Quyết định 545/QĐ-LĐTBXH 2018 ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 545/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 545/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sửa đổi
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:545/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:10/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Số: 545/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sửa đổi

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 28/9/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 07/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác thẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, sửa đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1636/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó TTgCP Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TTTT (để phối hợp);
- Hội Nhà báo Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

THỂ LỆ

Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
(Ban hành theo Quyết định số 545/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 201 8 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

I. MỤC ĐÍCH

Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm:

1. Tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình về giảm nghèo. Tập trung tuyên truyền các gương điển hình vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng; phản ánh thực trạng tồn tại, hiện thực trong lĩnh vực giảm nghèo;

2. Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền về giảm nghèo; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao;

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo. Huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo;

4. Đề xuất những ý tưởng, giải pháp thiết thực, hiệu quả theo hướng quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia

- Các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, các cây viết không chuyên trong toàn quốc có tác phẩm báo chí được đăng tải trên báo chí và các phương tiện truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và phù hợp với Thể lệ này được tham gia dự thi;

- Tác giả không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và pháp luật khác;

- Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký không tham gia dự thi.

2. Nội dung dự thi

Tác phẩm báo chí dự thi Cuộc thi tập trung phản ánh nội dung trọng tâm, sau đây:

- Chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo; cơ chế chính sách và việc thực thi pháp luật về giảm nghèo; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

- Phản ánh thành tựu trong công tác giảm nghèo bền vững; thực trạng khó khăn bất cập của cơ chế chính sách, các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo; nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp trong công tác giảm nghèo;

- Gương điển hình (địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình), mô hình mới, cách làm mới, sáng kiến, ý tưởng thiết thực trong công tác giảm nghèo;

- Các gương điển hình trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” như: Hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; Phát huy vai trò cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; Tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu; Đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và công tác giảm nghèo; Cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau.

3. Tiêu chí đánh giá

Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn qua vòng sơ khảo được đánh giá qua các tiêu chí, cụ thể như sau:

- Có tính thời sự cao;

- Phản ánh chân thực, sinh động các gương điển hình trong công tác giảm nghèo, các mô hình giảm nghèo, các phong trào thi đua, các chương trình hợp tác, đồng hành cùng người nghèo, các chương trình phát huy nội lực cộng đồng hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững;

- Phản ảnh tình hình thực tế cuộc sống của người nghèo, cộng đồng nghèo; vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách; các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo có tính thời sự, chính xác, khách quan và giá trị thông tin cao;

- Tác phẩm có tinh thần phản biện xã hội lành mạnh, đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ sự bất cập, khó khăn;

- Nội dung tác phẩm có ảnh hưởng rộng lớn, có sức lan tỏa xã hội;

- Có hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, thuyết phục, đúng đặc trưng loại hình, thể loại báo chí.

4. Loại hình và thể loại tác phẩm dự thi

Gồm 5 loại giải tương ứng với 5 loại hình báo chí (Báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử) cụ thể như sau:

- Báo hình (phóng sự, phóng sự điều tra, phỏng vấn, tọa đàm, ký sự truyền hình);

- Báo phát thanh (bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, phỏng vấn, tọa đàm, ký sự);

- Báo in gồm báo, tạp chí (bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí);

- Báo ảnh (ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh);

- Báo điện tử (bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, phóng sự ảnh ghi nhận về nhân vật vùng đất thay đổi trong quá trình triển khai giảm nghèo);

- Đối với loại hình báo chí phát thanh, truyền hình, thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút;

- Không tiếp nhận các tác phẩm hội họa, ký họa, tranh biếm trào phúng....

5. Điều kiện và cách thức gửi bài dự thi

- Tác phẩm dự thi chưa từng đoạt giải thưởng tại các cuộc thi báo chí cấp quốc gia và không cùng gửi dự thi các giải thưởng báo chí khác.

- Tác phẩm dự thi được đăng tải kể từ ngày 11 tháng 9 năm trước đến hết ngày 10 tháng 9 năm trao giải cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ mục đích tuyên truyền.

- Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và bản quyền tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình: gửi kèm băng, USB, đĩa ghi tiếng, hình, (CD, VCD, DVD, file âm thanh, hình ảnh) có lời bình in trên giấy A4 (ghi rõ ngày, giờ phát sóng, chương trình, chuyên mục và gửi clip hoặc đường link đã đăng tải).

- Đối với tác phẩm báo viết, báo điện tử: gửi kèm bản photo ấn phẩm báo chí trên giấy A4 và đường link đã đăng tải (ghi rõ tác phẩm ở trang, số báo, ngày phát hành, địa chỉ đăng tải và tên báo).

- Tác phẩm tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Ban tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt giải.

- Các cơ quan báo chí lựa chọn tác phẩm báo chí, lập danh sách, xác nhận gửi bài dự thi. Danh sách Tác phẩm dự thi phải ghi rõ tên thật, bút danh, địa chỉ và số điện thoại, email của tác giả hoặc cơ quan báo chí để thuận tiện liên lạc khi xét giải số lượng bài dự thi tham gia nhiều nhất cho một cơ quan báo chí.

- Tác phẩm không đáp ứng quy định đã nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại).

6. Thời hạn và địa chỉ gửi tác phẩm dự thi

Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 10 tháng 9 năm trao giải cuộc thi (tính theo dấu bưu điện);

Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi:

Tổ Thư ký Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, (qua Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử: t[email protected].

Thông tin liên hệ: Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. ĐT: 024-38269546, Email: [email protected].

7. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thưởng cho cá nhân và tập thể như sau:

7.1. Giải đối với cá nhân

- Báo hình: 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C, 03 giải khuyến khích;

- Báo in: 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C; 03 giải khuyến khích;

- Báo phát thanh: 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C; 03 giải khuyến khích;

- Báo ảnh: 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C, 03 giải khuyến khích;

- Báo điện tử: 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C; 03 giải khuyến khích ;

Ngoài tiền thưởng (Giải A: 15 triệu đồng/giải; Giải B: 10 triệu đồng/giải; Giải C: 7 triệu đồng/giải; Giải khuyến khích: 3 triệu đồng/giải), các tác giả, tác phẩm đạt giải được kèm theo Giấy chứng nhận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Bộ Thông tin và Truyền thông/ Hội Nhà báo Việt Nam.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Bộ Thông tin và Truyền thông/Hội Nhà báo Việt Nam đối với tác phẩm đoạt giải A của từng loại hình.

7.2. Giải đối với tập thể: 02 giải

Ban Tổ chức trao 01 giải thưởng cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và 01 giải cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đạt giải trong cuộc thi. Giải thưởng trị giá 15 triệu đồng và kèm theo Giấy chứng nhận, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Bộ Thông tin và Truyền thông/Hội Nhà báo Việt Nam.

7.3. Giải đặc biệt và giải phụ: Ban Chỉ đạo, Hội đồng Giám khảo xem xét, quyết định, tùy tình hình cụ thể.

8. Công tác chấm giải

- Hội đồng giám khảo sẽ xây dựng tiêu chí xét chọn chi tiết tác phẩm theo từng loại hình báo chí tham dự thi trình Ban Tổ chức quyết định.

- Thành viên Hội đồng giám khảo chấm điểm độc lập trên phiếu chấm điểm của Ban Tổ chức (thang điểm tối đa là 10 điểm, điểm lẻ là 0,25 điểm).

- Ban Tổ chức xét giải dựa trên kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo, tuyển chọn qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng.

- Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn qua vòng sơ khảo được đánh giá qua các tiêu chí được quy định tại điểm 3, Mục II Thể lệ này.

9. Thời gian công bố và trao giải

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ công bố và tổ chức Lễ trao giải thưởng cuộc thi báo chí viết về công tác giảm nghèo vào dịp Ngày vì người nghèo 17 tháng 10 hằng năm hoặc thời điểm phù hợp và chính thức phát động Cuộc thi tiếp theo.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát thanh và truyền hình trực tiếp Gala tổng kết, trao giải và vinh danh các nhà tài trợ Cuộc thi vào tháng 10/2020.

10. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ Dự án 4 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này thực hiện cho “Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2017-2020”. Ban Tổ chức sẽ dựa vào Thể lệ này để tổ chức cuộc thi. Các đơn vị, cá nhân tham dự cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này.

Thể lệ và Kết quả cuộc thi được thông báo chính thức trên website: giamngheo.molisa.gov.vn và một số cổng thông tin, báo, tạp chí đối tác truyền thông của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo của các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương, các cấp Hội Nhà báo trên cả nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để “Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020” được thành công tốt đẹp./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi