Quyết định 1721/QĐ-BTTTT 2023 sửa đổi Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1721/QĐ-BTTTT

Quyết định 1721/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1721/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Đức Long
Ngày ban hành:06/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 21 nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ TTTT

Ngày 06/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1721/QĐ-BTTTT sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Sửa đổi tên Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn năm 2023 thành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023.

2. Bổ sung mới 21 nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ TTTT năm 2023, gồm:

 • Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến cho tòa nhà Cục Viễn thông;
 • Xây dựng Kho dữ liệu danh mục dùng chung của Bộ;
 • Xây dựng Cơ sở dữ liệu hỗ trợ xây dựng, giám sát quản lý thực thi chiến lược, quy hoạch;
 • Xây dựng Cổng dữ liệu nghiệp vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cục Viễn thông; …

3. Điều chỉnh tên của 04 nhiệm vụ thuộc Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ TTTT năm 2023, gồm:

 • Duy trì, vận hành Hệ thống Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP;
 • Hỗ trợ vận hành ứng dụng và hỗ trợ người dùng hệ thống quản lý văn bản điều hành;
 • Xây dựng và nâng cấp một số phần mềm thành phần tích hợp nền tảng chuyển đổi số dùng chung của khối cơ quan Bộ năm 2023;
 • Xây dựng, phát triển Cổng dữ liệu Ngành Thông tin và Truyền thông.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1721/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_______________

Số: 1721/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi tên Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn năm 2023 thành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Danh mục nhiệm vụ, dự án tại Phụ lục 1 thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; ,

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng TTĐT của Bộ (để đăng tải);

- Lưu: VT, TTTT (6).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Phạm Đức Long

 

 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TT

Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

Nhóm hạ tầng số

 

 

 

1

Phát triển Trung tâm dữ liệu tập trung tại tòa nhà Cục Viễn thông

 

Cục Viễn thông

Cục CĐSQG; Cục BĐTƯ; VNNIC; Trung tâm Thông tin

 

2

Mua sắm thiết bị, phòng họp trực tuyến cho toà nhà Cục Viễn thông

Cục Viễn thông

 

Bổ sung mới

3

Xây dựng, phát triển hạ tầng điện toán đám mây riêng của Bộ

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Cục Viễn thông; Cục BĐTƯ; Trung tâm Thông tin

 

II

Nhóm nền tảng số

 

 

 

1

Duy trì, vận hành Hệ thống cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ; Cục CĐSQG; Cục TSVTĐ

Điều chỉnh tên nhiệm vụ

2

Xây dựng, phát triển nền tảng cổng thông tin điện tử của Bộ

Trung tâm Thông tin

 

 

3

Hỗ trợ vận hành ứng dụng và hỗ trợ người dùng hệ thống quản lý văn bản điều hành

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

Điều chỉnh tên nhiệm vụ

4

Xây dựng và nâng cấp một số phần mềm thành phần tích hợp nền tảng chuyển đổi số dùng chung của khối cơ quan Bộ năm 2023

Văn phòng Bộ

 

Điều chỉnh tên nhiệm vụ

III

Nhóm phát triển dữ liệu

 

 

 

1

Xây dựng, phát triển cổng dữ liệu Ngành Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Thông tin

 

Điều chỉnh tên

2

Xây dựng Kho dữ liệu danh mục dùng chung của Bộ

Trung tâm Thông tin

 

Bổ sung mới

3

Số hóa tài liệu lưu trữ

Văn phòng Bộ

 

 

4

Xây dựng CSDL hỗ trợ xây dựng, giám sát quản lý thực thi chiến lược, quy hoạch

Viện Chiến lược TT&TT

 

Bổ sung mới

5

Xây dựng cổng dữ liệu nghiệp vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cục Viễn thông

Cục Viễn thông

 

Bổ sung mới

6

Nâng cao năng lực lưu trữ cho các hệ thống CNTT của Cục Viễn thông

Cục Viễn thông

 

Bổ sung mới

7

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu

Cục Viễn thông

 

Bổ sung mới

IV

Nhóm ứng dụng, dịch vụ

 

 

 

1

Xây dựng, phát triển hệ thống đào tạo, Bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ

Trường ĐTBDCB

 

 

2

Hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống Lưu trữ điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin; Cục CĐSQG; Cục ATTT; VNNIC

Bổ sung mới

3

Xây dựng cổng thông tin Chương trình, đánh giá, lựa chọn, công bố các nền tảng số xuất sắc cho chuyển đổi số doanh nghiệp

Vụ Kinh tế số và Xã hội số

 

Bổ sung mới

4

Cổng thông tin mạng lưới tư vấn viên ngành thông tin và truyền thông

Vụ Kinh tế số và Xã hội số

 

Bổ sung mới

5

Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Bổ sung mới

6

Đề xuất phương án chuyển đổi số của Cục Xuất bản, In và Phát hành. Đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ để phục vụ tốt hơn trong công tác tiền kiểm, hậu kiểm và các nhiệm vụ quan trọng khác

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Trung tâm Thông tin; Cục CĐSQG

Bổ sung mới

7

Xây dựng một số chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Trung tâm Thông tin

 

Bổ sung mới

8

Xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý các yêu cầu hỗ trợ, thắc mắc của người dùng đối với các Hệ thống thông tin dùng chung của Bộ

Trung tâm Thông tin

 

Bổ sung mới

9

Xây dựng phần mềm đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng về dịch vụ công trực tuyến được cung cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Thông tin

 

Bổ sung mới

10

Duy trì kỹ thuật cổng thông tin đối ngoại Vietnam.vn

Cục Thông tin đối ngoại

 

Bổ sung mới

11

Nâng cấp phần mềm cổng thông tin đối ngoại http://vietnam.vn

Cục Thông tin đối ngoại

 

Bổ sung mới

12

Xây dựng trang thông tin điện tử và tiếp nhận Phản ánh kiến nghị lĩnh vực quản lý của Cục Viễn thông

Cục Viễn thông

 

Bổ sung mới

13

Đầu tư Phần mềm kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Cục Viễn thông

 

Bổ sung mới

14

Mua sắm bổ sung bản quyền của hệ thống Core MNP

Cục Viễn thông

 

Bổ sung mới

15

Mua sắm phần mềm văn phòng cho cán bộ công chức Cục Viễn thông

Cục Viễn thông

 

Bổ sung mới

16

Mua sắm phần mềm quản trị dữ liệu nội bộ Cục Viễn thông

Cục Viễn thông

 

Bổ sung mới

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi