Quyết định 333/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Dự án Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở về miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------------
Số: 333/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN
“TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI,
VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO” NĂM 2011
---------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBDT ngày 02/8/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch hoạt động thực hiện dự án “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo” năm 2011 của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ văn bản số 3184/BTTTT-KHTC ngày 19/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thống nhất nội dung thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2011;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Dự án “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo” được phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-UBDT ngày 02/8/2011 của Ủy ban Dân tộc theo các Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ nội dung điều chỉnh và các nội dung khác tại Quyết định số 208/QĐ-UBDT ngày 02/8/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý Chương trình, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc;
- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính);
- Các Vụ, đơn vị: TT, KHTC, VPUB, Tạp chí Dân tộc; Báo DT&PT, Trung tâm TT;
- Lưu VT, TT (05b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

thuộc tính Quyết định 333/QĐ-UBDT

Quyết định 333/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Dự án "Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở về miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo" năm 2011
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:333/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Xuân Lương
Ngày ban hành:27/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi