.  

401 ÷ 402 MHz

403,5 ÷ 403,8 MHz

405 ÷ 406 MHz

Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)

≤ 100 nW ERP

 

 1.  

406,0 ÷ 406,1 MHz

Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB), Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí cá nhân (PLB), Thiết bị phao vô tuyến định vị khẩn cấp (ELT)

≤ 12,2 W ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 23

 1.  

433,05 ÷ 434,79 MHz

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

≤ 10 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện

Thiết bị vô tuyến điện mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN)

≤ 25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

 1.  

444,4 ÷ 444,8 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 1.  

446,0 ÷ 446,2 MHz

Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp

≤ 500 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 7

 1.  

470 ÷ 694 MHz

Thiết bị âm thanh không dây (dùng cho các sự kiện)

≤ 30 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

 1.  

918,4 ÷ 923 MHz

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

500 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 8

 1.  

918,4 ÷ 923 MHz

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 8

 1.  

920 ÷ 923 MHz

Thiết bị vô tuyến điện mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN)

≤ 25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 9

 1.  

1880 ÷ 1900 MHz

Thiết bị điện thoại không dây

≤ 250 mW EIRP

 

Theo giới hạn phát xạ giả 10

 1.  

1795 ÷ 1800 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

≤ 20 mW EIRP;

≤ 50 mW EIRP (đối với thiết bị âm thanh cài áo không dây)

Theo giới hạn phát xạ giả 6

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400 ÷ 2483,5 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN/ RLAN)

≤ 200 mW EIRP (đối với thiết bị sử dụng điều chế trải phổ nhảy tần (FHSS) và ≤ 10 mW/1 MHz EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế khác FHSS

Theo giới hạn phát xạ giả 11

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

≤ 100 mW EIRP

  

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

≤ 100 mW EIRP

 

Theo giới hạn phát xạ giả 12

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 10 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 13

 1.  

2446 ÷ 2454 MHz

Thiết bị nhận dạng vô tuyến

500 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 13

 1.  

4200 ÷ 4800 MHz

Thiết bị vô tuyến điện băng siêu rộng

≤ -70 dBm/MHz đến
≤ -41,3 dBm/MHz (công suất trung bình)

(chi tiết tại Phụ lục 13)

Theo giới hạn phát xạ giả 24

 1.  

5150 ÷ 5250 MHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN/ RLAN)

≤ 200 mW EIRP và

≤ 10 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 14

 1.  

5250 ÷ 5350 MHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN/ RLAN)

≤ 200 mW EIRP và

≤ 10 mW/MHz (nếu thiết bị có khả năng điều khiển công suất máy phát)
≤ 100 mW EIRP và

≤ 5 mW/MHz EIRP (nếu thiết bị không có khả năng điều khiển công suất máy phát)

Theo giới hạn phát xạ giả 14

 1.  

5470 ÷ 5725 MHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN/ RLAN)

£ 1 W EIRP và
£ 50 mW/MHz (nếu thiết bị có khả năng điều khiển công suất máy phát)

≤ 500 mW EIRP và

≤ 25 mW/MHz EIRP (nếu thiết bị không có khả năng điều khiển công suất máy phát)

Theo giới hạn phát xạ giả 14

 1.  

5725 ÷ 5850 MHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN/ RLAN)

£ 1 W EIRP và  
£ 50 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 14

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 12

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 14

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

£ 25 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 13

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện (ra-đa đo mức cự ly ngắn lắp trong bồn chứa đóng).

£ 24 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

 1.  

7238,4 ÷ 9000 MHz

Thiết bị vô tuyến điện băng siêu rộng

≤ -65 dBm/MHz đến
≤ -41,3 dBm/MHz (công suất trung bình)

(chi tiết tại Phụ lục 13)

Theo giới hạn phát xạ giả 24

 1.  

8500 ÷ 10000 MHz

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện (ra-đa đo mức cự ly ngắn lắp trong bồn chứa đóng)

£ 30 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

 1.  

9200 ÷ 9500 MHz

Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART)

≥ 400 mW EIRP

Không quy định

 1.  

10,5 ÷ 10,55 GHz

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 12

 1.  

24 ÷ 24,25 GHz

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 12

Thiết bị đo từ xa vô tuyến

Theo giới hạn phát xạ giả 13

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

Theo giới hạn phát xạ giả 13

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn ứng dụng trong giao thông (ra-đa ứng dụng trong giao thông)

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 16

 1.  

57 ÷ 64 GHz

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

£ 10 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 20

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện (ra-đa đo mức cự ly ngắn lắp trong bồn chứa đóng)

£ 43 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện (ra-đa đo mức cự ly ngắn)

£ 35 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -2 dBm/MHz EIRP (công suất trung bình)

≥ 20 dBc ở đầu ra máy phát

 1.  

57 ÷ 66 GHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN/ RLAN)

£ 10 W EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 17

 1.  

61 ÷ 61,5 GHz

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 20

 1.  

75 ÷ 85 GHz

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện (ra-đa đo mức cự ly ngắn lắp trong bồn chứa đóng)

£ 43 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện (ra-đa đo mức cự ly ngắn)

£ 34 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -3 dBm/MHz EIRP (công suất trung bình)

≥ 20 dBc ở đầu ra máy phát

 1.  

76 ÷ 77 GHz

 

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn ứng dụng trong giao thông (ra-đa ứng dụng trong giao thông)

£ 316,23 W/50 MHz EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 18

 1.  

77 ÷ 81 GHz

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn ứng dụng trong giao thông (ra-đa ứng dụng trong giao thông)

£ 316,23 W/50 MHz EIRP và
£ 0,5 mW/MHz EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 19

 1.  

122 ÷ 123 GHz

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

£ 100 mW EIRP

(£ 10 mW/250 MHz EIRP trong băng tần 122 ÷ 122,25 GHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 20

 1.  

244 ÷ 246 GHz

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 20

2. Phân loại giới hạn phát xạ giả và giới hạn phát xạ không mong muốn

2.1. Giới hạn phát xạ giả 1: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 55:2011/BTTTT(Chú thích 2).

2.2. Giới hạn phát xạ không mong muốn 2 (Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ không mong muốn của máy phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 608 V2.1.1 (2017-11)(Chú thích 3)):

Tần số (f)

Mức giới hạn (tại khoảng cách 10 m)

9 kHz ≤ f < 150 kHz

44 dBmA/m tại tần số 9 kHz và giảm theo lo-ga-rit của tần số tới giá trị 19 dBmA/m tại tần số 150 kHz.

150 kHz ≤ f < 30 MHz

54 dBmA/m tại tần số 150 kHz và giảm theo lo-ga-rit của tần số tới giá trị 4 dBmA/m tại tần số 30 MHz.

30 MHz ≤ f < 1 GHz

79 dBmV/m tại tần số 30 MHz và giảm theo lo-ga-rit của tần số tới giá trị 54 dBmV/m tại tần số 1 GHz.

 

2.3. Giới hạn phát xạ giả 3: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2013/BTTTT(Chú thích 2).

Giới hạn phát xạ giả nêu trên cũng áp dụng đối với thiết bị vô tuyến điện mạng diện rộng công suất thấp quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.

2.4. Giới hạn phát xạ giả 4: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2011/BTTTT đối với thiết bị vô tuyến điều chế góc và QCVN 25:2011/BTTTT đối với thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên/song biên(Chú thích 2).

2.5. Giới hạn phát xạ giả 5: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát vô tuyến công suất thấp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 47:2015/BTTTT(Chú thích 2).

2.6. Giới hạn phát xạ giả 6: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 91:2015/BTTTT(Chú thích 2).

2.7. Giới hạn phát xạ giả 7: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT(Chú thích 2).

2.8. Giới hạn phát xạ giả 8 (Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định theo Khuyến nghị số ITU-R. SM 329-12(Chú thích 3)):

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;
87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;

174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;
470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm (4nW)

Tại các tần số khác dưới 1000 MHz

-36 dBm (250nW)

Tại các tần số trên 1000 MHz

-30 dBm (1µW)

Giới hạn phát xạ giả nêu trên cũng áp dụng đối với thiết bị nhận dạng vô tuyến điện quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.

2.9. Giới hạn phát xạ giả 9: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT(Chú thích 2). Trường hợp thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp đặt cùng vị trí với trạm gốc thông tin di động hoạt động ở băng tần 880-915 MHz, giới hạn phát xạ giả từ thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp không được vượt quá -98 dBm/100 kHz hoặc trong phạm vi từ -98 dBm/100 kHz đến -36 dBm/100 kHz nếu đạt được thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân triển khai thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp và tổ chức, doanh nghiệp triển khai hệ thống thông tin di động tại băng tần 880-915 MHz.

Giới hạn phát xạ giả nêu trên cũng áp dụng đối với thiết bị vô tuyến điện mạng diện rộng công suất thấp quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.

2.10. Giới hạn phát xạ giả 10 (Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 301 406 v2.2.2(Chú thích 3)):

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;
87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;

174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;
470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm (4nW)

Tại các tần số khác dưới 1000 MHz

-36 dBm (250nW)

Tại các tần số trên 1000 MHz

-30 dBm (1µW)

2.11. Giới hạn phát xạ giả 11: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT(Chú thích 2).

2.12. Giới hạn phát xạ giả 12: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 92:2015/BTTTT(Chú thích 2).

2.13. Giới hạn phát xạ giả 13: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2020/BTTTT(Chú thích 2).

2.14. Giới hạn phát xạ giả 14: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2013/BTTTT(Chú thích 2).

2.15. Giới hạn phát xạ giả 15  (Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ không mong muốn của máy phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 372 v2.1.1(Chú thích 3)):

Tần số (f)

Mức giới hạn (đo ở bên ngoài bồn chứa và bên trong đoạn băng tần quy định sử dụng)

Mức giới hạn (đo ở bên ngoài bồn chứa và bên ngoài đoạn băng tần quy định sử dụng)

f < 1 GHz

- 51,3 dBm/MHz

- 61,3 dBm/MHz

f ≥ 1 GHz

- 41,3 dBm/MHz

- 51,3 dBm/MHz

- 60 dBm/MHz (áp dụng đối với băng tần 10,6 – 10,7 GHz)

 

2.16. Giới hạn phát xạ giả 16 (Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ không mong muốn của máy phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 858 v2.1.1(Chú thích 3)):

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;
87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;

174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;
470 MHz ≤ f ≤ 790 MHz

-54 dBm (4nW)

Tại các tần số khác từ 30 MHz đến 1000 MHz

-36 dBm (250nW)

Tại các tần số trên 1000 MHz đến 50 000 MHz

-30 dBm (1µW)

 

2.17. Giới hạn phát xạ giả 17: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 88:2015/BTTTT(Chú thích 2).

2.18. Giới hạn phát xạ giả 18 (Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ không mong muốn của máy phát theo tiêu chuẩn EN 301 091-1 v2.1.1(Chú thích 3)):

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;

87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;
174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;

470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm

Tại các tần số khác từ 30 MHz đến 1000 MHz

-36 dBm

1000 MHz < f ≤ 300 000 GHz

-30 dBm

 

2.19. Giới hạn phát xạ giả 19 (Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ không mong muốn của máy phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 264 v2.1.1(Chú thích 3)):

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;

87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;

174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;

470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm

Tại các tần số khác từ 30 MHz đến 1000 MHz

-36 dBm

1000 MHz < f ≤ 300 000 GHz

-30 dBm

 

2.20. Giới hạn phát xạ giả 20 (Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 305 550-2 v1.2.1(Chú thích 3)):

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;

87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;

174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;

470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm

Tại các tần số khác từ 30 MHz đến 1000 MHz

-36 dBm

1000 MHz < f ≤ 300 000 GHz

-30 dBm

 

2.21. Giới hạn phát xạ giả 21: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BTTTT(Chú thích 2).

2.22. Giới hạn phát xạ giả 22: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2016/BTTTT(Chú thích 2).

2.23. Giới hạn phát xạ giả 23: Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2011/BTTTT(Chú thích 2).

2.24. Giới hạn phát xạ giả 24 (Bảo đảm tuân thủ giới hạn phát xạ giả của máy phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 065-1 v2.1.1(Chú thích 3)):

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;

87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;
174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;

470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm

Tại các tần số khác từ 30 MHz đến 1000 MHz

-36 dBm

1000 MHz < f ≤ 40 000 GHz

-30 dBm

 

Chú thích 2: Trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng giới hạn phát xạ giả hoặc phát xạ không mong muốn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Chú thích 3: Trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thiết bị vô tuyến điện tương ứng ở cột B mục 1 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng giới hạn phát xạ giả hoặc phát xạ không mong muốn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó.

3. Phương pháp đo: Thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng quy định tại mục 2 của Phụ lục này.

Phụ lục 3

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CỰ LY NGẮN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CHUNG ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

13,553 ÷ 13,567 MHz

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

26,957 ÷ 27,283 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

 

40,66-40,7 MHz

≤ 10 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

 

918,4 ÷ 923 MHz

≤ 25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 8

- Thiết bị phải dùng giao thức truyền dẫn Nghe trước khi phát LBT (Listen Before Talk) hoặc thiết bị phải bảo đảm hoạt động với giới hạn chu kỳ làm việc (Duty cycle) không quá 1%.

2400 ÷ 2483,5 MHz

≤ 10 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 13

 

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 25 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 13

 

24 ÷ 24,25 GHz

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 13

 

57 ÷ 64 GHz

£ 10 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 20

 

61 ÷ 61,5 GHz

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 20

 

122 ÷ 123 GHz

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 20

- Mật độ phổ công suất trong băng tần 122 ÷ 122,25 GHz không quá 10 mW EIRP/250 MHz

244 ÷ 246 GHz

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 20

 

Phụ lục 4

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

43,71 ÷ 44,00 MHz

183 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

- Băng tần dành cho khối trung tâm

- Thiết bị chỉ được sử dụng phương thức phát thoại điều tần (F3E) hoặc điều pha (G3E).

48,75 ÷ 49,51 MHz

183 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

- Băng tần dành cho khối di động

- Thiết bị chỉ được sử dụng phương thức phát thoại điều tần (F3E) hoặc điều pha (G3E).

46,60 ÷ 46,98 MHz

183 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

- Băng tần dành cho khối trung tâm

- Thiết bị chỉ được sử dụng phương thức phát thoại điều tần (F3E) hoặc điều pha (G3E).

49,66 ÷ 50 MHz

183 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

- Băng tần dành cho khối di động

- Thiết bị chỉ được sử dụng phương thức phát thoại điều tần (F3E) hoặc điều pha (G3E).

1880 ÷ 1900 MHz

≤ 250 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 10

- Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà (indoor use).

Phụ lục 5

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LIÊN LẠC DÀNH CHO THIẾT BỊ Y TẾ
CẤY GHÉP (MICS), HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG DÀNH CHO THIẾT BỊ Y TẾ CẤY GHÉP (MITS) ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

401 ÷ 406 MHz

25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 

- Băng tần dành cho thiết bị MICS.

- Độ rộng kênh chiếm dụng không lớn hơn 300 kHz.

- Thiết bị MICS phải có ít nhất 9 kênh tần số được phân bố trên toàn bộ đoạn băng tần 401 ÷ 406 MHz.

- Thiết bị MICS phải dùng giao thức truyền dẫn Nghe trước khi phát LBT (Listen Before Transmit).

- Thiết bị MICS chỉ được phát khi có sự điều khiển từ bên ngoài. Trong trường hợp khẩn cấp, khi phát hiện các sự cố có thể gây nguy hiểm cho tính mạng hoặc sức khoẻ của người bệnh, thiết bị MICS được phép truyền số liệu tức thời.

401 ÷ 402 MHz;

403,5 ÷ 403,8 MHz;

405 ÷ 406 MHz

100 nW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 

Băng tần dành cho thiết bị MITS.

Phụ lục 6

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NHẬN DẠNG VÔ TUYẾN ĐIỆN (RFID)
ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

115 ÷ 150 kHz

≤ 66 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Tần số trung tâm là 125 kHz và 134,2 kHz

13,553 ÷ 13,567 MHz

≤ 60 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Tần số trung tâm là 13,56 MHz.

433,05 ÷ 434,79 MHz

≤ 10 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

- Tần số trung tâm là 433,92 MHz.

- Thiết bị phải sử dụng kỹ thuật giảm tránh nhiễu có hại như điều chế trải phổ nhảy tần, giao thức truyền dẫn Nghe trước khi phát (LBT: Listen Before Talk), giới hạn chu kỳ làm việc (duty cycle) hoặc điều chỉnh công suất phát.

918,4 ÷ 923 MHz

≤ 500 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 8

 

- Băng thông lớn nhất cho phép của kênh nhảy tần ở mức suy giảm 20 dB là 500 kHz.

- Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động trong băng tần này phải sử dụng kỹ thuật giảm tránh nhiễu có hại như điều chế trải phổ nhảy tần, giao thức truyền dẫn Nghe trước khi phát (LBT: Listen Before Talk), hay giới hạn chu kỳ làm việc (duty cycle).

2446 ÷ 2454 MHz

≤ 500 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 13

 

Phụ lục 7

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CẢNH BÁO VÀ PHÁT HIỆN VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

29,7 ÷ 30,0 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

146,35 ÷ 146,5 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

240,15 ÷ 240,30 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

300 ÷ 300,33 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

312 ÷ 316 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

444,4 ÷ 444,8 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

Phụ lục 8

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ÂM THANH KHÔNG DÂY ĐƯỢC MIỄN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

40,66 ÷ 40,70 MHz

 

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

 

87 ÷ 108 MHz

 

≤ 20 nW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

- Thiết bị phát FM cá nhân chỉ được sử dụng băng tần 87 ÷ 108 MHz.

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

≤ 3mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

- Giới hạn này dành cho thiết bị âm thanh không dây (loại trừ thiết bị phát FM cá nhân).

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

182,025 ÷ 182,975 MHz

 

≤ 30 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

217,025 ÷ 217,975 MHz

 

≤ 30 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

218,025 ÷ 218,475 MHz

 

≤ 30 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

470 ÷ 694 MHz

≤ 30 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

- Thiết bị âm thanh không dây chuyên dùng cho các sự kiện.

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

- Thiết bị phải có khả năng tự động điều chỉnh và điều chỉnh được tần số hoạt động.

- Thiết bị không được hoạt động trùng với các kênh truyền hình quảng bá đang phát sóng tại khu vực khai thác.

- Khoảng cách tối thiểu giữa tần số trung tâm của thiết bị khi hoạt động và (các) kênh tần số truyền hình kề trên, kề dưới trong khu vực khai thác là 400 kHz.

- Thiết bị không được gây nhiễu có hại cho thiết bị thu truyền hình quảng bá trong khu vực khai thác.

1795 ÷ 1800 MHz

≤ 20 mW EIRP;

≤ 50 mW EIRP (đối với thiết bị âm thanh cài áo không dây)

Theo giới hạn phát xạ giả 6

 

Phụ lục 9

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỀU KHIẾN TỪ XA VÔ TUYẾN ĐIỆN
ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

26,957 ÷ 27,283 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

29,7 ÷ 30,0 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

40,02 ÷ 40,98 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

Chỉ dùng cho điều khiển mô hình máy bay. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

40,66 ÷ 40,70 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

72,00 ÷ 72,99 MHz

≤ 1 W ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

- Chỉ dùng cho điều khiển mô hình máy bay. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

312 ÷ 316 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

433,05 ÷ 434,79 MHz

≤ 10 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

- Thiết bị phải sử dụng kỹ thuật giảm tránh nhiễu có hại như điều chế trải phổ nhảy tần, nghe trước khi phát, giới hạn chu kỳ làm việc (duty cycle) hoặc điều chỉnh công suất phát.

2400 ÷ 2483,5 MHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 11

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 14

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị có tích hợp tính năng điều khiển từ xa vô tuyến điện trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

Phụ lục 10

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC
ĐỐI VỚI THIẾT BỊ MẠNG NỘI BỘ KHÔNG DÂY (WLAN/RLAN)

ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

2400 ÷ 2483,5 MHz

≤ 200 mW EIRP (đối với thiết bị sử dụng điều chế trải phổ nhảy tần (FHSS) và

≤ 10 mW/1 MHz EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế khác FHSS

Theo giới hạn phát xạ giả 11

Tổ chức, cá nhân triển khai, sử dụng thiết bị WLAN/RLAN cần tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

5150 ÷ 5250 MHz

≤ 200 mW EIRP và

10 mW/MHz EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 14

- Sử dụng thiết bị ở môi trường trong nhà (Indoor use) hoặc môi trường có tính năng che chắn sóng điện từ (Ví dụ: sử dụng trong ô tô).

- Tổ chức, cá nhân triển khai, sử dụng thiết bị WLAN/RLAN cần tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

5250 ÷ 5350 MHz

≤ 200 mW EIRP và ≤ 10 mW/MHz EIRP (nếu thiết bị có khả năng điều khiển công suất máy phát)

≤ 100 mW EIRP và ≤ 5 mW/MHz EIRP (nếu thiết bị không có khả năng điều khiển công suất máy phát)

Theo giới hạn phát xạ giả 14

- Thiết bị phải có khả năng lựa chọn kênh tần số động (DFS).

- Tổ chức, cá nhân triển khai, sử dụng thiết bị WLAN/RLAN cần tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

5470 ÷ 5725 MHz

≤ 1 W EIRP và

≤ 50 mW/MHz (nếu thiết bị có khả năng điều khiển công suất máy phát)

≤ 500 mW EIRP và ≤ 25 mW/MHz EIRP (nếu thiết bị không có khả năng điều khiển công suất máy phát)

Theo giới hạn phát xạ giả 14

- Thiết bị phải có khả năng lựa chọn kênh tần số động (DFS).

- Tổ chức, cá nhân triển khai, sử dụng thiết bị WLAN/RLAN cần tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 1 W EIRP và

50 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 14

Tổ chức, cá nhân triển khai, sử dụng thiết bị WLAN/RLAN cần tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

57 ÷ 66 GHz

£ 10 W EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 17

- Thiết bị bắt buộc sử dụng ăng-ten tích hợp.

- Không lắp đặt thiết bị ở vị trí cố định ngoài trời.

- Tổ chức, cá nhân triển khai, sử dụng thiết bị WLAN/RLAN cần tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

Phụ lục 11

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐO TỪ XA VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

26,957 ÷ 27,283 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

 

29,70 ÷ 30,00 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 

216 ÷ 217 MHz

≤ 0,01 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

- Chỉ dùng cho các ứng dụng y tế và sinh học

433,05 ÷ 434,79 MHz

≤ 10 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

Thiết bị phải sử dụng kỹ thuật giảm tránh nhiễu có hại như điều chế trải phổ nhảy tần, nghe trước khi phát, giới hạn chu kỳ làm việc (duty cycle), hoặc điều chỉnh công suất phát.

5725 ÷ 5850 MHz

£ 24 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

8500 ÷ 10000 MHz

£ 30 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

24 ÷ 24,25 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 13

 

57 ÷ 64 GHz

£ 43 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

£ -2 dBm/50 MHz (công suất trung bình)

£ 35 dBm/MHz EIRP (công suất đỉnh)

≥ 20 dBc ở đầu ra máy phát

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng hoặc ngoài hiện trường với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

75 ÷ 85 GHz

£ 43 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

£ -3 dBm/MHz EIRP (công suất trung bình)

£ 34 dBm/MHz EIRP (công suất đỉnh)

≥ 20 dBc ở đầu ra máy phát

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng hoặc ngoài hiện trường với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

Phụ lục 11

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐO TỪ XA VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

26,957 ÷ 27,283 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

 

29,70 ÷ 30,00 MHz

≤ 100 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 

216 ÷ 217 MHz

≤ 0,01 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

- Chỉ dùng cho các ứng dụng y tế và sinh học

433,05 ÷ 434,79 MHz

≤ 10 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

Thiết bị phải sử dụng kỹ thuật giảm tránh nhiễu có hại như điều chế trải phổ nhảy tần, nghe trước khi phát, giới hạn chu kỳ làm việc (duty cycle), hoặc điều chỉnh công suất phát.

5725 ÷ 5850 MHz

£ 24 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

8500 ÷ 10000 MHz

£ 30 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

24 ÷ 24,25 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 13

 

57 ÷ 64 GHz

£ 43 dBm/50 MHz EIRP (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

£ -2 dBm/50 MHz (công suất trung bình)

£ 35 dBm/MHz EIRP (công suất đỉnh)

≥ 20 dBc ở đầu ra máy phát

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng hoặc ngoài hiện trường với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

75 ÷ 85 GHz

£ 43 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

£ -41,3 dBm/MHz EIRP (đo ở bên ngoài bồn chứa)

Theo giới hạn phát xạ giả 15

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

£ -3 dBm/MHz EIRP (công suất trung bình)

£ 34 dBm/MHz EIRP (công suất đỉnh)

≥ 20 dBc ở đầu ra máy phát

Chỉ sử dụng cho ứng dụng ra-đa đo mức cự ly ngắn và thiết bị phải được lắp trong bồn chứa đóng hoặc ngoài hiện trường với ăng-ten phát hướng xuống phía dưới mặt đất.

Thiết bị này phải được khai thác, lắp đặt, sử dụng bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn kỹ thuật.

Phụ lục 12

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH ẢNH KHÔNG DÂY
ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

2400 ÷ 2483,5 MHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 12

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 12

10,50 ÷ 10,55 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 12

24,00 ÷ 24,25 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 12

Phụ lục 13

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN BĂNG SIÊU RỘNG
ĐƯỢC MIỄN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

4200 ÷ 4800 MHz

£ -70 dBm/MHz (công suất trung bình)

-30 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

Theo giới hạn phát xạ giả 24

- Không lắp đặt thiết bị ở vị trí cố định ngoài trời hoặc kết nối thiết bị với ăng-ten gắn ở vị trí cố định ngoài trời.

- Sử dụng thiết bị ở môi trường trong nhà hoặc môi trường có tính năng che chắn sóng điện từ.

- Không sử dụng thiết bị trên máy bay.

£ -41,3 dBm/MHz (công suất trung bình) và

≤ 0 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

Theo giới hạn phát xạ giả 24

- Thiết bị phải trang bị kỹ thuật phòng tránh nhiễu như giao thức truyền dẫn Nghe trước khi phát (LBT), giới hạn chu kỳ hoạt động (Duty cycle), hoặc phát hiện và tránh (DAA: Detect and Avoid).

- Không lắp đặt thiết bị ở vị trí cố định ngoài trời hoặc kết nối thiết bị với ăng-ten gắn ở vị trí cố định ngoài trời.

7238,4 ÷ 9000 MHz

- Từ tần số 7238,4 đến 8500 MHz:

£ -41,3 dBm/MHz (công suất trung bình) và

≤ 0 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

- Từ tần số trên 8500 MHz đến 9000 MHz:

≤ -65 dBm/MHz (công suất trung bình) và

≤ -25 dBm/50 MHz (công suất đỉnh).

Theo giới hạn phát xạ giả 24

+ Không lắp đặt thiết bị ở vị trí cố định ngoài trời hoặc kết nối thiết bị với ăng-ten gắn ở vị trí cố định ngoài trời.

 

- Từ tần số 7238,4 đến 9000 MHz:

£ -41,3 dBm/MHz (công suất trung bình) và

≤ 0 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

 

Theo giới hạn phát xạ giả 24

+ Thiết bị phải trang bị kỹ thuật phòng tránh nhiễu như giao thức truyền dẫn Nghe trước khi phát (LBT), giới hạn chu kỳ hoạt động (Duty cycle), hoặc phát hiện và tránh (DAA: Detect and Avoid).

+ Không lắp đặt thiết bị ở vị trí cố định ngoài trời hoặc kết nối thiết bị với ăng-ten gắn ở vị trí cố định ngoài trời.

Phụ lục 14

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN CỰ LY NGẮN ỨNG DỤNG TRONG GIAO THÔNG ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả hoặc phát xạ không mong muốn

Điều kiện khác

3,234 ÷ 5,234 MHz

≤ 9 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ không mong muốn 2

- Dùng cho thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn phục vụ kết nối giữa tàu và đường ray để xác định thông tin về vị trí của tàu trên hành trình.

- Thiết bị hoạt động với chu kỳ làm việc (Duty cycle) không quá 1%.

26,957 ÷ 27,283 MHz

£ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ không mong muốn 2

- Dùng cho thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn phục vụ kết nối giữa tàu và đường ray để xác định thông tin về vị trí của tàu trên hành trình.

- Tần số trung tâm là 27,095 MHz.

24 ÷ 24,25 GHz

£ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 16

Dùng cho thiết bị ra-đa ứng dụng trong giao thông.

76 ÷ 77 GHz

£ 316,23 W EIRP/50 MHz (công suất đỉnh)

Theo giới hạn phát xạ giả 18

Dùng cho thiết bị ra-đa ứng dụng trong giao thông.

77 ÷ 81 GHz

£ 316,23 W EIRP (công suất đỉnh, đo trong băng thông 50 MHz) và £ 0,5 mW/MHz EIRP (mật độ phổ công suất trung bình)

Theo giới hạn phát xạ giả 19

Dùng cho thiết bị ra-đa ứng dụng trong giao thông.

Phụ lục 15

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÒNG TỪ ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

9 ÷ 100 kHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

100 ÷ 119 kHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

119 ÷ 135 kHz

≤ 66 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (giảm 10 dB/decade ở tần số trên 119 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Giới hạn 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m được áp dụng tại tần số:

129,1 kHz ± 500 Hz.

 

135 ÷ 140 kHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

140 ÷ 148,5 kHz

≤ 37,7 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

148,5 ÷ 190 kHz

30 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

- Sử dụng cho lĩnh vực thông tin y tế.

- Thiết bị phải được bảo đảm hoạt động với chu kỳ làm việc (Duty cycle) không quá 10%.

148,5 ÷ 190 kHz

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

3,155 ÷ 3,400 MHz

≤ 13,5 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

6,765 ÷ 6,795 MHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

10,200 ÷ 11,000 MHz

≤ 9 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

13,553 ÷ 13,567 MHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

Phụ lục 16

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ SẠC KHÔNG DÂY ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP  SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

100 ÷ 119 kHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị dùng công nghệ mạch vòng cảm ứng.

119 ÷ 135 kHz

≤ 66 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (giảm 10 dB/decade ở tần số trên 119 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

- Giới hạn 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m được áp dụng tại tần số 129,1 kHz ± 500 Hz.

- Thiết bị dùng công nghệ mạch vòng cảm ứng.

135 ÷ 140 kHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị dùng công nghệ mạch vòng cảm ứng (inductive loop).

140 ÷ 148,5 kHz

≤ 37,7 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị dùng công nghệ mạch vòng cảm ứng.

148,5 ÷ 190 kHz

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị dùng công nghệ mạch vòng cảm ứng.

 

326,5 kHz

340 kHz

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

- Thiết bị dùng công nghệ mạch vòng cảm ứng .

- Không lắp đặt thiết bị ở vị trí cố định ngoài trời hoặc kết nối thiết bị với ăng-ten gắn ở vị trí cố định ngoài trời.

- Không sử dụng thiết bị trên máy bay.

353 ÷ 373,5 kHz

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

- Thiết bị dùng công nghệ mạch vòng cảm ứng .

- Không lắp đặt thiết bị ở vị trí cố định ngoài trời hoặc kết nối thiết bị với ăng-ten gắn ở vị trí cố định ngoài trời.

- Không sử dụng thiết bị trên máy bay.

1,64 ÷ 1,8 MHz

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị dùng công nghệ mạch vòng cảm ứng.

6,765 ÷ 6,795 MHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

 

Phụ lục 17

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

26,96 MHz ÷ 27,41 MHz

≤ 12 W ERP (điều chế biên độ đơn biên: AM/SSB)

≤ 4 W ERP (điều chế biên độ song biên: AM/DSB, hoặc điều chế góc FM/PM)

Theo giới hạn phát xạ giả 4

 

 

 

 

 

- Đoạn băng tần này được phân chia thành 40 kênh từ 1 đến 40, mỗi kênh tần số tương ứng với các tần số trung tâm và mục đích sử dụng theo Chú thích 4.

- Chú thích 5.

Chú thích 4: Tần số trung tâm và mục đích sử dụng của các kênh tần số

Kênh

Tần số trung tâm [MHz]

Mục đích

sử dụng

 

Kênh

Tần số trung tâm [MHz]

Mục đích

sử dụng

1

26,965

Kênh liên lạc

21

27,215

Kênh liên lạc

2

26,975

22

27,225

3

26,985

23

27,235

4

27,005

24

27,245

5

27,015

25

27,255

6

27,025

26

27,265

7

27,035

27

27,275

8

27,055

28

27,285

9

27,065

Kênh an toàn cứu nạn

29

27,295

10

27,075

Kênh liên lạc

30

27,305

11

27,085

Kênh gọi

31

27,315

12

27,105

Kênh liên lạc

32

27,325

13

27,115

33

27,335

14

27,125

34

27,345

15

27,135

35

27,355

16

27,155

36

27,365

17

27,165

37

27,375

18

27,175

38

27,385

19

27,185

Kênh gọi

39

27,395

20

27,205

Kênh liên lạc

40

27,405

 

Trong Bảng trên, các loại Kênh được quy định như sau:

Kênh an toàn, cứu nạn là kênh dành riêng phục vụ thông tin an toàn, cứu nạn.

Kênh liên lạc là kênh dùng cho thông tin liên lạc, trao đổi tin tức.

Kênh gọi là kênh dành riêng để thiết lập cuộc gọi.

Chú thích 5:

1.1.  Điều kiện sử dụng kênh an toàn, cứu nạn

1.1.1. Trong trường hợp khẩn cấp, gây nguy hiểm đến tính mạng và phương tiện trên biển, ngoài việc sử dụng kênh 9 (dành riêng phục vụ thông tin an toàn cứu nạn), tổ chức, cá nhân khi gửi thông tin hoặc tín hiệu cấp cứu còn có thể phát sóng để thu hút sự chú ý trên bất cứ kênh nào trong Bảng phân kênh tần số.

1.1.2. Khi nhận được thông tin, tín hiệu cấp cứu, các đài vô tuyến điện phải lập tức ngừng phát sóng trên tần số có khả năng gây nhiễu cho thông tin cấp cứu và phải liên tục lắng nghe trên tần số phát gọi cấp cứu; trả lời và thực hiện ngay mọi hỗ trợ cần thiết, đồng thời thông báo cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn.

1.2.  Điều kiện sử dụng kênh gọi

1.2.1. Kênh gọi (kênh 11 và kênh 19) chỉ dùng để thiết lập cuộc gọi giữa các phương tiện nghề cá.

1.2.2. Kênh gọi chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian tối đa 1 phút. Đài gọi xưng tên và gọi tên của đài bị gọi (lặp đi lặp lại 3 lần) trên kênh gọi. Ngay sau khi nhận được tín hiệu trả lời của đài bị gọi, đài gọi chủ động chỉ định kênh liên lạc để hai đài cùng chuyển sang làm việc ở kênh liên lạc; không được liên lạc ở kênh gọi.

1.3.  Điều kiện sử dụng kênh liên lạc

1.3.1. Kênh liên lạc được lựa chọn trong số 37 kênh theo Bảng phân kênh tần số (trừ các kênh an toàn, cứu nạn và kênh gọi). Trong quá trình làm việc nếu bị nhiễu do đài khác gây ra, có thể chuyển đổi sang kênh liên lạc khác để tránh nhiễu.

1.3.2. Kênh liên lạc chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian tối đa 5 phút, trường hợp phải kéo dài thời gian thì sau khi liên lạc được 5 phút phải tạm ngừng một phút rồi mới tiếp tục liên lạc.

1.4.  Người sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không được có các hành vi sau đây:

1.4.1. Sử dụng công suất vượt quá mức công suất phát hạn chế quy định tại Phụ lục này.

1.4.2. Gây nhiễu có hại cho kênh an toàn, cứu nạn.

1.4.3. Dùng kênh an toàn, cứu nạn cho mục đích thiết lập cuộc gọi và liên lạc.

1.4.4. Dùng kênh gọi cho mục đích liên lạc (trừ thông tin cấp cứu).

1.4.5. Chiếm dụng kênh liên lạc liên tục vượt quá thời gian 5 phút hoặc phát bất kỳ một sóng mang nào xen giữa các cuộc gọi.

1.4.6. Phát tín hiệu gọi, tín hiệu nhận dạng liên tục, lặp đi lặp lại trên kênh gọi vượt quá thời gian 1 phút.

1.4.7. Phát tín hiệu nhận dạng đồng thời trên hai hoặc nhiều tần số khi chỉ liên lạc với một đài khác.

Phụ lục 18

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ LIÊN LẠC DÙNG BỘ ĐÀM CÔNG SUẤT THẤP ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

446,00 ÷ 446,2 MHz

£ 500 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thiết bị dùng công nghệ số với độ rộng của một kênh tần số là 6,25 kHz hoặc 12,5 kHz.

- Tần số trung tâm các kênh 12,5 kHz:

446,00625 + n × 0,0125
(n = 0 đến 15)

- Tần số trung tâm các kênh 6,25 kHz:

446,003125 + n × 0,00625 (n = 0 đến 31)

- Thiết bị bắt buộc sử dụng ăng-ten tích hợp. Thiết bị phải được thiết kế để không có khả năng điều chỉnh tần số ngoài băng tần 446-446,2 MHz và không có khả năng tăng mức công suất trên 500 mW.

- Thiết bị phải có khả năng ngắt khi thời gian thoại vượt quá 180 (s).

- Khuyến cáo thực hiện kiểm tra kênh tần số trước khi thực hiện liên lạc để tránh nhiễu.

Phụ lục 19

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN TRONG MẠNG DIỆN RỘNG CÔNG SUẤT THẤP (LPWAN) ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

433,05 ÷ 434,79 MHz

£ 25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

- Giới hạn chu kỳ làm việc (Duty cycle) không quá 10% đối với thiết bị truyền nhận dữ liệu (Gateway) và không quá 1% đối với thiết bị đầu cuối.

- Tổ chức, cá nhân triển khai, sử dụng thiết bị LPWAN cần tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

920 ÷ 923 MHz

£ 25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 9 (Chú thích 6)

- Giới hạn chu kỳ làm việc (Duty cycle) không quá 10% đối với thiết bị truyền nhận dữ liệu (Gateway) và không quá 1% đối với thiết bị đầu cuối.

- Tổ chức, cá nhân triển khai, sử dụng thiết bị LPWAN cần tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Chú thích 6: Trường hợp thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp đặt cùng vị trí với trạm thu phát gốc di động hoạt động ở băng tần 880-915 MHz, giới hạn phát xạ giả từ thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp không được vượt quá -98 dBm/100 kHz hoặc trong phạm vi từ -98 dBm/100 kHz đến -36 dBm/100 kHz nếu đạt được thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân triển khai thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp và tổ chức, doanh nghiệp triển khai hệ thống thông tin di động tại băng tần 880-915 MHz.

Phụ lục 20

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÔ TUYẾN DÙNG CHO
MỤC ĐÍCH TRỢ GIÚP AN TOÀN, CỨU NẠN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Loại thiết bị
vô tuyến điện

Điều kiện khác

156,025 ÷ 162,025 MHz (Chú thích 7)

≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP)

Theo giới hạn phát xạ giả 21

Thiết bị nhận dạng tự động (AIS)

- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị cần bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa và quy định khác có liên quan.

- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị có trách nhiệm cài đặt, cung cấp các thông tin, dữ liệu nhận dạng có liên quan theo quy định của Pháp luật.

- Không sử dụng thiết bị vào mục đích khác mà pháp luật chưa cho phép.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng thiết bị thì phải ngắt tính năng thu phát sóng vô tuyến điện để hạn chế khả năng thiết bị phát không chủ ý trên các tần số dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn.

161,9625 ÷ 161,9875 MHz;

162,0125 ÷ 162,0375 MHz

≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP)

Theo giới hạn phát xạ giả 22

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)
(Chú thích 8)

- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị cần bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa và quy định khác có liên quan.

- Không sử dụng thiết bị vào mục đích khác mà pháp luật chưa cho phép.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng thiết bị thì phải ngắt tính năng thu phát sóng vô tuyến điện để hạn chế khả năng thiết bị phát không chủ ý trên các tần số dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn.

406,0 ÷ 406,1 MHz

≤ 12,2 W ERP

 

Giới hạn phát xạ
giả 23

 

Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB).(Chú thích 8)

- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị cần bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa và quy định khác có liên quan.

- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị có trách nhiệm cài đặt, cung cấp các thông tin, dữ liệu nhận dạng có liên quan theo quy định của Pháp luật.

- Phương thức phát xạ trên tần số 121,5 MHz: A3X. Tần số này được sử dụng cho mục đích định vị vô tuyến phụ trợ cho thiết bị EPIRB.

- Không sử dụng thiết bị vào mục đích khác mà pháp luật chưa cho phép.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng thiết bị thì phải ngắt tính năng thu phát sóng vô tuyến điện để hạn chế khả năng thiết bị phát không chủ ý trên các tần số dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn.

121,5 MHz

≤ 100 mW ERPEP

406,0 ÷ 406,1 MHz

≤ 12,2 W ERP

Giới hạn phát xạ giả 23

 

Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí cá nhân (PLB)

 

- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị có trách nhiệm cài đặt, cung cấp các thông tin, dữ liệu nhận dạng có liên quan theo quy định của Pháp luật.

- Không sử dụng thiết bị vào mục đích khác mà pháp luật chưa cho phép.

- Tần số 121,5 MHz được sử dụng cho mục đích định vị vô tuyến phụ trợ cho thiết bị PLB.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng thiết bị thì phải ngắt tính năng thu phát sóng vô tuyến điện để hạn chế khả năng thiết bị phát không chủ ý trên các tần số dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn.

121,5 MHz

≤ 100 mW ERPEP

406,0 ÷ 406,1 MHz

 

≤ 12,2 W ERP

Giới hạn phát xạ giả 23

Thiết bị phao vô tuyến định vị khẩn cấp (ELT) (Chú thích 8)

- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị cần bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, và có trách nhiệm cài đặt, cung cấp các thông tin, dữ liệu nhận dạng có liên quan theo quy định của Pháp luật.

- Không sử dụng thiết bị vào mục đích khác mà pháp luật chưa cho phép.

- Tần số 121,5 MHz được sử dụng cho mục đích định vị vô tuyến phụ trợ cho thiết bị ELT.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng thiết bị thì phải ngắt tính năng thu phát sóng vô tuyến điện để hạn chế khả năng thiết bị phát không chủ ý trên các tần số dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn.

121,5 MHz

≤ 100 mW ERPEP

9200 ÷ 9500 MHz

≥ 400 mW EIRP

Không quy định

Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART). (Chú thích 8)

- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị cần bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa và quy định khác có liên quan.

- Không sử dụng thiết bị vào mục đích khác mà pháp luật chưa cho phép.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng thiết bị thì phải ngắt tính năng thu phát sóng vô tuyến điện để hạn chế khả năng thiết bị phát không chủ ý trên các tần số dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn.

Chú thích 7: Băng tần hoạt động mặc định quốc tế: AIS1 (161,9625 ÷ 161,9875 MHz), AIS2 (162,0125 ÷ 162,0375 MHz).

Chú thích 8: Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho thiết bị EPIRB, AIS, SART, AIS-SART, ELT thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.

Phụ lục 5

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LIÊN LẠC DÀNH CHO THIẾT BỊ Y TẾ
CẤY GHÉP (MICS), HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG DÀNH CHO THIẾT BỊ Y TẾ CẤY GHÉP (MITS) ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Băng tần

Phát xạ chính

Phát xạ giả

Điều kiện khác

401 ÷ 406 MHz

25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 

- Băng tần dành cho thiết bị MICS.

- Độ rộng kênh chiếm dụng không lớn hơn 300 kHz.

- Thiết bị MICS phải có ít nhất 9 kênh tần số được phân bố trên toàn bộ đoạn băng tần 401 ÷ 406 MHz.

- Thiết bị MICS phải dùng giao thức truyền dẫn Nghe trước khi phát LBT (Listen Before Transmit).

- Thiết bị MICS chỉ được phát khi có sự điều khiển từ bên ngoài. Trong trường hợp khẩn cấp, khi phát hiện các sự cố có thể gây nguy hiểm cho tính mạng hoặc sức khoẻ của người bệnh, thiết bị MICS được phép truyền số liệu tức thời.

401 ÷ 402 MHz;

403,5 ÷ 403,8 MHz;

405 ÷ 406 MHz

100 nW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

 

Băng tần dành cho thiết bị MITS.

thuộc tính Thông tư 08/2021/TT-BTTTT

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2021/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:14/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày 14/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 08/2021/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Cụ thể, Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm: Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung; Điện thoại không dây; Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID); Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện; Thiết bị âm thanh không dây; Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện; Thiết bị vòng từ; Thiết bị sạc không dây; Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp;…

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu được miễn cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải tuân thủ quy định của pháp luật về viễn thông, không được sử dụng thông tin thu được vào mục đích bất hợp pháp. Trường hợp thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện gây nhiễu có hại cho thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì phải dừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi đã khắc phục.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/11/2021.

Xem chi tiết Thông tư 08/2021/TT-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 08/2021/TT-BTTTT

 

Hanoi, October l4, 2021

 

CIRCULAR

Providing the list of radio frequency use license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions[1]

 

Pursuant to the November 23, 2009 Law on Radio Frequencies;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2017/ND-CP of February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 71/2013/QD-TTg of November 21, 2013, promulgating the Master Plan on National Radio Frequency Spectrum, which was amended and supplemented under the Prime Minister’s Decision No. 02/2017/QD-TTg of January 17, 2017;

At the proposal of the Director General of the Authority of Radio Frequency Management,

The Minister of Information and Communications promulgates the Circular providing the list of radio frequency use license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions.

 

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Circular provides the list of radio frequency use-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions.

2. This Circular applies to organizations and individuals that manage, use, manufacture, import and trade in radio devices specified in Clause 1 of this Article in Vietnam.

3. This Circular does not apply to radio devices manufactured, imported or used by the armed forces for national defense and security purposes. The manufacture, import and use of such radio devices shall be prescribed by the Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security to ensure compliance with relevant national technical regulations.

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Short range device means a signal-transmitting or -receiving and -transmitting radio equipment which, when meeting certain technical and operational conditions, is unlikely to cause harmful interference to other radio equipment.

2. Non-specific short range device means a short range device that satisfies the law-specified technical and operational conditions, regardless of its application or use purpose.

3. Cordless phone means a telephone terminal device that is connected to a public telephone network via a two-line analog interface. This device consists of a central unit and a mobile unit interconnected by a radio interface:

The central unit (also known as the base station or mother unit) is fixed and connected to two fixed telephone lines of the public switched telephone network (PSTN), using a built-in antenna. A built-in antenna is an antenna that is permanently installed inside or outside a device and is part thereof.

The mobile unit (also known as the baby unit) is a handheld unit that uses a built-in antenna. The mobile unit carries the telephone subscriber number of the central unit.

4. Medical implant communications system (MICS) and Medical Implant Telemetry System (MITS) means systems consisting of medical implants in a human body and external radio communication devices used to exchange data with the implants within a distance of about 2 meters, then transmit data to the data processing center and to the doctor via the telecommunications network.

In the MICS, the implants and the radio communication devices have two-way data exchange. In the MITS, there is only one-way data transmission from the implants to the radio communication devices at pre-programmed times.

5. Radio frequency identification (RFID) devices

A radio frequency identification device uses radio waves to automatically identify, track and manage goods, human beings, animals and other applications.
A radio frequency identification device consists of a radio frequency tag and a radio frequency reader connected via a radio interface as follows:

- The radio frequency tag carries an electronic chip, with or without a power source, and mounted on the object to be identified. The electronic chip contains information about that object.

- The radio frequency reader emits a certain frequency to activate the radio frequency tag, and the radio frequency tag will emit the tag’s information. This information is captured by the reader and transmitted to the data processing system.

RFID devices are used in distribution, shipping and retail, healthcare, and transportation activities, or in mobile applications.

6. Radio detection and alarm devices

A radio detection and alarm device consists of a sensor and a control system interconnected via a radio interface.

Some typical types of radio detection and alarm devices include burglar alarm, motion detectors, and metal detectors.

7. Wireless audio devices

A wireless audio device means a device that uses radio waves to transmit sound over short distances. Some typical types of wireless audio devices include wireless lavalier microphones, wireless handheld microphones, wireless headsets, personal FM transmitters and hearing aids.

Short-range wireless audio devices referred to in this Circular do not include wireless audio transmitters using the frequency band of 470-694 MHz with a transmitting power of over 30 mW ERP serving operations in the field of radio and television broadcasting.

8. Remote control devices

Remote control devices includes devices using radio waves to control models and to be used for industrial and civil control systems.

Some typical types of remote control devices include devices for controlling aerial models such as model airplanes, devices for controlling models on the ground or water surface such as model cars and model ships, and devices used for industrial and civil control systems such as car and garage door openers/closers.

9. Wireless local area network (WLAN) or radio local area network (RLAN) devices

WLAN devices are used to establish wireless intranets or to connect directly to each other instead of using cables.

Some typical types of WLAN/RLAN devices include access points, wifi routers, wifi cards, devices with built-in radio transceiver modules according to IEEE 802.11 and IEEE 802.15.4 standards (excluding wireless bridges used to connect WLANs/RLANs); and WLAN/RLAN devices using long-term evolution (LTE) technology.

10. Telemetry devices

A telemetry device means a device that uses radio waves to automatically display or record telemetry parameters and control functions of other devices via a radio interface. Telemetry devices referred to in this Circular also include short-range radio transceiver radar devices that have the function of measuring the amount of matter (usually liquid or glue or sticky paste) in a closed tank or on site to serve production and industrial activities.

11. Wireless video transmitters

A wireless video transmitter is used to transmit video data (or video and audio data) to a data processing system via a radio interface.

Some typical types of wireless video transmitters include wireless webcam, wireless camera, and wireless devices transmitting videos via universal serial bus (USB) interface.

12. Radio devices installed on fishing vessels

Radio devices installed on fishing vessels are devices used for communication between fishing vessels operating in the maritime zones of Vietnam.

13. Radio receiver-only means a radio device that has the only function of receiving radio wave signals.

14. Traffic radar device (automotive radar, radar sensor or road transport and traffic telematics) means a short range radar device used for applications in (road or rail) traffic communication such as cruise control, detection, alarming, and avoidance of collision between vehicles and between vehicles and surrounding objects.

15. Low-power radio communication device means a mobile terminal radio device that has the function of receiving and transmitting voice signals between devices within a limited range (for example, buildings, restaurants and hotels).

16. Ultra-wide band (UWB) device means a short range device used to transmit radio frequency information and energy with emissions over a very broad frequency band  (-10 dB bandwidth of main emission, or B-10, of at least 500 MHz, or -10 dB segment bandwidth of main emission, or U-10, of at least 0.2). Bandwidths of B-10 and U-10 shall be determined as follows:

B-10 = fH - fL (fH, fL are high and low frequency margins, respectively. At these frequencies, the power spectral density of the UWB emission is 10 dB lower than the fM frequency of the largest emission);

U-10 = B-10/fc (fc is the center frequency of the -10 dB bandwidth and equals (fH + fL)/2).

17. Inductive loop means a short range device operating on the principle of electromagnetic field (near-field emission) and using low frequencies.

18. Automatic identification system (AIS) means a radio device used in the maritime safety system installed and used on board ships, boats and other vehicles with or without engine to improve the effectiveness of maneuvering to avoid collisions and manage surface or underwater vehicles.

19. Emergency position indicating radio beacon (EPIRB) means a radio device that indicates an emergency position using the frequency range of 406-406.1 MHz, installed and used on board surface or underwater vehicles including ships, boats and other motorized or non-motorized vehicles.

20. Search and rescue radar transponder (SART) means a radio device used for marine rescue purposes, operating in the 9 GHz frequency range.

21. Automatic identification system for search and rescue radar transponder (AIS-SART) means a radio device belonging to the group of marine support equipment for search and rescue teams to locate life-saving appliances or ships in distress during search and rescue operations.

22. Emergency locator transmitter (ELT) means a device that transmits emergency location signals using radio waves on the frequency of 406 MHz exclusively used on aircraft.

23. Personal locator beacon (PLB) means a device that transmits location signals using radio waves on the frequency of 406 MHz exclusively used for ground-based vehicles and people.

24. Low-power wide area network (LPWAN) radio devices include sensors and transceivers of data from sensors linked together via a radio interface, using a frequency spectrum shared with other short range devices. LPWAN devices referred to in this Circular do not include LPWAN devices using frequency bands licensed to use radio frequencies under the radio frequency master plan (for example, LPWAN devices using technology NB-IoT, LTE-M, etc.).

25. Wireless power transfer (WPT) means a radio device that transmits electrical energy and signals from a power source to a device to be charged according to the electromagnetic induction principle.

26. ERP stands for effective radiated power.

27. EIRP stands for equivalent isotropically radiated power.

28. ERPEP stands for effective radiated peak envelope power.

Article 3. List of radio frequency use license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions

1. The List of radio frequency use license-exempt radio devices (below referred to as the List) is provided in Appendix 1 to this Circular.

2. Technical and operational conditions for radio devices to be exempt from radio frequency use licenses are specified in Appendices 2 thru 20 to this Circular.

Article 4. Conditions for exemption from radio frequency use license

Radio devices shall be exempt from radio frequency use license when fully satisfying the following conditions:

a/ Being on the List provided in Appendix 1 to this Circular;

b/ Complying with the general provisions on use conditions specified in Article 6 of this Circular;

c/ Satisfying the corresponding technical and operational conditions specified in Appendices 2 thru 20 to this Circular.

Article 5. Provisions on management and use of devices on the List but failing to satisfy the accompanying technical and operational conditions

Radio devices on the List specified in Appendix 1 to this Circular but failing to satisfy the corresponding technical and operational conditions specified in Appendices 2 thru 20 to this Circular may not be used in Vietnam, except the following cases in which they have a radio frequency and device use license:

1. RFID devices operating in the 920-923 MHz frequency band for electronic toll collection with a transmitting power of over 500 mW ERP to 2,000 mW ERP.

2. LPWAN devices operating in the 433.05-434.79 MHz frequency band with a transmitting power of over 25 mW ERP to 100 mW ERP and operating in the 920-923 MHz frequency band with a transmitting power of over 25 mW ERP to 306 mW ERP.

3. Radio devices installed on fishing vessels operating in frequency bands other than the 26.96-27.41 MHz frequency band as prescribed in the radio frequency master plan.

4. Radio terminal devices used for safety and rescue purposes using frequencies as designated by international organizations of which Vietnam is a member or in accordance with the master plan and regulations on use of frequencies but not yet specified in this Circular.

Article 6. General provisions on use conditions

1. Radio frequency use license-exempt radio devices used for emergency, safety, search and rescue purposes shall be protected from harmful interference in accordance with law when used in the frequency channels and bands specified in Appendix 20 to this Circular. In other cases, the use of radio frequency use license-exempt radio devices must accept harmful interference from the licensed radio devices and radio devices operating under permission by management agencies.

2. In case radio frequency use license-exempt radio devices cause harmful interference to licensed radio devices or radio devices operating under permission by management agencies, their users shall immediately stop their use and may only resume their operation after the harmful interference has been overcome.

3. Radio frequency use license-exempt radio devices must accept interference caused by equipment applying radio frequency energy in industrial, scientific and medical (ISM) fields when sharing the following frequency bands reserved for ISM fields:

a/ Frequency band of 13.553-13.567 MHz;

b/ Frequency band of 26.957-27.283 MHz;

c/ Frequency band of 40.66-40.70 MHz;

d/ Frequency band of 2400-2483.5 MHz;

dd/ Frequency band of 5725-5875 MHz;

e/ Frequency band of 24000-24250 MHz.

4. When using, manufacturing or importing for use in Vietnam short range devices that can operate at different levels of transmitting powers or in different frequency bands or with a wide operating frequency range, organizations and individuals shall permanently set their frequency and power level parameters in accordance with this Circular.

5. When using radio frequency use license-exempt radio devices integrated with radio remote control functions in aircraft models, organizations or individuals shall comply with the regulations on licensing of flight operations.

6. When using radio frequency use license-exempt radio receivers-only, organizations and individuals shall comply with the laws on telecommunications and radio frequencies and other relevant laws.

Article 7. Transitional provisions

The currently used radio devices which comply with the Minister of Information and Communications’ Circular No. 46/2016/TT-BTTTT of December 26, 2016, providing the list of radio frequency use license-exempt radio devices  and accompanying technical and operational conditions, which was amended and supplemented under the Minister of Information and Communications’ Circular No. 18/2018/TT-BTTTT of December 20, 2018, but fail to comply with this Circular, may continue to be used until they are identified by the specialized management agency in charge of radio frequency as having caused harmful interference to any licensed radio devices or radio devices operating under permission by management agencies.

Article 8. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on November 28, 2021, and replaces:

a/ The Minister of Information and Communications’ Circular No. 46/2016/TT-BTTTT of December 26, 2016, providing the list of radio frequency use license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions; and,

b/ The Minister of Information and Communications’ Circular No. 18/2018/TT-BTTTT of December 20, 2018, amending and supplementing a number of articles of the Minister of Information and Communications’ Circular No. 46/2016/TT-BTTTT of December 26, 2016, providing the list of radio frequency use license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions.

2. The Chief of the Office, the Director General of the Authority of Radio Frequency Management, and heads of agencies and units under the Ministry of Information and Communications, and related organizations and individuals shall implement this Circular.-

Minister of Information and Communications
NGUYEN MANH HUNG

* The appendices to this Circular are not translated.

 

[1] Công Báo Nos 863-864 (23/10/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 08/2021/TT-BTTTT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 08/2021/TT-BTTTT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam

Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam

Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Vui lòng đợi