Thông tư 05/2016/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 05/2016/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp, quản lý, yêu cầu kỹ thuật, vị trí, kích thước, màu sắc, cách thức ghi mã số sách tiêu chuẩn quốc tế - International Standard Books Number (sau đây gọi tắt là mã số ISBN).
2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Cục Xuất bản, In và Phát hành;
b) Các nhà xuất bản.
Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý mã số ISBN
1. Cục Xuất bản, In và Phát hành là cơ quan quản lý mã số ISBN tại Việt Nam có trách nhiệm cấp, quản lý và thu hồi mã số ISBN.
2. Hằng năm, Cục Xuất bản, In và Phát hành báo cáo về tình hình sử dụng mã số ISBN ở Việt Nam và đóng phí hoạt động cho tổ chức ISBN quốc tế.
3. Căn cứ tình hình sử dụng mã số ISBN của các nhà xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm quy hoạch việc phân bổ nguồn mã số ISBN, lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung đầu số với tổ chức ISBN quốc tế khi có nhu cầu.
Điều 3. Chế độ báo cáo
Các nhà xuất bản báo cáo Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc sử dụng mã số ISBN được cấp, thông báo mã số ISBN chưa sử dụng trước ngày 31 tháng 3 của năm liền sau năm được cấp mã số ISBN.
Điều 4. Đối tượng phải ghi mã số ISBN
Nhà xuất bản phải ghi mã số ISBN trên sách và tài liệu dạng sách, bao gồm cả bản đồ, sách điện tử, sách chữ nổi (sau đây gọi chung là sách).
Chương II
TẠO LẬP VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ ISBN
Điều 5. Nguyên tắc tạo lập và sử dụng mã số ISBN
1. Mã số ISBN được tạo lập và sử dụng tại Việt Nam là ISBN-13 và phải tích hợp với mã vạch theo chuẩn EAN-13, đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Đọc được bằng máy hoặc phần mềm đọc mã thông dụng;
b) Chứa các thông tin của sách quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;
c) Có liên kết đến thông tin của xuất bản phẩm trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Xuất bản, In và Phát hành;
d) Phù hợp thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Nhà xuất bản phải tự tạo lập và sử dụng mã vạch tích hợp mã số ISBN.
Điều 6. Cơ sở dữ liệu tích hợp với mã số ISBN
1. Mã số ISBN tích hợp với mã vạch EAN-13 phải chứa các thông tin sau:
a) Tên nhà xuất bản;
b) Tên sách;
c) Tên tác giả, tên dịch giả (đối với sách dịch);
d) Năm xuất bản;
đ) Khuôn khổ, số trang;
e) Thể loại;
g) Tóm tắt nội dung, chủ đề, đề tài;
h) Số xác nhận đăng ký xuất bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành;
i) Số quyết định xuất bản của nhà xuất bản;
k) Số lượng in, tên và địa chỉ cơ sở in (nếu là sách in);
l) Dung lượng (byte), định dạng, địa chỉ website đăng tải hoặc tên nhà cung cấp (nếu là sách điện tử);
m) Tên và địa chỉ đối tác liên kết (nếu có);
n) Giá bán (nếu có).
2. Ngoài các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà xuất bản có thể tạo lập cơ sở dữ liệu riêng để kết nối với mã ISBN khi tích hợp mã vạch. Tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản chịu trách nhiệm về nội dung của cơ sở dữ liệu này.
Điều 7. Vị trí và trình bày mã số ISBN
1. Đối với sách in:
a) Mã số ISBN tích hợp mã vạch phải in tại góc dưới bên phải bìa 4. Nếu là sách có bìa bọc thì in trên bìa bọc;
b) Phía trên mã vạch phải có dòng chữ “ISBN” và tiếp sau là các thành phần của mã số, cách nhau bởi dấu gạch nối. Phần dãy số phía dưới trùng với dãy số phía trên, nhưng không có gạch nối (như hình minh họa).
Ngoài ra, cuối trang ghi số quyết định xuất bản (sau đây gọi là “trang bản quyền”) phải ghi mã ISBN dạng số (như dãy chữ số phía trên mã vạch tại hình minh họa);
c) Trường hợp sách có nhiều tập: Cuối trang bản quyền của mỗi tập ghi thêm mã số ISBN dạng số của tất cả các tập khác (nếu đã xuất bản);
d) Trường hợp sách dịch: Cuối trang bản quyền ghi mã số ISBN dạng số của sách gốc (nếu có);
đ) Trường hợp sách được xuất bản ở nhiều định dạng khác nhau: Cuối trang bản quyền của mỗi định dạng ghi thêm mã số ISBN dạng số của tất cả các định dạng khác (nếu đã xuất bản).
2. Đối với sách điện tử:
a) Đối với sách xuất bản, phát hành trên mạng Internet hoặc trên phương tiện điện tử khác: Mã số ISBN tích hợp mã vạch phải ghi tại giao diện đầu tiên hoặc giao diện hiển thị tiêu đề hoặc giao diện trang bản quyền của sách;
b) Đối với sách dạng CD, CD-ROM, DVD, VCD: Mã số ISBN tích hợp mã vạch phải ghi trên nhãn gắn cố định vào vật thể đó.
Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật thể hiện đối với mã vạch EAN-13 khi tích hợp với mã số ISBN
1. Kích thước:
a) Kích thước tiêu chuẩn của mã vạch có chiều cao 22,85mm, rộng 31,35mm. Nếu rút ngắn chiều cao phải đảm bảo để máy đọc mã vạch nhận biết được;
b) Trường hợp vị trí đặt mã vạch hẹp cả 2 chiều, có thể thu nhỏ nhưng tỷ lệ thu nhỏ không dưới 80% so với kích thước tiêu chuẩn;
c) Trường hợp phóng to mã vạch, phải đảm bảo tỷ lệ phóng không vượt quá 200% so với kích thước tiêu chuẩn.
2. Khoảng trống phía trái mã số ISBN tối thiểu là 3,63mm, phía phải tối thiểu là 2,31mm.
3. Màu sắc:
a) Mã vạch tiêu chuẩn được in bằng màu đen trên nền trắng. Ngoài ra, có thể in mã vạch bằng màu xanh thẫm hoặc nâu thẫm. Không in mã vạch bằng các màu vàng, da cam, đỏ. Mã vạch được in bằng màu đơn; không được in chồng màu; không in dạng “t’ram”;
b) Nền của mã vạch tiêu chuẩn là màu trắng. Ngoài ra, có thể dùng nền màu vàng, cam, hồng nhạt.
Chương III
CẤP, THU HỒI MÃ SỐ ISBN
Điều 9. Nguyên tắc cấp mã số ISBN
1. Mỗi tên sách thuộc các trường hợp sau đây được cấp một mã số ISBN riêng biệt:
a) Sách xuất bản lần đầu;
b) Sách tái bản mà nội dung có sửa chữa, bổ sung;
c) Sách xuất bản với nhiều ngôn ngữ và được in riêng từng cuốn cho từng ngôn ngữ;
d) Sách cùng nội dung mà xuất bản dưới các hình thức khác nhau (sách in bìa cứng, sách in bìa mềm, sách kèm đĩa, sách điện tử, sách chữ nổi);
e) Sách cùng nội dung nhưng khác nhau về một trong những dữ liệu quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này (trừ giá bán).
2. Mã số ISBN đã được cấp và sử dụng cho một tên sách thì không được thay đổi hoặc cấp lại cho tên sách khác.
3. Nhà xuất bản chỉ được sử dụng mã số ISBN đã được cấp trực tiếp một lần cho từng tên sách, không được cấp lại, chuyển nhượng mã số ISBN cho nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức khác.
Điều 10. Cách thức cấp mã số ISBN
Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp mã số ISBN kèm theo xác nhận đăng ký xuất bản cho từng tên sách.
Điều 11. Thu hồi mã số ISBN
1. Cục Xuất bản, In và Phát hành thu hồi mã số ISBN đã cấp đối với trường hợp mã số ISBN không được sử dụng theo quy định.
2. Cách thức thu hồi mã số ISBN: Nhà xuất bản nộp lại mã số ISBN đã được cấp thông qua báo cáo hằng năm theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.
2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cổng Thông tin điện tử, Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CXBIPH, LTV (250).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

thuộc tính Thông tư 05/2016/TT-BTTTT

Thông tư 05/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2016/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành:01/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định về mã số sách tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 01/03/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế.
Theo đó, sách và tài liệu dạng sách, bao gồm cả bản đồ, sách điện tử, sách chữ nổi phải được in mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) tại góc bên phải bìa 4, nếu là sách có bìa bọc thì in trên bìa bọc (với sách in); ghi tại giao diện đầu tiên hoặc giao diện hiển thị tiêu đề hoặc giao diện trang bản quyền của sách (với sách xuất bản, phát hành trên mạng Internet); đối với sách dạng CD, CD-ROM, DVD, VCD, mã số ISBN tích hợp mã vạch được ghi trên nhãn gắn cố định vào vật thể đó. Mã số ISBN được tạo lập và sử dụng tại Việt Nam là ISBN-13, tích hợp với mã vạch theo chuẩn EAN-13, có chứa các thông tin về tên nhà xuất bản; tên sách; tên tác giả, tên dịch giả; năm xuất bản; khuôn khổ, số trang; thể loại; giá bán; số lượng in, tên và địa chỉ cơ sở in; dung lượng, định dạng, địa chỉ website đăng tải hoặc tên nhà cung cấp (đối với sách điện tử); tóm tắt nội dung, chủ đề, đề tài…
Về nguyên tắc cấp mã số ISBN, Thông tư quy định mỗi tên sách xuất bản lần đầu; sách tái bản mà nội dung có sửa chữa, bổ sung; sách xuất bản với nhiều ngôn ngữ và được in riêng từng cuốn cho từng ngôn ngữ; sách cùng nội dung mà nhà xuất bản dưới các hình thức khác nhau (sách in bìa cứng, bìa mềm, sách kèm đĩa, sách điện tử, sách chữ nổi); sách cùng nội dung nhưng khác nhau về tên nhà xuất bản, tên dịch giả, năm xuất bản… được cấp 01 mã số ISBN riêng biệt. Mã số ISBN đã được cấp và sử dụng cho 01 tên sách thì không được thay đổi hoặc cấp lại cho tên sách khác. Đặc biệt, nhà xuất bản chỉ được sử dụng mã số ISBN đã được cấp trực tiếp 01 lần cho từng tên sách, không được cấp lại, chuyển nhượng lại cho nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức khác.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016.

Xem chi tiết Thông tư 05/2016/TT-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Circular No. 05/2016/TT-BTTTT dated March 1, 2016 of the Ministry of Information and Communications on management and use of international standard books number
Pursuant to the Law on Publishing dated November 20, 2012;
Pursuant to the Government's Decree No. 195/2013/ND-CP dated November 21, 2013 on guidelines for the Law on Publishing;
Pursuant to the Government's Decree No. 132/2013/ND-CP dated October 16, 2013 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;
At the request of Director of Department of Publishing, Printing and Release;
The Minister of Information and Communications promulgates a Circular on management and use of International Standard Books Number.
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope of adjustment and subject of application  
1. This Circular provides guidelines for issuance, management, requirements, location, size, colors and display of International Standard Books Number (hereinafter referred to as ISBN).
2. This Circular applies to the following entities:
a) Department of Publishing, Printing and Release;
b) Publishers.
Article 2. Responsibilities of authority in charge of ISBNs
1. Department of Publishing, Printing and Release is the authority in charge of ISBNs in Vietnam which issues, manages and revokes ISBNs.
2. Annually, Department of Publishing, Printing and Release shall send reports on the usage of ISBNs in Vietnam and pay fees for an international ISBN agency.
3. According to the use of ISBNs of publishers, Department of Publishing, Printing and Release must make plans for assignment of ISBN, make requests for adjustment and supplement of ISBNs to an international ISBN agency when necessary.
Article 3. Reporting
Publishers shall send reports on the use of issued ISBNs and unused ISBNs before March 31 of the year succeeding the year in which the ISBNs are issued to Department of Publishing, Printing and Release.
Article 4. Subjects of ISBN
Each publisher must assign ISBNs to books or book-related materials, inclusive of maps, electronic books and Braille books (hereinafter referred to as books).

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 05/2016/TT-BTTTT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi