Thông tư 03/2024/TT-BTTTT quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 03/2024/TT-BTTTT

Thông tư 03/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/2024/TT-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:30/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT

Ngày 30/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2024/TT-BTTTT quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

1. Băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz được sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số.

2. Băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz được phân chia như sau:

- Băng tần 1710-1785 MHz được sử dụng làm băng tần đường lên, phân chia thành 4 khối A1, A2, A3, A4 có độ rộng tương ứng là 20 MHz, 20 MHz, 20 MHz và 15 MHz;

- Băng tần 1805-1880 MHz được sử dụng làm bang tần đường xuống, phân chia thành 4 khối A1’, A2’, A3’, A4’ có độ rộng tương ứng là 20 MHz, 20 MHz, 20 MHz và 15 MHz;

- Giới hạn tối đa tổng độ rộng bang tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong bang tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz là 2x20 MHz theo phương thức FDD.

3. Các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng bang tần trong băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để phòng tránh và xử lý nhiễu có hạn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/6/2024.

Xem chi tiết Thông tư 03/2024/TT-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Số: 03/2024/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2024

THÔNG TƯ

Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống
thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

_____________________

 

Căn cứ Luật Tần s vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phố tần số vô tuyến điện quốc gia; Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz để triển khai các hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT1 của Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.
Điều 2. Nội dung quy hoạch
1. Băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz được sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số (sau đây gọi là phương thức FDD2).
2. Băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz được phân chia như sau:
a) Băng tần 1710-1785 MHz được sử dụng làm băng tần đường lên, phân chia thành 04 khối A1, A2, A3 và A4 có độ rộng tương ứng là 20 MHz, 20 MHz, 20MHz và 15 MHz;
b) Băng tần 1805-1880 MHz được sử dụng làm băng tần đường xuống, phân chia thành 04 khối A1’, A2’, A3’ và A4 có độ rộng tương ứng là 20 MHz, 20 MHz, 20 MHz và 15 MHz;
c) Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz là 2x20 MHz theo phương thức FDD.
3. Các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để phòng tránh và xử lý nhiễu có hại.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2024.
2. Bãi bỏ khoản 2.3.1 Điều 1 và các quy định có liên quan đến băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.
3. Bãi bỏ các quy định có liên quan đến băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz tại Thông tư số 04/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
1. Giấy phép sử dụng băng tần được cấp trên băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn được ghi trong giấy phép.
2. Giấy phép sử dụng băng tần được cấp theo quy định tại Thông tư này thì hệ thống thông tin di động hiện có theo tiêu chuẩn GSM trên băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz được tiếp tục sử dụng với các điều kiện sau:
a) Kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị (M2M)3 hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK;
b) Được tiếp tục sử dụng kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 và chỉ được sử dụng các khoảng băng tần mà hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced, IMT-2020 không sử dụng4, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK;
c) Không gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced, IMT-2020 được cấp phép hoạt động trong băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí Thư;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng Thông tin điện tử;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Lưu: VT, CTS.250

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

__________________

1 International Mobile Telecommunications (tuân theo định nghĩa ca Liên minh Viễn thông Quốc tế - ITU).

2 Frequency Division Duplex

3 Machine to Machine.

4 Trong điều kiện doanh nghiệp đã triển khai sóng mang theo tiêu chuẩn IMT-Advanced hoặc IMT-2020 với băng thông kênh lớn nhất có thể trong khối băng tần được cấp giấy phép sử dụng.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi